Publikowanie otwarte

W ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2021 dostępne są następujące programy publikowania otwartego: licencje krajowe Elsevier i Springer, Science Advances (dodatek do licencji krajowej Science), program międzynarodowy Scoap3 oraz licencje konsorcyjne ACS, CUP, Emerald, IEEE, IOP, LWW i OUP.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie bierze udział tylko w programach Elsevier i Springer w ramach licencji akademickiej.

 

Program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021

Od 1 stycznia 2021 r. działa program A (pełne finansowanie) z pulą 1500 artykułów, który jest oferowany dla artykułów wysłanych do czasopisma w 2021 r. i po ich przyjęciu do publikacji, oraz program B (publikacja na koszt autora ze zniżką), który jest oferowany dla artykułów wysłanych do czasopisma przed 2021 r. Uwaga: afiliacja autorów w obu programach jest teraz weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach. Artykuły pochodzące z instytucji, które nie założyły swojego konta administracyjnego, będą odrzucane z programów i mogą być publikowane tylko w modelu subskrypcyjnym lub w modelu otwartym na pełny koszt autora.

  • program A obejmuje publikację ograniczonej liczby artykułów finansowanych w całości z krajowej opłaty licencyjnej. W 2020 r. program A działał do 23 czerwca, gdy wyczerpała się pula 1000 artykułów na ten rok. Program A został wznowiony w 2021 r. z pulą 1500 artykułów i jest przeznaczony wyłącznie dla artykułów wysłanych do czasopisma (złożenie manuskryptu) od 1 stycznia 2021 r., przy czym artykuły można zgłaszać do programu po recenzjach i po przyjęciu do publikacji, patrz instrukcja.
  • program B pozwala na publikację nieograniczonej liczby artykułów na koszt autora lub instytucji, w której afiliowany jest autor korespondencyjny, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Program B został uruchomiony 23 czerwca 2020 r. po wyczerpaniu programu A na ten rok. Zniżka przysługująca w programie B zależy od roku, w którym artykuł został wysłany do czasopisma: 30%, 20% lub 10% dla artykułów wysłanych odpowiednio w 2019, 2020 lub 2021 r. Do programu mogą być zgłaszane artykuły po recenzjach i po przyjęciu do publikacji, patrz instrukcja. Program B jest kontynuowany bez przerwy w 2021 r. dla artykułów wysłanych do czasopisma w 2019 lub 2020 r. Artykuły wysłane do czasopisma w 2021 r. będą mogły być zgłaszane do programu A, a dopiero po jego wyczerpaniu – do programu B.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?
Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com oraz do Oddziału Informacji Naukowej i Dokumentacji Biblioteki Głównej UR na adres oin@urk.edu.pl. W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu wskazane jest podanie w korespondencji identyfikatora DOI, o ile jest on już przypisany do artykułu. Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier.

Więcej informacji: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa

 

Program publikowania otwartego Springer 2019-2021

Od 1 stycznia 2021 r. program działa z nową roczną pulą 2176 artykułów i jest oferowany dla artykułów przyjętych do publikacji w 2021 r. Uwaga: afiliacja autorów jest teraz weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach. Artykuły pochodzące z instytucji, które nie założyły swojego konta administracyjnego, będą odrzucane z programów i mogą być publikowane tylko w modelu subskrypcyjnym lub w modelu otwartym na pełny koszt autora.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?
Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa.verification@springer.com. W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z Oddziałem Informacji Naukowej i Dokumentacji Biblioteki Głównej UR pod adresem oin@urk.edu.pl. Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Open access agreement for Polish authors.

Więcej informacji: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#springer_oa

Osoby zainteresowane ww. programami publikowania otwartego mogą śledzić komunikaty na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja strony: 12.01.2021

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta