e-zasoby - dostępy testowe

 

Testowane źródła elektroniczne 

 
ICE Publishing – test od 3 czerwca do 3 lipca 2024 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie uzyskał dostęp testowy do bazy ICE Publishing – na platformie Emerald w okresie od 3 czerwca do 3 lipca 2024 roku realizowany wyłącznie z adresów IP w ramach sieci komputerowej URK.

ICE Publishing jest wiodącym dostawcą informacji dla badaczy i praktyków na całym świecie w dziedzinie inżynierii lądowej i środowiskowej oraz inżynierii materiałowej. W bazie udostępniono 35 recenzowanych czasopism (33 tytuły są indeksowane przez Scopus), ponad 1500 książek oraz ponad 36 000 artylułów naukowych archiwizowanych od 1836 roku.

Link do zasobu: https://www.icevirtuallibrary.com/

Broszura informacyjna do pobrania

Link do listy tytułów w kolekcji: https://www.icevirtuallibrary.com/page/librarians/currentproducts/journals/complete-engineering-collection

De Gruyter All eBook  test od 9 lutego do 30 kwietnia 2024 [nieaktualne]
 

De Gruyter jako niezależny wydawca akademicki publikuje rocznie ponad 1500 książek i 16 000 artykułów w czasopismach z 30 dziedzin tematycznych. Obejmuje to ponad 200 książek i 6000 artykułów w otwartym dostępie. Oferuje także około 80 baz danych i źródeł internetowych, obejmujących niezwykle szerokie spektrum dyscyplin. 

Dostęp testowy trwać będzie do 30 kwietnia 2024 roku i realizowany będzie wyłącznie z adresów IP w ramach sieci komputerowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod adresem: https://www.degruyter.com/

W ramach testu Uniwersytet Rolniczy w Krakowie otrzymał dostęp do kolekcji ponad 160 000 e-booków od 56 wydawców.

Springer Book Archive  test od 1 września 2020  [nieaktualne]  
Dostęp testowy do książek z niezakupionych dotąd roczników archiwalnych: Springer Book Archive (w tym ok. 42.000 książek anglojęzycznych wydanych przed 2004 rokiem, patrz katalogi: 1859-1989, 1990-1999, 2000-2004 oraz książki niemieckojęzyczne 1815-2004), roczniki 2006-2008 oraz 2012-2016
Cambridge University Press – od 1 lutego do 31 marca 2024 [nieaktualne]

Obecnie w Cambridge University Press wydawanych jest ponad 420 recenzowanych czasopism akademickich obejmujących tematy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, technologii i medycyny. Wśród nich 47 tytułów to uznane czasopisma z dziedziny nauk przyrodniczych. W ramach dostępu testowego możliwe jest korzystanie nie tylko z bieżących numerów czasopism, ale także z całego zasobu archiwalnego poszczególnych tytułów. Dostęp testowy trwać będzie 2 miesiące (od 1 lutego do 31 marca 2024 roku) i realizowany będzie wyłącznie z adresów IP w ramach sieci komputerowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod adresem: https://www.cambridge.org/core/publications/journals

Podręcznik użytkownika bazy Cambridge

Ważne: Dostęp testowy dotyczy tylko czasopism CAMBRIDGE (brak dostępu do książek). Biblioteka Główna URK nie pośredniczy w zakładaniu kont w bazie CAMBRIDGE.

CAB Abstracts with Full Text – test od 15 września 2023 do 15 stycznia 2024 [nieaktualne]

Baza CAB Abstracts with Full Text, przygotowana we współpracy z ekspertami z CABI, zapewnia dostęp  do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych. Obejmuje tematy z zakresu stosowanych nauk przyrodniczych - od rolnictwa, środowiska i nauk weterynaryjnych, po ekonomię stosowaną, rekreację/turystykę i żywienie. Zawartość bazy obejmuje 1238 aktywnych czasopism pełnotekstowych,  spośród których 978 to aktywne, pełnotekstowe czasopisma bez embarga. CAB Abstracts with Full Text obejmuje kluczowe tematy z zakresu nauk przyrodniczych, w tym rolnictwo, środowisko naturalne, nauka o żywności, zdrowie człowieka, mykologia, odżywianie, nauki o roślinach, nauki weterynaryjne.

Poprzedni dostęp testowy do tej bazy miał miejsce w okresie od 2 czerwca do 30 lipca 2022 roku.

 Emerald insight – test od 2 do 31 października 2023 [nieaktualne]

Emerald Publishing jest jednym z największych na świecie wydawców czasopism naukowych z zakresu zarządzania.
Obecnie oferuje przede wszystkim dostęp elektroniczny do setek tysięcy artykułów pełnotekstowych z kilkuset czasopism o zarządzaniu, a także z zakresu inżynierii.

Podręcznik użytkownika Emerald insight

Veterinary Source – test od 2 czerwca do 30 lipca 2022 [nieaktualne]
 

Veterinary Source to kolekcja pełnotekstowych czasopism naukowych i magazynów poświęconych wszystkim aspektom opieki zdrowotnej zwierząt. Zasób jest niezbędnym źródłem informacji dla lekarzy weterynarii, asystentów weterynaryjnych i studentów nauk weterynaryjnych. Baza zapewnia dostęp do badań nad zapobieganiem, kontrolą, diagnozowaniem i leczeniem chorób i urazów u zwierząt. Obejmuje tematy związane z każdym aspektem opieki zdrowotnej nad zwierzętami, takie jak patologia i parazytologia zwierząt, weterynaryjna opieka medyczna i praktyki medyczne, anatomia i fizjologia, opieka nad małymi i dużymi zwierzętami, odżywianie, diagnostyka, rozmnażanie i hodowla zwierząt.

FSTA with Full Text – test od 2 czerwca do 30 lipca 2022 [nieaktualne]
 

FSTA with Full Text jest specjalistyczną, pełnotekstową kolekcją obejmującą literaturę naukową i technologiczną dotyczącą żywności, napojów i żywienia. Jest ona tworzona we współpracy z zespołem ekspertów w ramach IFIS, organizacji non-profit, która nieustannie angażuje się w naukę i rozwój oraz cieszy się reputacją naukowej integralności, dokładności i doskonałości. Oprócz podstawowych obszarów nauki o żywności, technologii żywności i żywienia, FSTA with Full Text zawiera treści skupione na żywności w wielu pokrewnych dziedzinach, takie jak biotechnologia, bezpieczeństwo żywności, technologie omiczne, karmy dla zwierząt domowych, nauka o sporcie, zrównoważony rozwój. Zawartość bazy obejmuje 247 aktywnych czasopism pełnotekstowcyh, spośród których 172 to aktywne czasopisma pełnotekstowe bez embarga.

CAB Abstracts  test od 1 do 28 lutego 2021 [Aktualizacja – dostęp przedłużony do 30 kwietnia 2021] [nieaktualne]

CAB Abstracts to bibliograficzna baza danych zapewniająca dostęp do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych, tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI).
Baza zawiera ponad 9 milionów rekordów z czasopism, książek, referatów z konferencji, raportów i innych rodzajów dokumentów publikowanych na całym świecie od 1973 r. Tematyka bazy obejmuje takie zagadnienia jak m.in.: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, inżynieria rolnicza, leśnictwo, rybołówstwo, weterynaria, ochrona środowiska, socjologia wsi, hodowla zwierząt i roślin, uprawa zbóż, ochrona roślin, genetyka, inżynieria w leśnictwie, ekonomia, medycyna weterynaryjna, żywność i żywienie, rozwój wsi, turystyka, ochrona środowiska. Do artykułów opublikowanych w ponad 75 językach dodawane są streszczenia w języku angielskim.

Odnośnik do zasobów znajduje się TUTAJ
Dostęp do bazy danych możliwy jest z sieci uczelnianej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (bez logowania) oraz poza nią po zalogowaniu się. W celu otrzymania loginu i hasła prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej i Dokumentacji pod adresem: oin@urk.edu.pl
Prośby o dane do logowania będą uwzględniane jedynie po otrzymaniu wniosków z domen: @urk.edu.pl (pracownicy) oraz @student.urk.edu.pl (studenci).

Jednocześnie informujemy, iż dodatkowo otrzymaliśmy zdalny dostęp także do zasobów pełnotekstowych bezpośrednio na platformie CABI:

Descriptions of Fungi and Bacteria = https://www.cabi.org/DFB
Distribution Maps of Plant Diseases =  https://www.cabi.org/dmpd
CAB Distribution Maps of Plant Pests = https://www.cabi.org/dmpp
CAB Reviews = https://www.cabi.org/cabreviews
CABI  E-books front-file = https://www.cabi.org/cabebooks 

Bentham Science eBooks  test od 1 do 31 stycznia 2021 [nieaktualne]

Bentham Science jest jednym z największych wydawców publikacji poświęconych naukom ścisłym, technologii, medycynie i farmacji.  Siedziba wydawcy w U.A.E.

W ramach dostępu testowego pracownicy i studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie mogą skorzystać z ponad 800 ebooków z różnych dziedzin wiedzy.

Dostęp: https://eurekaselect.net/bybook  

Taylor & Francis eBooks – test od 3 listopada do 3 grudnia 2020 [nieaktualne]

Baza ebooków z dziedziny nauk ścisłych, 70 kolekcji tematycznych zawierającej tysiące e-booków z wielu różnych dziedzin: od biologii, zoologii, weterynarii, chemii, biochemii,  ekologii, inżynierii lądowej, budownictwa lądowego-podziemnego i nauki o żywieniu, po systemy IT, statystykę, biznes, zarządzanie. 

Dostęp: https://www.taylorfrancis.com
Bentham Science – test od 3 marca do 3 czerwca 2020 [nieaktualne]
 

Bentham Science jest jednym z największych wydawców publikacji poświęconych naukom ścisłym, technologii, medycynie i farmacji.  Siedziba wydawcy w U.A.E.

Bentham Science Publishers  wydaje 130 czasopism STM (nauki ścisłe, technologie i medyczne) dostarczając naukowcom i badaczom oraz specjalistom z różnych gałęzi przemysłu, najnowszych  informacji z różnych dziedzin nauk ścisłych i technologii. Spośród nich 40 czasopism ma wysokie wskaźniki Impact Factor zgodnie z Journal Citation Reports® 2019. 

W bazie znaleźć można ponad 130  recenzowanych i indeksowanych czasopism z zakresu techniki, chemii, biochemii, biotechnologii i medycyny.

Dostęp:
Eureka Select: http://www.eurekaselect.net/ 
Ingenta Connect: https://www.ingentaconnect.com/content/ben

Bentham Science publikuje również książki elektroniczne we wszystkich obszarach nauki, technologii i medycyny. Baza zawiera abstrakty i pełne treści artykułów oraz monografie, podręczniki, materiały pokonferencyjne, a także biografie. E-booki oprócz wersji PDF są dostępne w formatach ePub i Kindle. Link: http://ebooks.benthamscience.com/

AccessScience – test od 4 marca do 10 kwietnia 2020 [nieaktualne]

Multimedialna encyklopedia/baza wiedzy. Jest to jedna z najbardziej znanych baz/platform online z dziedziny nauk ścisłych, która jest interaktywną encyklopedią z dziedziny nauk przyrodniczych oraz ścisłych. Baza dostarcza materiały dla studentów, kadry dydaktycznej, inżynierów i naukowców  m.in. z: biologii, botaniki, zoologii, fizyki, nauk o ziemi, chemii, astronomii, rolnictwa, archeologii, paleontologii.

Link do bazy: www.accessscience.com/

Academic Research Source – test do 30 października 2019 [nieaktualne]

Academic Research Source eBooks - ten stale poszerzany pakiet subskrypcji obejmuje bogaty wachlarz książek elektronicznych z różnych dziedzin o tematyce naukowej i stanowi solidne uzupełnienie każdego zbioru naukowego. Zakres informacji udostępnionych w ramach tego pakietu gwarantuje, że użytkownicy będą mieć dostęp do informacji adekwatnych do ich potrzeb.

Baza EBSCO Academic Research Source eJournals umożliwia wyszukiwanie informacji naukowej w zbiorze ponad 5 000 czasopism pełnotekstowych o zasięgu międzynarodowym, w tym ponad 370 polskich. Tematyka bazy obejmuje między innymi: psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, pomoce w nauce języków, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych.

Taylor & Francis Online – test od 14 października do 13 listopada 2019 [nieaktualne]
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/T&F.jpg

Taylor & Francis Group publikuje ponad 2500 recenzowanych czasopism we współpracy z 700 renomowanymi towarzystwami i instytucjami naukowymi. Publikacje te obejmują tematycznie większość dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych.
Ponad 1180 tytułów czasopism T&F znajduje się w indeksach cytowań Web of Science - Clarivate Analytics, a ponad 1040 posiada wskaźnik Impact Factor.

W ramach 30-dniowego testu możliwy jest dostęp do pakietów czasopism Social Sciences & Humanities Library (SSH - ponad 1400 czasopism) oraz Science & Technology Library (ST - ponad 500 czasopism).
Dostęp można uzyskać poprzez wejście na stronę http://www.tandfonline.com oraz wybór poszczególnego zakresu dziedzinowego, a także z wykorzystaniem linków prowadzących do wybranych czasopism. Pełna lista czasopism wchodzących w skład wybranych kolekcji wraz z linkami znajduje się tutaj.
Polecamy również broszurę User Guide zawierającą wskazówki odnośnie funkcjonalności platformy Taylor & Francis Online.

JSTOR test  od 16 września do 15 października 2019 [nieaktualne]

JSTOR – platforma (baza) różnych kolekcji tematycznych, pozwalająca na dostęp do tekstów ponad 2.700 tytułów czasopism. Jej charakterystyczną cechą jest możliwość przeglądania artykułów starszych, często niedostępnych w bazach znajdujących się w sieci UR (np. Elsevier, Wiley) oraz w bazach niedostępnych w UR (np. Taylor & Francis). Dostęp możliwy tylko z urządzeń zlokalizowanych w sieci UR.

Dostęp można uzyskać poprzez kliknięcie w linki czasopism znajdujące się w listach tytułów dedykowanych dla poszczególnych kolekcji, na stronie https://www.jstor.org/librarians/products/journals/multi-discipline (kolekcje multidyscyplinarne Arts & Sciences) oraz  https://www.jstor.org/librarians/products/journals/discipline-specific (kolekcje dziedzinowe).

Użytkownicy mogą także skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na głównej stronie JSTOR.

Zestawienie tytułów w formacie Excel znajduje się tutaj. Polecamy również broszurę ukazującą zakres dziedzinowy poszczególnych kolekcji.

Cambridge University Press test  do 15 października 2019 [nieaktualne]
  Cambridge Core to baza renomowanych czasopism naukowych dostępnych dla użytkowników instytucjonalnych w kolekcjach tematycznych. W ramach testu do 15 października 2019 roku dostępna jest kolekcja STM (nauki ścisłe – Science, Technology, Medicine) licząca 140 tytułów czasopism. Ich lista dostępna jest tutaj.
Oxford University Press test  do 15 października 2019 [nieaktualne]
  Oxford Academic to baza najczęściej cytowanych, recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny nauk matematycznych i przyrodniczych, społecznych, humanistycznych oraz medycyny i prawa. W ramach testu do 15 października 2019 roku dostępna jest dla użytkowników z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie kolekcja FULL licząca 357 tytułów czasopism. Lista tytułów dostępna jest tutaj.
ProQuest One Academic – test od 14 października do 30 listopada 2019 [nieaktualne]

ProQuest One Academic zapewnia dostęp do czterech podstawowych grup zasobów multidyscyplinarnych (ProQuest Central, Academic Complete, Academic Video Online i ProQuest Dissertations & Theses Global). Wszystkie te typy zasobów oferują opcję krzyżowego wyszukiwania w ramach przyjaznej użytkownikowi, elastycznej, dostosowanej do urządzeń mobilnych platformy ProQuest. Dostęp testowy będzie aktywny od 14 października do 30 listopada 2019 roku pod tym linkiem.


ProQuest Central - to połączenie najczęściej wykorzystywanych baz danych na świecie w celu stworzenia najbardziej kompletnych multidyscyplinarnych zbiorów badawczych. Znajdziemy tu treści ze wszystkich głównych obszarów tematycznych.
Academic Video Online - najbardziej kompleksowa subskrypcja transmisji strumieniowej wideo, jaka jest dostępna dla bibliotek. Uporządkowana pod kątem użytkowników akademickich baza Academic Video Online obejmuje ponad 66 tys. tytułów z najróżniejszych dziedzin. Ponad 14 tys. tytułów dostępnych jest wyłącznie na ProQuest.
Academic Complete - ponad 150 tys. ebooków z licznych dziedzin, zapewniająca nieograniczony dostęp wielu użytkownikom jednocześnie. Starannie wyselekcjonowane tytuły Academic Complete pochodzące od wiodących wydawców wspierają programy nauczania, odpowiadają na trendy w zakresie liczby absolwentów i pojawianie się nowych kursów i kierunków studiów.
ProQuest Dissertations & Theses Global - największy cyfrowy zbiór zawierający 4,5 mln prac dyplomowych i doktorskich (2,5 mln w dostępie pełnotekstowym). Więcej o tym zbiorze dysertacji znaleźć można w broszurze.

CAB Abstracts test od 6 maja do 30 czerwca 2019 [nieaktualne]

CAB Abstracts to bibliograficzna baza danych zapewniająca dostęp do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych, tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI).
Baza zawiera ponad 9 milionów rekordów z czasopism, książek, referatów z konferencji, raportów i innych rodzajów dokumentów publikowanych na całym świecie od 1973 r. Tematyka bazy obejmuje takie zagadnienia jak m.in.: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, inżynieria rolnicza, leśnictwo, rybołówstwo, weterynaria, ochrona środowiska, socjologia wsi, hodowla zwierząt i roślin, uprawa zbóż, ochrona roślin, genetyka, inżynieria w leśnictwie, ekonomia, medycyna weterynaryjna, żywność i żywienie, rozwój wsi, turystyka, ochrona środowiska. Do artykułów opublikowanych w ponad 75 językach dodawane są streszczenia w języku angielskim.
Baza CAB Abstracts zawiera również bazę „Full Text Select”, która stanowi wybór ponad 400 000 pełnotekstowych artykułów, referatów i raportów, spośród których ponad 80% nie jest dostępnych w formie elektronicznej w innych źródłach.
BioONE Complete test do 30 czerwca 2019 [nieaktualne]
BioONE COMPLETE to pełnotekstowa baza danych skupiająca 208 wiodących, recenzowanych czasopism poświęconych naukom biologicznym, od 157 wydawców, subskrybowanych i ogólnodostępnych (Open Access) tytułów z szerokiego zakresu nauk biologicznych, ekologii, rolnictwa, zoologii, weterynarii, ogrodnictwa i nauk o środowisku.
81% subskrybowanych tytułów ma Impact Factor, a 45% tytułów jest dostępnych online wyłącznie poprzez BioOne Complete.
Więcej informacji na temat bazy znajduje się tutaj.
Lista tytułów czasopism dostępnych w 2019 roku.
JoVE test od 6 maja do 4 czerwca 2019 [nieaktualne]

JoVE (Journal of Visualized Experiments) i Biblioteka Główna zapraszają do skorzystania z 30-dniowego dostępu testowego do pełnej bazy www.jove.com na terenie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w dniach 06.05–04.06.2019 roku.
W danym okresie mają Państwo nieograniczony dostęp do pierwszego i jedynego (od 2006 roku) magazynu wideo-artykułów typu peer-review z Impact Factor (IF) w dziedzinie nauki, medycyny i inżynierii. W ramach dostępu mogą Państwo skorzystać z ok 10.000 recenzowanych wideo-artykułów. Video Journal oraz z ok. 700 wizualizacji Science Education.
Video Journal to magazyn 13 sekcji wideo-artykułów mających na celu zwiększenie produktywności badań naukowych. Science Education to baza 9 sekcji wizualizacji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć.
Więcej informacji na temat bazy znajduje się tutaj.

FSTA i Cab Abstracts – test do 7 lipca 2018 [nieaktualne]
  FSTA i Cab Abstracts to abstraktowe bazy danych z zakresu żywienia oraz rolnictwa, mikrobiologii, leśnictwa, ogrodnictwa itd. Bazy dostepne są na platformie Ovid i można z nich korzystać jedynie za pośrednictwem urządzeń zlokalizowanych w sieci UR.
Academic Search Ultimate – test do 31 maja 2018 [nieaktualne]
  Pełnotekstowa wielodziedzinowa, produkowana przez firmę Ebsco baza danych, umożliwia dostęp do ponad 5.000 naukowych czasopism pełnotekstowych ze wszystkich dziedzin reperezentowanych na Uniwersytecie Rolniczym oraz kilkanaście tysięcy czasopism z pozostałych dziedzin nauki.
Business Source Complete – test do 31 maja 2018 [nieaktualne]
  Pełnotekstowa baza danych z zakresu szeroko pojętego biznesu i ekonomii, zawiera również publikacje dotyczące nauk przyrodniczych i ścisłych. Dopasowanie tematyczne do UR na poziomie ok. 25%.
JSTOR test do 15 maja 2018 [nieaktualne]
  Platforma (baza) różnych kolekcji tematycznych, pozwalająca na dostęp do tekstów ponad 2.700 tytułów czasopism. Jej charakterystyczną cechą jest możliwość przeglądania artykułów starszych, często niedostępnych w bazach znajdujących się w sieci UR (np. Elsevier, Wiley) oraz w bazach niedostępnych w UR (np. Taylor & Francis). Dostęp możliwy tylko z urządzeń zlokalizowanych w sieci UR.
Ebsco test baz do 8 marca 2018 [nieaktualne]
  Testowy dostęp do 3 baz zlokalizowanych na platformie Ebsco: Environment Complete; Food Science Source; Nutrition Reference Center. Test potrwa do 8 marca 2018 r.
Taylor & Francis test do 31 marca 2018, przedłużony do 7 kwietnia 2018 [nieaktualne]
  Tematyczna baza danych wydawnictwa T&F, pozwalająca na dostęp do blisko 1.500 czasopism z archiwum sięgającym roku 1998. Połowa z udostępnionych tytułów czasopism dotyczy nauk ścisłych i przyrodniczych.

 Wykaz baz prenumerowanych, dostępnych stale w sieci UR znajduje się tutaj.

Aktualizacja: 6.05.2024

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta