Muzeum

Muzeum powołane zostało w strukturze Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Rolniczego) w 1976 r. zarządzeniem ówczesnego Rektora prof. dr. hab. Tadeusza Wojtaszka. Organizatorem Muzeum był dr inż. Zdzisław Kosiek, Dyrektor Biblioteki Głównej w latach 1962-1990. Zalążek Muzeum stanowiło utworzenie w 1972 r. „Sali Pamiątek” oraz powołanie, rok później, stanowiska ds. zbiorów muzealnych w Sekcji Dokumentacji Oddziału Informacji Naukowej. Gromadzone muzealia związane są z historią studiów rolniczych w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym oraz jej patronem Hugonem Kołłątajem. Zbiory Muzeum pochodzą z różnych źródeł, najczęściej są to pamiątki przekazywane przez pracowników, absolwentów oraz osób związanych z Uczelnią.

W zasobach Muzeum są indeksy, świadectwa zdanych egzaminów i notesy z notatkami sporządzanymi na ćwiczeniach i wykładach, legitymacje studenckie, legitymacje różnych stowarzyszeń i organizacji studenckich, dyplomy, adresy okolicznościowe, listy, wspomnienia, odznaki, afisze, fotografie, medale oraz dary dla władz Uczelni, aparatura naukowa i sprzęt laboratoryjny.


 

Adres:
pok.027
al. Mickiewicza 24/28
Kraków 30-059

Kontakt:
mgr Danuta Gajewska
tel.: +48 12 662 42 08
e-mail: danuta.gajewska@urk.edu.pl


 

Prezentujemy medale okolicznościowe emitowane w celu upamiętnienia wystaw rolniczych organizowanych w Polsce i za granicą w pierwszej połowie XX w., medale polskich i zagranicznych towarzystw rolniczych oraz medale nagrodowe wręczane rolnikom za szczególne osiągnięcia między innymi w hodowli zwierząt, roślin.


Awers
Rewers

Awers
Rewers

Awers
Rewers

Awers
Rewers

Awers
Rewers

Awers
Rewers

Awers
Rewers

Awers
Rewers

Awers
Rewers

Rewers
Rewers

Eksponaty Muzeum zaprezentowane na wystawach:


Dzieje Nauczania Rolnictwa w Krakowie

 


"Skarby" w Bibliotece w ramach obchodów XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

 

aktualizacja: 02.01.2017 r.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta