e-zasoby - Bazy ogólnodostępne - Biblioteki cyfrowe

Prezentujemy listę wybranych bibliotek cyfrowych, z których większość zawiera materiały ogólnotematyczne i humanistyczne, jednak nie brak w nich ciekawostek dotyczących nauk ścisłych, a szczególnie nauk przyrodniczych.

Nie każda baza całkowicie odpowiada tematyce Uniwersytetu Rolniczego. Staraliśmy się wskazać jaki jest stopień tego dopasowania oraz ile rekordów w bazie odpowiada hasłom zebranym w kolumnie "Tematyka" (choć nie dla wszystkich było to możliwe). Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł sam ocenić z której bazy skorzysta. Wśród wymienionych baz nie ma lepszych, ani gorszych - zarówno baza rejestrująca mniej rekordów może się okazać dla kogoś tak samo przydatna, jak baza zawierająca 2.000.000 rekordów.

Tematyka Liczba rekordów:  Dostęp do pełnych tekstów Zakres czasowy rekordów Typy rejestrowanych dokumentów
w bazie dopasowanych tematycznie
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej
Tematyka została opisana w kolekcjach tematycznych ok. 73.000 60%
większość
od 1849 r. czasopisma naukowe, materiały okolicznościowe, materiały dydaktyczne, katalogi i schematy techniczne, mapy i dokumenty kartograficzne i in.
Europeana (agregator zasobów europejskich bibliotek cyfrowych)
szeroko ujmując kultura i historia, ale można wyróżnić dwa zbiory, które wpisują się w profil UR – Historia naturalna oraz Mapy i geografia ok. 52.000.000 6% (3.5 mln)

91.000 (związanych tematycznie)
głównie XIX/XX w. obrazy, teksty (w tym rozprawy, artykuły, książki, itd.) oraz wideo
Federacja Bibliotek Cyfrowych (agregator zasobów polskich bibliotek cyfrowych)

baza wielotematyczna, agreguje m.in. metadane z Rolniczej Biblioteki Cyfrowej
ok. 6.785.000 brak danych 3.621.000 głównie XIX/XX w. książki, artykuły, fotografie, dok. życia społecznego, rękopisy, dok. archiwalne, starodruki, obrazy, grafiki, dok. urzędowe, rozprawy doktorskie, mapy i in.
Hathi Trust. Digital Library  (międzynarodowa kooperatywa instytucji nauki i kultury; 120 partnerów z zarządem złożonym z 12 członków; obecnie na czele zarządu – California Digital Library)
m.in. rolnictwo, nauka, medycyna, edukacja, geologia, historia naturalna, kopalnie i zasoby mineralne, technologia, botanika, chemia ok. 18.000.000 brak danych brak danych brak danych m.in. książki, serie, czasopisma, statystyki, mikrofilmy, materiały konferencyjne, słowniki, dysertacje, mapy i in.
POLONA (Biblioteka Narodowa)
baza wielotematyczna ok.  2.050.000 brak danych
57% (770.000) głównie XIX/XX w. czasopisma, książki, druki ulotne, pocztówki, fotografie, grafika, nuty, mapy i atlasy, rękopisy

 

Wszelkie uwagi odnośnie do zestawienia prosimy zgłaszać na adres: oin@urk.edu.pl

Zestawienie źródeł wykonali:

* mgr Angelika Ciszek
* mgr Bartosz Jasiecki
* mgr Adrian Krawczyk
(Oddział Informacji Naukowej i Dokumentacji)

Aktualizacja: 15.01.2024

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta