Baza publikacji pracowników

Baza Dorobku Naukowego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (REPO) 

https://repo.ur.krakow.pl

 

Zwracamy się z prośbą, do wszystkich autorów publikacji, o bardzo dokładne sprawdzanie własnego dorobku naukowego wykazanego w bazie REPO oraz kontakt w przypadku ewentualnych uwag: 
bg.publikacje@urk.edu.pl

 

Nowe zasady  wykonywania kwerendy dorobku naukowego pracowników URK
https://urk.edu.pl/zasoby/20/Kwerenda-nowe-zasady-2022.pdf


 
Publikacje można zgłaszać:

1. Elektronicznie:
https://biblioteka.urk.edu.pl/danerepo

2. Osobiście lub wysyłając na adres:
Oddział Informacji Naukowej i Dokumentacji
Biblioteka Główna
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pok. 114


Zarządzenie Nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_47a_2019.pdf

Oświadczenie o afiliacji
https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_47_z1_2019.pdf


Kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Dokumentacji
mgr inż. Jakub Jaźwiński
jakub.jazwinski@urk.edu.pl
tel. +48 12 662 40 33
   
mgr Barbara Jeleń
barbara.jelen@urk.edu.pl
tel. +48 12 662 40 91

mgr Paulina Tyrała-Surgał
paulina.tyrala@urk.edu.pl
tel. +48 12 662 40 91
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta