Czasopisma punktowane

Informacje dotyczące sposobu wyszukiwania cytowań w bazie Web of Science (WoS)

 

Komunikaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz listy czasopism punktowanych


201931 lipca 2019 r. został opublikowany nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną im liczbą punktów. Wykaz obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.
Szczegółowe informacje na temat wykazu znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Źródło: strona MNiSW

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Sprostowanie komunikatu w sprawie wykazu czasopism punktowanych z 1 sierpnia 2019 r.

Wykaz czasopism 2019

Wykaz czasopism 2019 według dyscyplin201711 września 2017 r. na stronie internetowej MNiSW opublikowana została informacja, z której wynika, że w roku 2017 nie zostanie przeprowadzona ocena czasopism naukowych, która zgodnie z rozporządzeniem ws. przynawania kategorii naukowej z 12 grudnia 2016 r., może być przeprowadzana raz na 2 lata. Jako termin początkowy wyznaczono datę 1 stycznia 2017.


Źródło: strona MNiSW
Treść informacji20161. Ministerialny wykaz czasopism naukowych z dn. 9 grudnia 2016 r. wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.


Część A – 17591 pozycji – czasopisma posiadające Impact Factor i znajdujące się w bazie Journal Citation Reports w okresie, za który obliczano współczynnik IF,

Część B – 2209 pozycji – czasopisma nie posiadające współczynnika IF,

Część C – 4111 pozycji – lista czasopism punktowanych, stworzona dla badań humanistycznych.

Treść komunikatu


Źródło: strona MNiSW

 


20151. Komunikat MNiSW z dn. 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.

 

Część A wykazu zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających  współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 11114 czasopism naukowych.

Część B wykazu zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających  współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – 2212 czasopism naukowych.

Część C wykazu zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – 4111 czasopism naukowych.


Treść komunikatu


źródło: strona MNiSW

 


20141. Komunikat MNiSW z dn. 31 grudnia 2014 r. ws. wykazu czasopism naukowych znajduje się tutaj.


Części A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
Części B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

Części C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

źródło: strona MNiSW

 


20131. Komunikat MNiSW z dn. 17 grudnia 2013 r. ws. wykazu czasopism naukowych znajduje się tutaj.


Części A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
Części B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
Części C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).


źródło: strona MNiSW20121. Aktualizacja list czasopism punktowanych opublikowana dnia 20 grudnia 2012 r.


Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

Cześć C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)


źródło: strona MNiSW


2. Informacje dodatkowe:
2011W roku 2011 nie ukazała się lista czasopism punktowanych. W lutym 2013 r. przy okazji składania ankiet do oceny parametrycznej, MNiSW ogłosiło w stworzonej przez siebie liście pytań i odpowiedzi, następujące zdanie:

"Do oceny publikacji z lat 2011-2012 stosowany będzie wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, stanowiący załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r."

źródło: MNiSW: Często zadawane pytania, p. 22010Ujednolicony wykaz czasopism naukowych obejmuje tytuły umieszczone w załącznikach do komunikatów:

1. Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.
2. Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.
3. Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.
4. Nr 8  z dnia 31 marca 2009 r.
5. Nr 16  z dnia 16 lipca 2009 r.
6. Nr 9  z dnia 10 marca 2010 r.
7. Nr 13 z dnia  13 maja 2010 r.
8. Nr 15  z dnia 20 maja 2010 r.

Uwzględnia on:

1. tytuły z najwyższą liczbą punktów jaką otrzymało czasopismo w latach 2007-2010;
2. pozytywnie rozpatrzone prośby o zmianę liczby punktów;
3. zmianę skali punktacji czasopism.

źródło: strona MNiSW

 


2009
Ujednolicony wykaz czasopism obejmuje tytuły, które były już ogłaszane na stronie internetowej Ministerstwa, jako załącznik do komunikatów:

1. Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.,
2. Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.,
3. Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.,
4. Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.

Wykaz uwzględnia:

1. pozytywnie rozpatrzone prośby o zmianę liczby punktów
2. zmianę zasad punktowania czasopism naukowych posiadających certyfikat Thomson Reuters

źródło: strona MNiSW2008Ujednolicony wykaz czasopism naukowych obejmuje czasopisma wymienione w komunikacie:

    • Nr 24 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2007 r. zawierającym wykaz czasopism, których ankiety aplikacyjne  zostały złożone do 31 stycznia 2007 r.,
    • Nr 9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lutego 2008 r. zawierającym wykaz czasopism, których ankiety aplikacyjne zostały złożone do 31 lipca 2007 r.


Wykaz uwzględnia także korekty błędów technicznych zauważonych w ww. komunikatach w zakresie nazw niektórych czasopism i liczby punktów za umieszczoną w nich publikację naukową.

źródło: strona MNiSW

 

2007


Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 28 listopada 2007 roku. Zawiera:

    • A. Czasopisma wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR) – 7752 tytuły,
    • B. Pozostałe czasopisma zagraniczne i czasopisma polskie – 793 tytuły.

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową – komunikat nr 9 MNiSW  z dnia 29 lutego 2008 r.

 


2005


Ujednolicony wykaz czasopism naukowych wraz z uzupełnieniem uwzględniającym korekty wprowadzone przez Ministra Nauki i Informatyzacji komunikatem nr 5 z dnia 21 października 2005 roku.

Powyższy wykaz obejmuje lata 2005-2006.

 


Komitet Badań Naukowych (KBN) – lata 1997-2004


 

Zbiorcza lista czasopism i wydawnictw konferencyjnych sporządzona na podstawie list poszczególnych zespołów Komitetu Badań Naukowych (aktualizacja: 3 listopada 2001 roku).

Lista polskich czasopism indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (ISI) – stan na dzień 24 października 2001 roku.

źródło: strona KBN

 


ERIH PLUS


ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) jest listą referencyjną czasopism publikowanych w wszystkich językach europejskich z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych (lista dyscyplin znajduje się tutaj).

Czasopisma podzielono w 2007 roku na trzy grupy (A, B, C), którym w 2011 roku nadano odpowiednio nazwy: INT1, INT2 i NAT.

Punktacja, ustalona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kształtowała się w latach 2009-2015 następująco: 

Dodatkowe linki: 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja dnia: 28.05.2019

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta