e-zasoby - Bazy ogólnodostępne polskie

Poniżej wymienione zostały niektóre z polskich zasobów internetowych w postaci baz danych z zakresu nauk rolniczych, weterynarii, hodowli zwierząt, żywienia, dietetyki, leśnictwa, ogrodnictwa oraz nauk technicznych, polecane do przeszukiwania studentom i naukowcom w celu odnalezienia interesującej bibliografii do pracy dyplomowej i innych prac naukowych.

Bazy w większości nie są zaopatrzone w pełne teksty, ale wiele z rejestrowanych przez nie czasopism znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Rolniczego, gdzie można z nich skorzystać. Tak więc po odnalezieniu interesujących tytułów w bazach danych, warto sprawdzić w katalogu elektronicznym, czy Biblioteka UR posiada dany numer czasopisma/książkę, by móc z niej skorzystać na miejscu (w czytelni). Zawsze też można zgłosić się do Czytelni Głównej w Bibliotece URK, gdzie znajduje się Stanowisko ds. Informacji Naukowej, by uzyskać pomoc w przeszukiwaniu baz danych (nie tylko wymienionych poniżej) oraz w dotarciu do pełnego tekstu publikacji.

1. Otwarte zasoby (można korzystać w domu)


Obejmuje opisy bibliograficzne 1010 tytułów czasopism polskich, wydawanych w j. polskim i angielskim.

zawartość tematyczna
nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne m.in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna.

podmiot odpowiedzialny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Zawiera opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 260 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych.

zawartość tematyczna
rolnictwo, przemysł spożywczy, leśna gospodarka niedrzewna, szkolnictwo i upowszechnianie wiedzy rolniczej.

podmiot odpowiedzialny
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie


Rejestruje artykuły z czasopism polskich, publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, materiały z konferencji opublikowane w ww.; zakres chronologiczny: od roku 1998.

BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.), a na podstawie umów z wydawcami – pełne teksty publikacji.

zawartość tematyczna
nauki techniczne oraz w wyborze nauki ścisłe i ochrona środowiska

podmiot odpowiedzialny
Koordynator przedsięwzięcia: Politechnika Krakowska


Jest rodzajem multiwyszukiwarki, która zespala w sobie zasoby bazy Agro, BazTech, BazEkon, CEJSH, DML-PL, PSJD. Więcej informacji: TUTAJ

zawartość tematyczna
nauki techniczne, przyrodnicze, matematyka

podmiot odpowiedzialny
Koordynator przedsięwzięcia: Uniwersytet Warszawski


Udostępnia zasoby informacyjne Instytutu Badawczego Leśnictwa.

zawartość tematyczna
leśnictwo

podmiot odpowiedzialny
Instytut Badawczy Leśnictwa


Baza dziedzinowa indeksująca czasopisma (baza Gospodarka) oraz serie wydawnicze (baza Nauki Społeczne) z zakresu nauk ekonomicznych.

zawartość tematyczna
nauki ekonomiczne i pokrewne

podmiot odpowiedzialny
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Zawiera opisy bibliograficzne publikacji wydanych w czasopismach z zakresu ochrony roślin, dostępnych w Instytucie Ochrony Roślin PIB.

zawartość tematyczna
nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne

podmiot odpowiedzialny
Biblioteka Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego


Zakres chronologiczny: od roku 2000.

zawartość tematyczna
rolnictwo, żywienie, ekonomia

podmiot odpowiedzialny
Ośrodek Informacji Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej


Zawiera opisy bibliograficzne z czasopism z dziedziny ornitologii. Obecnie w bazie znajduje się ok. 2700 rekordów.

zawartość tematyczna
ornitologia, ptaki

podmiot odpowiedzialny
Polskie Towarzystwo Zoologiczne i Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego


Indeksuje artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych. Zakres chronologiczny: 1985-2008

zawartość tematyczna
Dotyczy geografii: ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS

podmiot odpowiedzialny
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie


Zakres chronologiczny: od 2006 roku

zawartość tematyczna
geologia

podmiot odpowiedzialny
Biblioteka Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie


W bazie znajdują się opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Dużą część kolekcji stanowią archiwalne numery czasopism matematycznych, wydawanych przed II Wojną Światową (najstarszy dostępny tom pochodzi z 1888 roku). Dostępne są też pełne teksty niektórych artykułów. 

zawartość tematyczna
matematyka i nauki związane z matematyką

podmiot odpowiedzialny
Baza utrzymywana i dystrybuowana przez Centrum Otwartej Nauki, ICM UW

 

2. Polskie bazy na CD/DVD


Biblioteka Uniwersytetu Rolniczego posiada dostęp do 27 tematycznych roczników Głównego Urzędu Statystycznego, dostępnych na płytach CD od 2001 do 2014 roku. Wykaz tytułów wraz z wyszczególnionymi rocznikami znajduje się tutaj.

 

Aktualizacja: 26.02.2021

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta