Porady dla naukowców

Poniżej prezentujemy informacje, które mogą się okazać przydatne w pisaniu pracy naukowej.

17.05.2018 - Przeszukiwanie bazy Web of Science
27.02.2018 - Fałszywe współczynniki wpływu
27.02.2018 - Fałszywi wydawcy, czasopisma, konferencje itd. (Predatory publishers)

Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. Jak przygotować, wysłać i promować artykuł naukowy. Poradnik autorstwa Tomasza Liśkiewicza i Grzegorza Liśkiewicza (dzięki uprzejmości Amber Editing, Łódź 2014)

 


 

17.05.2018 - Przeszukiwanie bazy Web of Science

Prezentujemy informator, w którym krok po kroku wyjaśniono w jaki sposób przeszukiwać bazę Web of Science by odnaleźć cytowania publikacji i innych wskaźników bibliometrycznych.

>>Informator<<

 

Przypominamy jednocześnie, że baza Web of Science to nie tylko źródło informacji o cytowaniach publikacji -to również ogromne źródło informacji naukowej, które można przeszukiwać tak samo, jak każdą inną bazę bibliograficzno-abstraktową.

 


 

27.02.2018 - Fałszywe współczynniki wpływu

Problem fałszywych współczynników wpływu (fake impact factors) pojawia się w świecie nauki nie od dziś. Takie wskaźniki wprowadzające w błąd autorów prac naukowych są wprowadzane na rynek wydawniczy od około 5 lat przez nieistniejących wydawców. Niszczą one prestiż i wiarygodność zarówno badań naukowych, jak i czasopism je publikujących.

Do fałszywych współczynników należą m.in. Global Impact Factor [GIF], czy Universal Impact Factor [UIF], których nazwy łudząco przypominają znany w Polsce i świecie Impact Factor (IF) - autorski współczynnik stworzony i stosowany jedynie w bazie Journal Citation Reports, lub InCites - stworzone przez firmę Thomson Reuters, a jakiś czas temu wykupione i nadal rozwijane przez firmę Clarivate Analytics. Przypominamy tym samym, że Impact Factor [IF] czasopisma (znany właśnie z baz JCR, lub InCites) jest obecnie jedynym wskaźnikiem bibliometrycznym uznawanym przez polskie MNiSW.

Przykład strony czasopisma z fałszywym współczynnikiem wpływu.

Niektóre z fałszywych współczynników wpływu zostały wymienione na >> tej stronie <<.

W razie wątpliwości co do stwierdzenia czy mają Państwo do czynienia z uczciwym czasopismem/wydawcą/konferencją, można skontaktować się z p. mgr inż. Beatą Tokarczuk z Biblioteki Głównej:
mail: b.tokarczuk@urk.edu.pl
tel.: +48 12 662 40 30

 

Więcej na temat fałszywych współczynników wpływu można przeczytać m.in. w artykule The story of fake impact factor companies and how we detected them (artykuł w wolnym dostępie)

"Electron Physician" (Electron Physician. 2015 Apr-Jun; 7(2): 1069–1072. Published online 2015 Jun 5. doi:  10.14661/2015.1069-1072) Mehrdad Jalalian, The story of fake impact factor companies and how we detected them

Zapraszamy także na inne nasze strony:

 


 

27.02.2018 - Fałszywi wydawcy, czasopisma, konferencje itd. (Predatory publishers).

Naukowcy czasem mylą fałszywe czasopisma (fake journals) z czasopismami, które podszywają się pod te uznane (hijacked journals), a różnica między nimi jest wyraźna. Termin fałszywe czasopismo, czy fałszywy wydawca odnosi się do czasopisma bądź wydawcy nie zarejestrowanego legalnie przez jakąkolwiek organizację. To zjawisko dotyczy także firm, które przysyłają swoje oferty drogą mailową na skrzynki pracowników Uniwersytetu Rolniczego. 

Zalecamy więc skorzystanie z ogólnodostępnej bazy danych, zawierającej informację o kilkuset firmach z całego świata, które codziennie próbują oszukać uczciwych ludzi.

Sprawdź te bazy, zanim nawiążesz współpracę z firmą, lub czasopismem:

>> List of Predatory Publishers <<

>> List of Predatory Journals <<

W bazach danych dostępnych w sieci UR znaleźć można wiele artykułów z tej tematyki. Wystarczy użyć następujących słów kluczowych: falsyfikat (Counterfeit), współczynnik wpływu czasopisma (Journal Impact Factor), indeksowanie (Indexing), recenzowanie (Peer Review) oraz „zhakowane” czasopismo (Hijacked journal).

W razie wątpliwości co do stwierdzenia czy mają Państwo do czynienia z uczciwym czasopismem/wydawcą/konferencją, można skontaktować się z p. mgr inż. Beatą Tokarczuk z Biblioteki Głównej:
mail: b.tokarczuk@urk.edu.pl
tel.: +48 12 662 40 30

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta