Impact Factor

Wartości Impact Factor (IF) dla czasopism należy wyszukiwać w bazie Journal Citation Reports (wejście przez stronę Biblioteki Głównej, zakładka po lewej Cytowania – Bibliometria, a następnie zakładka Baza JCR). W okno wyszukiwania wpisać należy tytuł czasopisma. Jeśli czasopismo jest indeksowane przez bazę WoS, jego tytuł powinien wyświetlić się pod oknem wyszukiwania, jako podpowiedź. Czasem tytuł podany jest małymi, a czasem dużymi literami – warto wypróbować obie opcje, jeśli za pierwszym razem tytuł się nie pokazuje. Po kliknięciu w wyświetlony tytuł, pokaże sie strona szukanego czasopisma zawierająca jego bieżące dane (wersja Current year). Wartości IF z poprzednich lat znajdują się w zakładce All years.

Licencja krajowa zezwala na przeszukiwania JCR od roku 2008.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta