e-zasoby - Bazy prenumerowane

 

Bazy/portale umożliwiają wyszukiwanie między innymi po: słowach kluczowych, autorze, tytule czasopisma/książki czy choćby po samym tytule publikacji. Po kliknięciu w przycisk 'search' otrzymujemy wykaz publikacji z danej dziedziny, publikacje danego autora czy dotyczące danej tematyki, które ukazały się w światowych czasopismach, książkach itd. Bazy na tej stronie są tzw. 'licencjonowanymi bazami', tj. nie da się z nich swobodnie korzystać z domu, a jedynie na Uczelni/w akademikach lub zgłaszając się do Biblioteki po hasła zdalnego dostępu (możliwość skorzystania z wybranych baz w domu).

Aby otrzymać hasła zdalnego dostępu należy mieć status studenta/pracownika UR Kraków oraz wysłać na adres mailowy oin@ur.krakow.pl  prośbę o wydanie haseł z podaniem imienia, nazwiska, numeru karty bibliotecznej/legitymacji studenckiej oraz wydziału/katedry (studenci dodatkowo muszą podać rok studiów) plus dopisek:

„Prośba o wydanie Haseł Zdalnego Dostępu do baz podmiotów zewnętrznych subskrybowanych przez BG UR Kraków”

Należy również posiadać założone i aktywne konto w Wypożyczalni BG UR (karta obiegowa nie może być wówczas podbita) – inaczej hasła zdalnego dostępu nie zostaną wydane. Dodatkowo osoby starające się o hasła muszę wysyłać prośby z adresów mailowych w domenie:  @student.urk.edu.pl

Obecnie każdy student posiada taki adres powiązany z Uczelnią.

Prośby z innych adresów niż ten pochodzący z domeny @student.urk.edu.pl będą odrzucane.

Istnieje możliwość uzupełnienia „na miejscu” papierowej wersji formularzy w Czytelni Głównej (al. Mickiewicza 24/28, pok. 118) – „formularz osobowy” i „zobowiązanie z tytułu otrzymanych haseł zdalnego dostępu”.  Po dopełnieniu powyższych formalności hasła zdalnego dostępu zostaną wysłane na adres e-mail podany w „formularzu osobowym”. Czas oczekiwania na hasła zdalnego dostępu to maksymalnie 14 dni roboczych od momentu wypełnienia wskazanych wyżej dokumentów.

Oferowany dostęp jest dostępem do zasobów podmiotów zewnętrznych – zasoby te nie są tworzone przez Bibliotekę/Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

UWAGA  osoby, które wysłały zgłoszenia o dostęp zdalny do baz prenumerowanych przez Bibliotekę Główną UR Kraków, zostaną poproszone o wypełnienie dwóch formularzy wraz z zaznaczeniem z jakich baz chciałyby skorzystać i odesłanie ich pod wskazany adres według wytycznych zawartych w mailu wysłanym wraz z formularzami do uzupełnienia.

Same hasła wraz z instrukcjami zostaną dosłane w późniejszym terminie na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

 


1. Pełnotekstowe bazy książek, skryptów on-line

2451 anglojęzycznych wydań książek wydawnictwa Wiley opublikowanych w latach 2009 i 2015. Szczegóły dotyczące dziedzin wiedzy jakie obejmuje baza, zasad korzystania oraz tytułów objętych subskrypcją dostępne są tutaj. Dostęp tylko z komputerów w sieci Uczelni.

Wirtualna czytelnia polskojęzycznych książek, podręczników, słowników, materiałów do ćwiczeń i wielu innych. Swym zakresem obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy wykładane w UR. Wykaz tytułów i inne informacje dostępne są tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Głównej.

Baza ScienceDirect wydawnictwa Elsevier zawiera ponad 1700 monografii wydanych w latach 2013 i 2014 oraz 803 wolumenów serii książkowych i poradników (handbooks) z lat 2011-2015. Wykaz dziedzin, tytułów oraz instrukcja korzystania z bazy znajdują się tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Głównej.

Dotychczas zakupione zostały następujące zasoby anglojęzyczne: archiwa 26 serii książkowych obejmujące 10.430 wolumenów do rocznika 2008, 16.653 e-książki z lat 2004, 2005 i 2009-2011, 9.492 e-książki z 2017 r., 10.026 e-książek z 2018 r. oraz 9.971 e-książek z 2019 r. Informator dostępny jest tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Głównej.

  Od połowy października 2022 r. został uruchomiony w ramach projektu „Find your way at UAK” roczny dostęp do ok. 904 tys. obcojęzycznych książek akademickich i fachowych oferowanych w subskrypcji na portalu PERLEGO. Więcej informacji znajduje się tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Głównej lub mailowo na adres: oin@ur.krakow.pl

2. Pełnotekstowe bazy czasopism

Dostęp do ok 1400 tytułów czasopism z nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych z archiwum sięgającym roku 1997. Wykaz dziedzin, tytułów oraz instrukcja korzystania z bazy znajdują się tutaj. Dostęp do pełnych tekstów tylko z komputerów w sieci Uczelni.

Bazę Wiley journals można przeszukiwać także za pośrednictwem polskiej platformy InFona. Dostęp do pełnych tekstów artykułów tylko z komputerów w sieci Uczelni.

W ramach platformy Ebsco udostępniane są bazy czasopism m.in. z dziedziny biologii, techniki, ekonomii i gospodarki, medycyny i ochrony zdrowia. Ebsco umożliwia dostęp do pełnych tekstów ok. 2000 czasopism on-line podzielonych na 15 baz tematycznych. Instrukcja przeszukiwania bazy znajduje się tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Głównej.
Baza ScienceDirect umożliwia dostęp  do ponad 2000 recenzowanych czasopism wydawnictwa Elsevier i towarzystw naukowych z archiwum sięgającym roku 1995. Wykaz dziedzin, tytułów oraz instrukcja korzystania z bazy znajdują się tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Głównej.
Bazę ScienceDirect można przeszukiwać także za pośrednictwem polskiej platformy InFona. Dostęp do pełnych tekstów artykułów tylko z komputerów w sieci Uczelni.

Ponad 2000 tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy, a m.in. techniki, inżynierii, medycyny, ekonomii, fizyki, astronomii, ogrodnictwa, leśnictwa, z archiwum sięgającym nawet pierwszych numerów. Wykaz tytułów oraz instrukcja korzystania z bazy znajdują się  tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Głównej.
Bazę Springer journal można przeszukiwać także za pośrednictwem polskiej platformy InFona. Dostęp do pełnych tekstów artykułów tylko z komputerów w sieci Uczelni.


Dostęp do ok. 140 tytułów czasopism wydawnictwa Cambridge University Press oraz 36 tytułów wydawnictwa Oxford z archiwum z lat 2012-2013. Spis dostępnych tytułów wraz z linkami odprowadzającymi do archiwum poszczególnych czasopism można znaleźć na dole tej strony [pliki PDF].

  JSTOR to wielodziedzinowa biblioteka cyfrowa, utworzona w roku 1995. Systematycznie rozwija swą ofertę, zwiększając liczbę kolekcji dostępnych na platformie. Obecnie zawartość platformy liczy sobie już 50 milionów stron i jest udostępniania przez ponad 10 000 bibliotek ze 172 krajów. UR Kraków posiada dostęp do wykupionej kolekcji Life Science. Więcej informacji TUTAJ. Materiały promocyjne i informacyjne: Quick Start Guide  oraz How to use JSTOR.
 
3. Bazy bibliograficzne i bibliometryczne

Bibliograficzna baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, opracowywana przez National Library of Medicine w USA. Jest uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej. Baza dostępna jest na trzech platformach dostępnych w sieci UR:

  • na platformie Ebsco host
  • na platformie Web of Science
  • na platformie PubMed

... więcej.

Interdyscyplinarna baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera abstrakty (streszczenia) artykułów z 16.000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Działa ona na bazie wirtualnej biblioteki o nazwie ScienceDirect. Umożliwia przeszukiwanie cytowań. Szczegóły tutaj.

Umożliwia przeszukiwanie ponad 10 baz danych, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, które zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List, która obejmuje około 16.500 czasopism. Dostęp spoza sieci uczelnianej – zob. tabela 2 poniżej.  Więcej

Journal Citation Reports to bibliometryczna baza danych, w której znajdują się informacje o wskaźnikach bibliometrycznych (m.in. Impact Factor; Eigenfactor) czasopism znajdujących się na ogłaszanej co roku liście czasopism posiadających Impact Factor. W bazie dostępne są edycje JCR począwszy od roku 1997. Aby połączyć się z bazą, należy kliknąć w logo po lewej stronie. 

UWAGA.
Więcej narzędzi bibliometrycznych
dostępnych w sieci Uniwersytetu Rolniczego (m.in. SciVal oraz InCites) można znaleźć na tej stronie.

4. Narzędzia wspomagające wyszukiwanie

Wyszukiwarka wspomagająca odnajdywanie tytułu czasopisma w przypadku, gdy użytkownik dysponuje jedynie jego numerem ISSN oraz odwrotnie - wyszukuje numery ISSN dla poszczególnych tytułów czasopism.

 

 Zasady dostępu do baz danych od 2014 roku

1. Dostępność prenumerowanych źródeł elektronicznych w sieci Uniwersytetu Rolniczego i poza nią

Lp. 

Nazwa źródła elektronicznego

 
Dostępność od roku 2014 Dostępne zasoby
w sieci Uczelni w zdalnym dostępie rodzaje zasobu zakres czasowy
1. CABI Books Nie Nie - -
2. iBuk Libra Ponownie dostępna od 14.12.2015 Ponownie dostępna od 14.12.2015 - -
3. Taylor & Francis Nie Nie - -
4. Cambridge Journals tylko roczniki czasopism 2012-2013 (ok. 140 tytułów) tylko roczniki czasopism 2012-2013 (ok. 140 tytułów) czasopisma 2012, 2013
5. Oxford Journals tylko roczniki czasopism 2012-2013 (ok. 36 tytułów) Nie czasopisma 2012, 2013
6. Proquest Nie Nie - -
7. Bazy na platformie "Ovid" Nie Nie - -
8. Lista A-Z do 28.02.2014 nie dotyczy wyszukiwarka tytułów książek i czasopism -
9. Ebrary do 31.03.2014 do 31.03.2014 książki różne lata
10. JStor Od 1.01.2022 do 31.12.2022
Nie*** czasopisma różne lata

 

2. Bazy dostępne w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej

Lp. 

Nazwa źródła elektronicznego

 
Dostępność od roku 2014 Dostępne zasoby
w sieci Uczelni w zdalnym dostępie rodzaje zasobu zakres czasowy
1. Springer books (od 1.10.2018) Tak Tak książki wybrane roczniki
2. Springer link (od 1.10.2018) Tak Tak czasopisma wszystkie roczniki
3. Wiley Online Library Tak Nie* czasopisma od 1997 r.
4. Wiley books (od 16.05.2016) Tak Nie* książki 2009 i 2015
5. EBSCO Tak Tak czasopisma różne roczniki
6. Elsevier journals Tak Tak czasopisma od 1995 r.
7. Elsevier books (od 30.06.2015) Tak Tak książki różne roczniki
8. Web of Science Tak Nie** opisy bibliograficzne różne roczniki
9. Scopus Tak Tak opisy bibliograficzne różne roczniki
10. Nature Tak Nie czasopismo ostatnie 4 lata
11. Science Tak Nie czasopismo od 1997 r.

*  Informujemy, że zainteresowani pracownicy Uniwersytetu Rolniczego mogą uzyskać zdalny dostęp do zasobów Wiley. Pragniemy podkreślić, że Biblioteka nie pośredniczy w zakładaniu indywidualnych kont w bazie Wiley. Poniżej informacja na ten temat ze strony WBN:
„Wiley: użytkownik powinien założyć indywidualne konto przez opcję “Sign up”. Jeśli operacja ta jest wykonywana z sieci akademickiej z numeru IP zarejestrowanego do licencji przez instytucję, to dostęp zdalny będzie automatycznie aktywowany. W przeciwnym razie należy przynajmniej raz zalogować się na konto z sieci swojej instytucji, co wystarcza dla aktywacji zdalnego dostępu na 60 dni”.

** Informacja na temat możliwości uzyskania zdalnego dostępu do bazy Web of Science znajduje się tutaj. Pragniemy zaznaczyć, że Biblioteka nie pośredniczy w zakładaniu indywidualnych kont w bazie Web of Science.

***  Aby otrzymać tymczasowy dostęp zdalny do zasobów JStor z kolekcji „Life Science” (możliwość przeglądania online do 100 artykułów na miesiąc) należy założyć indywidualne konto w bazie używając w tym celu adresu w domenie: @urk.edu.pl lub @student.urk.edu.pl . Pragniemy zaznaczyć, że Biblioteka nie pośredniczy w zakładaniu indywidualnych kont w bazie JStor.

Aktualizacja strony: 19.10.2022

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta