e-zasoby - dostępy testowe

  

Testowane źródła elektroniczne 

 
Academic Research Source – test do 30 października 2019

Academic Research Source eBooks - ten stale poszerzany pakiet subskrypcji obejmuje bogaty wachlarz książek elektronicznych z różnych dziedzin o tematyce naukowej i stanowi solidne uzupełnienie każdego zbioru naukowego. Zakres informacji udostępnionych w ramach tego pakietu gwarantuje, że użytkownicy będą mieć dostęp do informacji adekwatnych do ich potrzeb.

Baza EBSCO Academic Research Source eJournals umożliwia wyszukiwanie informacji naukowej w zbiorze ponad 5 000 czasopism pełnotekstowych o zasięgu międzynarodowym, w tym ponad 370 polskich. Tematyka bazy obejmuje między innymi: psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, pomoce w nauce języków, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych.

Taylor & Francis Online – test od 14 października do 13 listopada 2019
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/T&F.jpg

Taylor & Francis Group publikuje ponad 2500 recenzowanych czasopism we współpracy z 700 renomowanymi towarzystwami i instytucjami naukowymi. Publikacje te obejmują tematycznie większość dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych.
Ponad 1180 tytułów czasopism T&F znajduje się w indeksach cytowań Web of Science - Clarivate Analytics, a ponad 1040 posiada wskaźnik Impact Factor.

W ramach 30-dniowego testu możliwy jest dostęp do pakietów czasopism Social Sciences & Humanities Library (SSH - ponad 1400 czasopism) oraz Science & Technology Library (ST - ponad 500 czasopism).
Dostęp można uzyskać poprzez wejście na stronę http://www.tandfonline.com oraz wybór poszczególnego zakresu dziedzinowego, a także z wykorzystaniem linków prowadzących do wybranych czasopism. Pełna lista czasopism wchodzących w skład wybranych kolekcji wraz z linkami znajduje się tutaj.
Polecamy również broszurę User Guide zawierającą wskazówki odnośnie funkcjonalności platformy Taylor & Francis Online.

JSTOR test  od 16 września do 15 października 2019

JSTOR – platforma (baza) różnych kolekcji tematycznych, pozwalająca na dostęp do tekstów ponad 2.700 tytułów czasopism. Jej charakterystyczną cechą jest możliwość przeglądania artykułów starszych, często niedostępnych w bazach znajdujących się w sieci UR (np. Elsevier, Wiley) oraz w bazach niedostępnych w UR (np. Taylor & Francis). Dostęp możliwy tylko z urządzeń zlokalizowanych w sieci UR.

Dostęp można uzyskać poprzez kliknięcie w linki czasopism znajdujące się w listach tytułów dedykowanych dla poszczególnych kolekcji, na stronie https://www.jstor.org/librarians/products/journals/multi-discipline (kolekcje multidyscyplinarne Arts & Sciences) oraz  https://www.jstor.org/librarians/products/journals/discipline-specific (kolekcje dziedzinowe).

Użytkownicy mogą także skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na głównej stronie JSTOR.

Zestawienie tytułów w formacie Excel znajduje się tutaj. Polecamy również broszurę ukazującą zakres dziedzinowy poszczególnych kolekcji.

Cambridge University Press test  do 15 października 2019
  Cambridge Core to baza renomowanych czasopism naukowych dostępnych dla użytkowników instytucjonalnych w kolekcjach tematycznych. W ramach testu do 15 października 2019 roku dostępna jest kolekcja STM (nauki ścisłe – Science, Technology, Medicine) licząca 140 tytułów czasopism. Ich lista dostępna jest tutaj.
Oxford University Press test  do 15 października 2019
  Oxford Academic to baza najczęściej cytowanych, recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny nauk matematycznych i przyrodniczych, społecznych, humanistycznych oraz medycyny i prawa. W ramach testu do 15 października 2019 roku dostępna jest dla użytkowników z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie kolekcja FULL licząca 357 tytułów czasopism. Lista tytułów dostępna jest tutaj.
ProQuest One Academic – test od 14 października do 30 listopada 2019 [nieaktualne]

ProQuest One Academic zapewnia dostęp do czterech podstawowych grup zasobów multidyscyplinarnych (ProQuest Central, Academic Complete, Academic Video Online i ProQuest Dissertations & Theses Global). Wszystkie te typy zasobów oferują opcję krzyżowego wyszukiwania w ramach przyjaznej użytkownikowi, elastycznej, dostosowanej do urządzeń mobilnych platformy ProQuest. Dostęp testowy będzie aktywny od 14 października do 30 listopada 2019 roku pod tym linkiem.


ProQuest Central - to połączenie najczęściej wykorzystywanych baz danych na świecie w celu stworzenia najbardziej kompletnych multidyscyplinarnych zbiorów badawczych. Znajdziemy tu treści ze wszystkich głównych obszarów tematycznych.
Academic Video Online - najbardziej kompleksowa subskrypcja transmisji strumieniowej wideo, jaka jest dostępna dla bibliotek. Uporządkowana pod kątem użytkowników akademickich baza Academic Video Online obejmuje ponad 66 tys. tytułów z najróżniejszych dziedzin. Ponad 14 tys. tytułów dostępnych jest wyłącznie na ProQuest.
Academic Complete - ponad 150 tys. ebooków z licznych dziedzin, zapewniająca nieograniczony dostęp wielu użytkownikom jednocześnie. Starannie wyselekcjonowane tytuły Academic Complete pochodzące od wiodących wydawców wspierają programy nauczania, odpowiadają na trendy w zakresie liczby absolwentów i pojawianie się nowych kursów i kierunków studiów.
ProQuest Dissertations & Theses Global - największy cyfrowy zbiór zawierający 4,5 mln prac dyplomowych i doktorskich (2,5 mln w dostępie pełnotekstowym). Więcej o tym zbiorze dysertacji znaleźć można w broszurze.

CAB Abstracts test od 6 maja do 30 czerwca 2019 [nieaktualne]

CAB Abstracts to bibliograficzna baza danych zapewniająca dostęp do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych, tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI).
Baza zawiera ponad 9 milionów rekordów z czasopism, książek, referatów z konferencji, raportów i innych rodzajów dokumentów publikowanych na całym świecie od 1973 r. Tematyka bazy obejmuje takie zagadnienia jak m.in.: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, inżynieria rolnicza, leśnictwo, rybołówstwo, weterynaria, ochrona środowiska, socjologia wsi, hodowla zwierząt i roślin, uprawa zbóż, ochrona roślin, genetyka, inżynieria w leśnictwie, ekonomia, medycyna weterynaryjna, żywność i żywienie, rozwój wsi, turystyka, ochrona środowiska. Do artykułów opublikowanych w ponad 75 językach dodawane są streszczenia w języku angielskim.
Baza CAB Abstracts zawiera również bazę „Full Text Select”, która stanowi wybór ponad 400 000 pełnotekstowych artykułów, referatów i raportów, spośród których ponad 80% nie jest dostępnych w formie elektronicznej w innych źródłach.
BioONE Complete test do 30 czerwca 2019 [nieaktualne]
BioONE COMPLETE to pełnotekstowa baza danych skupiająca 208 wiodących, recenzowanych czasopism poświęconych naukom biologicznym, od 157 wydawców, subskrybowanych i ogólnodostępnych (Open Access) tytułów z szerokiego zakresu nauk biologicznych, ekologii, rolnictwa, zoologii, weterynarii, ogrodnictwa i nauk o środowisku.
81% subskrybowanych tytułów ma Impact Factor, a 45% tytułów jest dostępnych online wyłącznie poprzez BioOne Complete.
Więcej informacji na temat bazy znajduje się tutaj.
Lista tytułów czasopism dostępnych w 2019 roku.
JoVE test od 6 maja do 4 czerwca 2019 [nieaktualne]

JoVE (Journal of Visualized Experiments) i Biblioteka Główna zapraszają do skorzystania z 30-dniowego dostępu testowego do pełnej bazy www.jove.com na terenie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w dniach 06.05–04.06.2019 roku.
W danym okresie mają Państwo nieograniczony dostęp do pierwszego i jedynego (od 2006 roku) magazynu wideo-artykułów typu peer-review z Impact Factor (IF) w dziedzinie nauki, medycyny i inżynierii. W ramach dostępu mogą Państwo skorzystać z ok 10.000 recenzowanych wideo-artykułów. Video Journal oraz z ok. 700 wizualizacji Science Education.
Video Journal to magazyn 13 sekcji wideo-artykułów mających na celu zwiększenie produktywności badań naukowych. Science Education to baza 9 sekcji wizualizacji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć.
Więcej informacji na temat bazy znajduje się tutaj.

FSTA i Cab Abstracts – test do 7 lipca 2018 [nieaktualne]
  FSTA i Cab Abstracts to abstraktowe bazy danych z zakresu żywienia oraz rolnictwa, mikrobiologii, leśnictwa, ogrodnictwa itd. Bazy dostepne są na platformie Ovid i można z nich korzystać jedynie za pośrednictwem urządzeń zlokalizowanych w sieci UR.
Academic Search Ultimate – test do 31 maja 2018 [nieaktualne]
  Pełnotekstowa wielodziedzinowa, produkowana przez firmę Ebsco baza danych, umożliwia dostęp do ponad 5.000 naukowych czasopism pełnotekstowych ze wszystkich dziedzin reperezentowanych na Uniwersytecie Rolniczym oraz kilkanaście tysięcy czasopism z pozostałych dziedzin nauki.
Business Source Complete – test do 31 maja 2018 [nieaktualne]
  Pełnotekstowa baza danych z zakresu szeroko pojętego biznesu i ekonomii, zawiera również publikacje dotyczące nauk przyrodniczych i ścisłych. Dopasowanie tematyczne do UR na poziomie ok. 25%.
JSTOR test do 15 maja 2018 [nieaktualne]
  Platforma (baza) różnych kolekcji tematycznych, pozwalająca na dostęp do tekstów ponad 2.700 tytułów czasopism. Jej charakterystyczną cechą jest możliwość przeglądania artykułów starszych, często niedostępnych w bazach znajdujących się w sieci UR (np. Elsevier, Wiley) oraz w bazach niedostępnych w UR (np. Taylor & Francis). Dostęp możliwy tylko z urządzeń zlokalizowanych w sieci UR.
Ebsco test baz do 8 marca 2018 [nieaktualne]
  Testowy dostęp do 3 baz zlokalizowanych na platformie Ebsco: Environment Complete; Food Science Source; Nutrition Reference Center. Test potrwa do 8 marca 2018 r.
Taylor & Francis test do 31 marca 2018, przedłużony do 7 kwietnia 2018 [nieaktualne]
  Tematyczna baza danych wydawnictwa T&F, pozwalająca na dostęp do blisko 1.500 czasopism z archiwum sięgającym roku 1998. Połowa z udostępnionych tytułów czasopism dotyczy nauk ścisłych i przyrodniczych.

 Wykaz baz prenumerowanych, dostępnych stale w sieci UR znajduje się tutaj.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta