Czasopisma punktowane

Informacje dotyczące sposobu wyszukiwania cytowań w bazie Web of Science (WoS)

Komunikaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz listy czasopism punktowanych201711 września 2017 r. na stronie internetowej MNiSW opublikowana została informacja, z której wynika, że w roku 2017 nie zostanie przeprowadzona ocena czasopism naukowych, która zgodnie z rozporządzeniem ws. przynawania kategorii naukowej z 12 grudnia 2016 r., może być przeprowadzana raz na 2 lata. Jako termin początkowy wyznaczono datę 1 stycznia 2017.


Źródło: strona MNiSW
Treść informacji20161. Ministerialny wykaz czasopism naukowychz dn. 9 grudnia 2016 r. wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.


Część A - 17591 pozycji - czasopisma posiadające Impact Factor i znajdujące się w bazie Journal Citation Reports w okresie, za który obliczano współczynnik IF,

Część B - 2209 pozycji - czasopisma nie posiadające współczynnika IF,

Część C - 4111 pozycji - lista czasopism punktowanych, stworzona dla badań humanistycznych.

Treść komunikatu


Źródło: strona MNiSW

 


20151. Komunikat MNiSW z dn. 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.

 

Część A wykazu zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających  współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - 11114 czasopism naukowych.

Część B wykazu zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających  współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - 2212 czasopism naukowych.

Część C wykazu zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - 4111 czasopism naukowych.


Treść komunikatu


źródło: strona MNiSW

 


20141. Komunikat MNiSW z dn. 31 grudnia 2014 r. ws. wykazu czasopism naukowych znajduje się tutaj.


Części A - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
Części B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

Części C - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

źródło: strona MNiSW

 


20131. Komunikat MNiSW z dn. 17 grudnia 2013 r. ws. wykazu czasopism naukowych znajduje się tutaj.


Części A - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
Części B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
Części C - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).


źródło: strona MNiSW20121. Aktualizacja list czasopism punktowanych opublikowana dnia 20 grudnia 2012 r.


Część A - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

Cześć C - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)


źródło: strona MNiSW


2. Informacje dodatkowe:
2011W roku 2011 nie ukazała się lista czasopism punktowanych. W lutym 2013 r. przy okazji składania ankiet do oceny parametrycznej, MNiSW ogłosiło w stworzonej przez siebie liście pytań i odpowiedzi, następujące zdanie:


"Do oceny publikacji z lat 2011-2012 stosowany będzie wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, stanowiący załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r."


źródło: MNiSW: Często zadawane pytania, p. 22010Ujednolicony wykaz czasopism naukowych obejmuje tytuły umieszczone w załącznikach do komunikatów:


1.Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.
2.Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.
3.Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.
4.Nr 8  z dnia 31 marca 2009 r.
5.Nr 16  z dnia 16 lipca 2009 r.
6.Nr 9  z dnia 10 marca 2010 r.
7.Nr 13 z dnia  13 maja 2010 r.
8.Nr 15  z dnia 20 maja 2010 r.

Uwzględnia on:

1.tytuły z najwyższą liczbą punktów jaką otrzymało czasopismo w latach 2007-2010;
2.pozytywnie rozpatrzone prośby o zmianę liczby punktów;
3.zmianę skali punktacji czasopism.


źródło: strona MNiSW

 


2009
Ujednolicony wykaz czasopism obejmuje tytuły, które były już ogłaszane na stronie internetowej Ministerstwa, jako załącznik do komunikatów:

1.Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.,
2.Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.,
3.Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.,
4.Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.

Wykaz uwzględnia:

1.pozytywnie rozpatrzone prośby o zmianę liczby punktów
2.zmianę zasad punktowania czasopism naukowych posiadających certyfikat Thomson Reuters


 

źródło: strona MNiSW2008Ujednolicony wykaz czasopism naukowych obejmuje czasopisma wymienione w komunikacie:

    • Nr 24 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2007 r. zawierającym wykaz czasopism, których ankiety aplikacyjne  zostały złożone do 31 stycznia 2007 r.,
    • Nr 9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lutego 2008 r. zawierającym wykaz czasopism, których ankiety aplikacyjne zostały złożone do 31 lipca 2007 r.


Wykaz uwzględnia także korekty błędów technicznych zauważonych w ww. komunikatach w zakresie nazw niektórych czasopism i liczby punktów za umieszczoną w nich publikację naukową.źródło: strona MNiSW


 


2007


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta