Cytowania – bibliometria

 

Nazwa: Journal Citation Reports

Funkcje i możliwości:

 • wskaźnik Impact Factor (IF) czasopism;
 • 5-letni IF;
 • liczba cytowań czasopism;
 • Eigenfactor - mało znany i raczej niewykorzystywany w Polsce wskaźnik bibliometryczny. Więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj.

Dostęp: na platformie Web of Science;

Informacje o dostępie: baza dostępna z urządzeń znajdujących się w sieci UR (komputery, tablety itd.).

 

Nazwa: In Cites

Funkcje i możliwości:

 • pozwala porównywać dorobek naukowy różnych instytucji, na podstawie danych zawartych w Web of Science:
  • liczba cytowań,
  • liczba publikacji;
  • ranking wśród uczelni;
  • kraje, instytucje i osoby współpracujące;
  • pola badawcze;
  • czasopisma, w których publikują naukowcy z danej Uczelni;
  • instytucje finansujące.
 • analizuje dane zawarte w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI (Web of Science)

Jak korzystać? praktyczny przewodnik wraz z przykładami zastosowania dostępny tutaj.

Dostęp: na platformie Web of Science,

Informacje o dostępie:

 • baza dostępna z urządzeń znajdujących się w sieci UR (komputery, tablety itd.);
 • w celu skorzystania z zasobów, należy zalogować się na własne konto. Osoby, które posiadają konto na platformie Web of Science, nie musza zakładać nowego konta i do InCites mogą logować się na te same dane;
 • Informacje dot. logowania oraz przykłady wykorzystania narzędzia dostępne są tutaj [j. pol].

Inne informacje o dostępie: baza dostępna w roku 2018 pilotażowo.

 

Nazwa: Scival

Funkcje i możliwości:

 • narzędzie do analizy danych umożliwia:
  • wizualizacje osiągnięć jednostki
  • porównanie z innymi jednostkami;
  • ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów naukowych;
  • analizowanie trendów w świecie nauki
 • obliczenia oparte są o dane zawarte w bazie Scopus.

Jak korzystać?

 • szczegółowe informacje nt. SciVal znajdują się tutaj [j. ang].

Dostęp: na platformie Scopus

Informacje o dostępie:

 • każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”
 • osoby, które w Bibliotece Głównej UR otrzymały hasło zdalnego dostępu do bazy Elsevier (Science Diresct), mogą logować się na te same dane do SciVal. W ten sposób można korzystać z narzędzia również w domu.

Inne informacje o dostępie: baza dostępna w roku 2018 pilotażowo.

 

Nazwa: Google Scholar

Funkcje i możliwości:

 • cytowania publikacji
 • indeks h

Dodatkowe informacje o fukcjonalności:

 • obliczenia są oparte o dane zawarte w bazie Google Scholar;
 • w celu ułatwienia korzystania można pobrać nakładkę Publish or Perish
 • umożliwia odszukanie informacji o cytowaniach publikacji nieindeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus, dzięki czemu pozwala oglądać więcej rezultatów dla polskich publikacji.

Jak korzystać?

Dostęp: Google Scholar

Inne informacje o dostępie: baza dostępna także z urządzeń nie znajdujących się w sieci UR

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta