e-zasoby - Bibliografie publikacji pracowników polskich szkół wyższych

Poniżej prezentujemy wybrane bazy publikacji pracowników polskich szkół wyższych, które tematycznie odpowiadają dziedzinom badań prowadzonym w Uniwersytecie Rolniczym. Nie każda baza odpowiada dziedzinowo Uniwersytetowi Rolniczemu w 100%, ale stopień ten oceniliśmy na tyle wysoko, żeby umieścić bazę w niniejszym spisie. W niektórych bazach dostępne są także linki do pełnych tekstów, co z pewnością ułatwi dotarcie do potrzebnej literatury.

Dla ułatwienia wskazaliśmy jaki jest stopień dopasowania tematycznego do UR oraz ile rekordów w bazie odpowiada hasłom zebranym w kolumnie "Tematyka". Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł sam ocenić z której bazy skorzysta. Wśród wymienionych baz nie ma lepszych, ani gorszych – zarówno baza rejestrująca 1.500 rekordów może się okazać dla kogoś tak samo przydatna, jak baza zawierająca 200.000 rekordów.

 

Tematyka Liczba rekordów:  Dostęp do pełnych tekstów Zakres czasowy rekordów Typy rejestrowanych dokumentów
w bazie dopasowanych tematycznie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
hodowla zwierząt, technologia żywienia, inżynieria środowiska, weterynaria, inżynieria produkcji, ogrodnictwo, biotechnologia, leśnictwo, gleboznawstwo, agrobiznes, ekonomika rolnictwa i in. 8.200 8.200 (100%) częściowy od 2012 r. (pełny) artykuły, książki, rozdziały, streszczenia, konferencje i in.
Politechnika Krakowska
mechanika, inżynieria i technologia chemiczna, inżynieria środowiska, inżynieria lądowa, inżynieria elektryczna i komputerowa, fizyka, matematyka, informatyka, architektura 41.000 ok. 40%

częściowy
od 1964 r. książki, art. z czasopism, mat. konferencyjne, rozprawy doktorskie, opublikowane recencje, inne publikacje internetowe
Politechnika Warszawska
ekonomika, architektura, chemia, fizyka, geodezja, kartografia, inżynierii środowiska, inżynieria produkcji, transport i in.
70.000 ok. 40% częściowy od 1947 r. artykuły, książki, rozdziały, streszczenia, konferencje i in.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)
         od 2006 r.  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
mechanika, inżynieria i technologia chemiczna, inżynieria środowiska, inżynieria lądowa, inżynieria elektryczna i komputerowa, fizyka, matematyka, informatyka, architektura 43.994 100%
większość (ok. 80%) od 1989 r. artykuły, książki, prace doktorskie, prace habilitacyjne, recenzje, materiały konferencyjne, patenty, streszczenia, referaty i inne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu   
ekonomia, hodowla i biologia zwierząt, zootechnika, leśnictwo, melioracja i inzynierai środowiska, technologia żywienia, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, rolnictwo, bioinżynieria, technologia drewna i in. ponad 21.000 100%

tylko zewnętrzne linki od 1975 r. czasopisma, artykuły, monografie, rozdziały monografii, referaty zjazdowe, komunikaty naukowe, streszczenia zjazdowe
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ekonomia, hodowla i biologia zwierząt, zootechnika, leśnictwo, melioracja i inzynieria środowiska, melioracje wodne, nauka o żywieniu, technologia rolno-spożywcza, technologia żywności, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, bioinżynieria, rolnictwo, technologia drewna i in.   100%    

    artykuły, ksiażki, rozdziały, referaty, komunikaty naukowe, patenty, wzory użytkowe i in.

 

Wszelkie uwagi odnośnie do zestawienia prosimy zgłaszać na adres: oin@urk.edu.pl

Zestawienie źródeł wykonali:

* mgr Angelika Ciszek
* mgr Bartosz Jasiecki
* mgr Adrian Krawczyk
(Oddział Informacji Naukowej i Dokumentacji)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta