Organizowanie wystaw

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie informuje, że jest gotowa uczestniczyć w organizacji wystaw, które często towarzyszą imprezom organizowanym na Uniwersytecie Rolniczym. W oparciu o doświadczenie przedstawiamy zestaw najważniejszych punktów, które należy uwzględnić w celu sprawnej organizacji ekspozycji.

W związku z powyższym prosimy, aby w piśmie dotyczącym organizacji wystawy kierowanym do Dyrektora Biblioteki uwzględnić następujące informacje:

  1. Nazwa wydarzenia, któremu będzie towarzyszyć wystawa;
  2. Termin i miejsce wystawy
  3. Czas trwania wystawy (dni i godziny otwarcia)
  4. Nazwisko osoby do kontaktu z Biblioteką (tel., e-mail)
  5. Sugestie dotyczące wyglądu wystawy, zawartości gablot itd.

W celu zagwarantowania sprawnej i rzetelnej organizacji wystawy prosimy zawrzeć wymienione informacje w piśmie kierowanym do Dyrektora Biblioteki Głównej nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem prezentacji wystawy.

W przypadku ogólnouczelnianych wystaw Biblioteka może kierować do Władz poszczególnych Wydziałów prośby o dostarczenie eksponatów związanych z daną Jednostką. W związku z powyższym prosimy o zobligowanie właściwych osób z podległych jednostek (Katedr, Zakładów) o terminowe nadsyłanie wskazanych przez Bibliotekę informacji/eksponatów.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta