e-zasoby - Bazy ogólnodostępne zagraniczne

Zagraniczne bazy Open Access

Przedstawiamy listę wybranych zagranicznych baz danych, które można przeszukiwać z każdego urzadzenia połączonego z internetem. W wielu z nich można korzystać także z pełnych tekstów publikacji.

Nie każda baza całkowicie odpowiada tematyce Uniwersytetu Rolniczego, dlatego wskazaliśmy jaki jest stopień tego dopasowania oraz ile rekordów w bazie odpowiada hasłom zebranym w kolumnie "Tematyka". Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł sam ocenić z której bazy skorzysta. Wśród wymienionych baz nie ma lepszych, ani gorszych – zarówno baza rejestrująca 1.500 rekordów może się okazać dla kogoś tak samo przydatna, jak baza zawierająca 200.000 rekordów.

Informacje charakrteryzujące każdą z baz (np. liczba rekordów, zakres czasowy, typ rejestrowanych dokumentów, dostęp do pełnych tekstów) mogą się zmieniać z upływem czasu. W miarę możliwości będziemy je aktualizować.


                                                                                                                                                                     

Tematyka Liczba rekordów:  Dostęp do pełnych tekstów Zakres czasowy rekordów Typy rejestrowanych dokumentów
w bazie dopasowanych tematycznie
AgEconSearch (University of Minnesota: Department of Applied Economics and University Libraries)
agrobiznes, ochrona żywności, naturalne źródła energii, ekonomia itd. 115.000 100% większość od l. 60. XX w. artykuły, książki, rozdziały książek, raporty, materiały konferencyjne, rozprawy
AGRIS (FAO)
rolnictwo – nauka i technologia 9.100.000 100% 2.000.000
(ok. 20%)
od 1965 r. bibliografie, książki, artykuły z czasopism, materiały pokonferencyjne, rozprawy;
Animal Studies Repository (The Humane Society Institute for Science and Policy (HSISP))      
metody alternatywne wobec eksperymentów na 
zwierzętach, nauki o zwierzętach (np. anatomia, biochemia, biologia, genetyka, ichtiologia, żywność, ornitologia, socjobiologia, itd.), antrozoologia, ekologia, etyka i zwierzęta, etologia i behawioryzm, ruchy społeczne, organizacje i in.
brak danych 100% większość od l. 20. XX w. artykuły, książki, czasopisma, serie
E-Print network (U.S. Department of Energy)     
biologia, medycyna, chemia, inżynieria, ochrona środowiska, paliwa kopalne, geologia, materiałoznawstwo, matematyka, przetwarzanie danych, fizyka, dystrybucja energii, 3.000.000 100% ok. 20% od pocz. XX w. artykuły, książki, materiały konferencyjne, materiały dydaktyczne, multimedia, patenty, rozprawy,
Earth prints (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)     
atmosfera, kriosfera, hydrosfera; nauki o ziemi i in. 10.000 100% ok. 50%  od 1979 r. artykuły; materiały konferencyjne; rozprawy; książki; zbiory danych; multimedia
MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)     
biologia, biznes i ekonomia, chemia, matematyka, informatyka, inżynieria, środowisko i nauki o ziemi, medycyna i farmakologia, zdrowie publiczne i ochrona zdrowia, fizyka; 128.000 90% całość od 1996 r. artykuły, komentarze, materiały konferencyjne, przeglądy (recenzje) książek, eseje, listy, komentarze, czasopisma
OAIster    
baza wielodziedzinowa 50.000.000 brak danych większość brak danych książki, rękopisy, prace magisterskie i doktorskie, dane statystyczne, materiały multimedialne
Open Aire (National Open Access Desks)     
baza wielodziedzinowa 23.200.000 brak danych ok. 90% od 1912 r. artykuły, książki, rozdziały z książek, rozprawy doktorskie, pracy magisterskie, raporty, tabele i wykresy, przeglądy, patenty, itd.
Open DOAR (Open Society Foundations)      
rolnictwo, żywienie i weterynaria; biologia i biochemia; nauki o ziemi; ekologia i środowisko; matematyka i statystyka; fizyka i astronomia; zdrowie i medycyna; architektura, informatyka; elektryka i elektronika; mechanika, materiało- znawstwo; geografia i nauki o regionach świata i in.  70.000 75% brak danych zależnie od instytucji deponujących artykuły, książki, materiały konferencyjne, materiały dydaktyczne, multimedia, patenty, rozprawy, materiały niepublikowane,

Pngaea.de 

Akredytacje: The World Data Center PANGAEA is member of the World Data System (WDS) of the International Council for Science (ICSU). It is further hosting the World Radiation Monitoring Center (WRMC) of the Baseline Surface Radiation Network (BSRN) and as such accredited as a "Data Collection and Processing Center" (DCPC) of the World Meteorological Organisation (WMO) Information System (WIS). Szczegóły tutaj.

 
rolnictwo, atmosfera, biologia, biosfera, litosfera, chemia, paleontologia, geofizyka, rzeki i jeziora, ekologia, ryby; 380.000 100% częściowy od 1905 r. brak danych
World Environmental Library (The University of Waikato (Nowa Zelandia)     
medycyna, zdrowie, ochrona środowiska, tematyka żywieniowa, rolnictwo i in. 6.000 100% brak danych brak danych materiały konferencyjne, artykuły z czasopism, raporty techniczne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta