Czytelnie

W Bibliotece Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie znajdują się 4 czytelnie: jedna w Bibliotece Głównej, a trzy pozostałe w osobnych budynkach wydziałów: Leśnego; Biotechnologii i Ogrodnictwa; Technologii Żywności.

Czytelnie przy al. Mickiewicza 24/28:

Czytelnie zewnętrzne:

 


 

Czytelnia Główna

Kontakt
Uniwersytet Rolniczy
Biblioteka Główna
Oddział Udostępniania Zbiorów
Czytelnia Główna
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel: +48 12 662 40 31

Profil zbiorów

 • Księgozbiór podręczny czytelni obejmuje wydawnictwa ze wszystkich dyscyplin wiedzy reprezentowanych w Uniwersytecie Rolniczym z uwzględnieniem encyklopedii, leksykonów, słowników, bibliografii, informatorów.
 • Księgozbiór Czytelni obejmuje także kilkadziesiąt tytułów czasopism polskich i zagranicznych z zakresu nauk rolniczych, technologii żywienia i in.
 • Książki i czasopisma opatrzone są dodatkowo sygnaturami topograficznymi, charakterystycznymi dla danej czytelni, które zawierają symbol literowy i numer miejsca na półce.

Usługi biblioteczne

 • udostępnianie na miejscu książek i czasopism z wolnym dostępem do półek
 • udostępnianie na miejscu książek i czasopism zamówionych z magazynu
 • dostęp do Internetu oraz elektronicznych baz danych

Stanowisko ds. Informacji Naukowej

 • udzielanie informacji naukowej,
 • pomoc w odnajdowaniu publikacji w wersji elektronicznej i papierowej,
 • wydawanie haseł zdalnego dostępu do baz danych.

 


 

Czytelnia na Wydziale Leśnym

Kontakt

Uniwersytet Rolniczy
Biblioteka Główna
Oddział Udostępniania Zbiorów
Czytelnia – Wydział Leśny
Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
Bożena Binczycka
tel. +48 12 662 51 71
e-mail: b.binczycka@urk.edu.pl

Profil zbiorów

 • podręczniki akademickie, skrypty uczelniane, wydawnictwa naukowe ze wszystkich dyscyplin wiedzy reprezentowanych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego z uwzględnieniem: encyklopedii, leksykonów, słowników, bibliografii, informatorów.
 • fachowe czasopisma polskie i zagraniczne związane z leśnictwem, zarówno roczniki bieżące jak i archiwalne, w tym tak popularne jak Las Polski, Przemysł Drzewny, Sylwan, Journal of Forestry, Annals of Forest Science itp.

Usługi biblioteczne

 • udostępnianie na miejscu książek i czasopism z wolnym dostępem do półek
 • dostęp do Internetu oraz elektronicznych baz danych
 • udostępnianie materiałów dostępnych w magazynie na WL (po wcześniejszym zamówieniu ich w Informatorium)

 


 

Czytelnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa

Kontakt

Uniwersytet Rolniczy
Biblioteka Główna
Oddział Udostępniania Zbiorów
Czytelnia – Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29 Listopada 54, pok. 11
31-425 Kraków
Bożena Binczycka
tel. +48 12 662 52 75
e-mail: b.binczycka@urk.edu.pl

Profil zbiorów

 • Podręczniki akademickie, skrypty uczelniane, wydawnictwa naukowe ze wszystkich dyscyplin wiedzy reprezentowanych na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego, dotyczących m.in. biologii, biochemii, genetyki, mikrobiologii, wirusologii, botaniki, fizjologii roślin, zoologii, inżynierii ogrodniczej, gleboznawstwa, chemii rolnej, z uwzględnieniem encyklopedii, leksykonów, słowników, bibliografii, informatorów.
 • Fachowe czasopisma polskie i zagraniczne, zarówno bieżące oraz roczniki archiwalne.

Usługi biblioteczne

 • udostępnianie na miejscu książek i czasopism z wolnym dostępem do półek
 • dostęp do Internetu oraz elektronicznych baz danych

 


 

Czytelnia na Wydziale Technologii Żywności

Kontakt

Uniwersytet Rolniczy
Biblioteka Główna
Oddział Udostępniania Zbiorów
Czytelnia – Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
31-149 Kraków
mgr inż. Marta Mazela
tel. +48 12 662 47 76
e-mail: m.mazela@urk.edu.pl

Profil zbiorów

 • Podręczniki akademickie, skrypty uczelniane, wydawnictwa naukowe ze wszystkich dyscyplin wiedzy reprezentowanych na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego, Wydziale Inżynerii Produkcji i Energetyki oraz kierunku Geodezja i Kartografia Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji i na kierunku Rybactwo Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z uwzględnieniem encyklopedii, leksykonów, słowników, bibliografii, informatorów.
 • Fachowe czasopisma polskie i zagraniczne z zakresu technologii żywności, zarówno bieżących oraz roczniki archiwalne.

Usługi biblioteczne

 • udostępnianie na miejscu książek i czasopism z wolnym dostępem do półek
 • dostęp do Internetu oraz elektronicznych baz danych

Aktualizacja: 30.01.2024


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta