e-zasoby - dostępy testowe

  

Testowane źródła elektroniczne 

Obecnie Biblioteka Główna nie testuje żadnych baz danych. Najbliższe dostępy testowe planowane są na połowę września 2019 roku.

  

Nieaktywne dostępy testowe 
 
CAB Abstracts test od 6 maja do 30 czerwca 2019 [nieaktualne]

CAB Abstracts to bibliograficzna baza danych zapewniająca dostęp do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych, tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI).
Baza zawiera ponad 9 milionów rekordów z czasopism, książek, referatów z konferencji, raportów i innych rodzajów dokumentów publikowanych na całym świecie od 1973 r. Tematyka bazy obejmuje takie zagadnienia jak m.in.: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, inżynieria rolnicza, leśnictwo, rybołówstwo, weterynaria, ochrona środowiska, socjologia wsi, hodowla zwierząt i roślin, uprawa zbóż, ochrona roślin, genetyka, inżynieria w leśnictwie, ekonomia, medycyna weterynaryjna, żywność i żywienie, rozwój wsi, turystyka, ochrona środowiska. Do artykułów opublikowanych w ponad 75 językach dodawane są streszczenia w języku angielskim.
Baza CAB Abstracts zawiera również bazę „Full Text Select”, która stanowi wybór ponad 400 000 pełnotekstowych artykułów, referatów i raportów, spośród których ponad 80% nie jest dostępnych w formie elektronicznej w innych źródłach.
BioONE Complete test do 30 czerwca 2019 [nieaktualne]
BioONE COMPLETE to pełnotekstowa baza danych skupiająca 208 wiodących, recenzowanych czasopism poświęconych naukom biologicznym, od 157 wydawców, subskrybowanych i ogólnodostępnych (Open Access) tytułów z szerokiego zakresu nauk biologicznych, ekologii, rolnictwa, zoologii, weterynarii, ogrodnictwa i nauk o środowisku.
81% subskrybowanych tytułów ma Impact Factor, a 45% tytułów jest dostępnych online wyłącznie poprzez BioOne Complete.
Więcej informacji na temat bazy znajduje się tutaj.
Lista tytułów czasopism dostępnych w 2019 roku.
JoVE test od 6 maja do 4 czerwca 2019 [nieaktualne]

JoVE (Journal of Visualized Experiments) i Biblioteka Główna zapraszają do skorzystania z 30-dniowego dostępu testowego do pełnej bazy www.jove.com na terenie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w dniach 06.05–04.06.2019 roku.
W danym okresie mają Państwo nieograniczony dostęp do pierwszego i jedynego (od 2006 roku) magazynu wideo-artykułów typu peer-review z Impact Factor (IF) w dziedzinie nauki, medycyny i inżynierii. W ramach dostępu mogą Państwo skorzystać z ok 10.000 recenzowanych wideo-artykułów. Video Journal oraz z ok. 700 wizualizacji Science Education.
Video Journal to magazyn 13 sekcji wideo-artykułów mających na celu zwiększenie produktywności badań naukowych. Science Education to baza 9 sekcji wizualizacji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć.
Więcej informacji na temat bazy znajduje się tutaj.

FSTA i Cab Abstracts – test do 7 lipca 2018 [nieaktualne]
  FSTA i Cab Abstracts to abstraktowe bazy danych z zakresu żywienia oraz rolnictwa, mikrobiologii, leśnictwa, ogrodnictwa itd. Bazy dostepne są na platformie Ovid i można z nich korzystać jedynie za pośrednictwem urządzeń zlokalizowanych w sieci UR.
Academic Search Ultimate – test do 31 maja 2018 [nieaktualne]
  Pełnotekstowa wielodziedzinowa, produkowana przez firmę Ebsco baza danych, umożliwia dostęp do ponad 5.000 naukowych czasopism pełnotekstowych ze wszystkich dziedzin reperezentowanych na Uniwersytecie Rolniczym oraz kilkanaście tysięcy czasopism z pozostałych dziedzin nauki.
Business Source Complete – test do 31 maja 2018 [nieaktualne]
  Pełnotekstowa baza danych z zakresu szeroko pojętego biznesu i ekonomii, zawiera również publikacje dotyczące nauk przyrodniczych i ścisłych. Dopasowanie tematyczne do UR na poziomie ok. 25%.
JSTOR test do 15 maja 2018 [nieaktualne]
  Platforma (baza) różnych kolekcji tematycznych, pozwalająca na dostęp do tekstów ponad 2.700 tytułów czasopism. Jej charakterystyczną cechą jest możliwość przeglądania artykułów starszych, często niedostępnych w bazach znajdujących się w sieci UR (np. Elsevier, Wiley) oraz w bazach niedostępnych w UR (np. Taylor & Francis). Dostęp możliwy tylko z urządzeń zlokalizowanych w sieci UR.
Ebsco test baz do 8 marca 2018 [nieaktualne]
  Testowy dostęp do 3 baz zlokalizowanych na platformie Ebsco: Environment Copmlete; Food Science Source; Nutrition Reference Center. Test potrwa do 8 marca 2018 r.
Taylor & Francis test do 31 marca 2018, przedłużony do 7 kwietnia 2018 [nieaktualne]
  Tematyczna baza danych wydawnictwa T&F, pozwalająca na dostęp do blisko 1.500 czasopism z archiwum sięgającym roku 1998. Połowa z udostępnionych tytułów czasopism dotyczy nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

Wykaz baz prenumerowanych, dostępnych stale w sieci UR znajduje się tutaj.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta