Archiwum wystaw

Szczegółowe informacje dotyczące wystaw organizowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 


5.10.2018  "Jedno nazwisko, jedno życie"


W dniu Inauguracji LXVI roku akademickiego, w Uniwersytecie Rolniczym została zaprezentowana wystawa pt. "Jedno nazwisko, jedno życie".

Wystawa jest swego rodzaju przywołaniem pamięci i złożeniem hołdu uczestnikom walk o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej w latach 1914 – 1921, którzy byli słuchaczami Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego i powodowani potrzebą serca, jako ochotnicy, szkolne ławy zamienili na okopy.

Trzynastu studentów rolnictwa – Studium Rolniczego w Krakowie i Akademii Rolniczej w Dublanach oddało młode życie w walkach o niepodległość Polski.

Cześć Ich pamięci!

Galeria online

 • scenariusz wystawy: mgr Danuta Gajewska
 • konsultacja merytoryczna: dr Bożena Pietrzyk (Dyrektor Biblioteki)
 • wykonanie plakatów: mgr Adrian Krawczyk
 • zdjęcia: mgr Danuta Gajewska, inż. Gabriel Wojcieszek
 • Wszystkie dokumenty wykorzystane do wystawy pochodzą z Archiwum UJ

18.05.2018  Wystawa z okazji 65-lecia Uniwersytetu Rolniczego


18 maja 2018 r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 65-lecia Uniwersytetu Rolniczego. Wydarzenie zostało uświetnione m.in. wystawą przygotowaną przez Bibliotekę Główną UR.  Autorką scenariusza projektu była Danuta Gajewska (Muzeum UR); wsparcia merytorycznego udzieliły: kurator wystawy, dyrektor Biblioteki Głównej UR, dr Bożena Pietrzyk oraz Gabriel Wojcieszek i Izabella Majewska; w prace zaangażowali się również Adrian Krawczyk (wykonanie plakatów), Gabriel Wojcieszek, Adam Mróz oraz Marek Rupikowski (fotografie).
 
Główną ideą wystawy było przypomnienie kluczowych wydarzeń oraz postaci ważnych dla formowania się i istnienia Uniwersytetu Rolniczego. Chronologiczne przedstawienie historii Uniwersytetu pozwoliło doskonale uchwycić ciągłość tradycji uczelni. Dużą wartością ekspozycji, bogatej w archiwalne fotografie i dokumenty z kolekcji Muzeum UR, było również połączenie narracji o dziejach Uniwersytetu z szerokim kontekstem historycznym, które pozwoliło przybliżyć minione wydarzenia współczesnemu odbiorcy.

Wystawa będzie prezentowana na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Rolniczego.

 • kurator wystawy: dr Bożena Pietrzyk, Dyrektor Biblioteki
 • scenariusz wystawy: mgr D. Gajewska
 • pomoc merytoryczna: dr B. Pietrzyk, inż. Gabriel Wojcieszek (DAN-D), mgr inż. Izabela Majewska (Biuro Promocji)
 • plakaty: mgr A. Krawczyk, mgr D. Gajewska
 • fotografie: inż. G. Wojcieszek, inż. M. Rupikowski, inż. A. Mróz (DAN-D)

Plakaty z Wystawy można obejrzeć tutaj.

>>GALERIA wystawy<<


23.01.2018  "Wybrane eksponaty z kolekcji Muzeum UR"


Podczas wernisażu przypomniano historię Uniwersytetu Rolniczego poprzez opowieść o przedmiotach, które zostały pokazane na wystawie, a które są związane z Uczelnią. Wernisaż zaszczyciło obecnością wielu gości: przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grzegorz Piątkowski, prorektorzy prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski, Dyrektor Biura JM Rektora dr Szymon Sikorski, prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak – Kamysz, goście z krakowskich muzeów uczelnianych – Muzeum Politechniki Krakowskiej ze swoim opiekunem merytorycznym, byłym rektorem PK prof. dr. hab. inż. Marcinem Chrzanowskim, Katarzyna Zięba, kierownik Działu Strategii i Rozwoju Muzeum UJ, zespół Muzeum AGH z kierownikiem Łukaszem Białym, prof. dr hab. inż. Stanisław Brożek i dr Piotr Pacanowski z Muzeum Gleb Centrum Edukacji Gleboznawczej UR.

Eksponaty:
- świadectwo Szkoły Rolniczej w Dublanach z roku 1867,
- książka: Dziennik podróży po europejskich szkołach rolniczych autorstwa profesorów Emila Godlewskiego i Edwarda Janczewskiego,
- waga analityczna – Złota Waga, na której pracował profesor Godlewski,
- indeks mgr inż. rolnictwa Felicji Weiglówny z roku 1917,
- odznaka galowa studentów Studium Rolniczego UJ,
- przedwojenna fotografia zabudowań Gospodarstwa Doświadczalnego w Mydlnikach z Artystycznej Pracowni Fotografii i Powiększeń Stanisława Muchy,
- legitymacja uprawniająca do zniżki na bilety kolejowe podczas trwania Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu  w roku 1929,
- medal nagrodowy inż. Tadeusza Twardzickiego Wystawy Jubileuszowej Bydła Czerwonego Polskiego z roku 1934, Lwów
- tableau absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie 1952 – 1957 z zakładu Foto Bielec,
- lupa binokularna z początków XX wieku z Fabryki Przyrządów Mierniczych Jana Bujaka we Lwowie

Wystawa prezentowana jest w formie plakatów w holach budynków poszczególnych wydziałów UR.

Wernisaż wystawy odbył się 23 I 2018 (wtorek). Do 12 II 2018 r. wystawa jest prezentowana w holu głównym Budynku Jubileuszowego (al. Mickiewicza 24/28).

 • kurator wystawy: dr Bożena Pietrzyk, Dyrektor Biblioteki
 • scenariusz wystawy: mgr D. Gajewska
 • pomoc merytoryczna: dr B. Pietrzyk, mgr E. Czornak, inż. M. Rupikowski, J. Szewczyk, inż. G. Wojcieszek
 • fotografie eksponatów: inż. G. Wojcieszek,
 • fotografie wernisażu: inż. G. Wojcieszek, inż. M. Rupikowski, inż. A. Mróz
 • zaproszenia: mgr A. Krawczyk, mgr K. Fijałka
 • pomoc organizacyjna: mgr K. Fijałka, mgr M. Fyda, mgr B. Jasiecki, mgr U. Kowalska, mgr A. Krawczyk, M. Pardyjak, mgr M. Rapacz, inż. M. Rupikowski, G. Woźniczka.

 

 >>GALERIA wystawy<<


05.12.2016  "Informacja naukowa i technologie informacyjne
- od abacusa do komputera"Celem wystawy jest pokazanie czytelnikom jak rozwijały się technologie informacyjne oraz przybliżenie historii informacji naukowej z wyszczególnieniem Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Poszczególne gabloty przedstawiają technologie informacyjne, począwszy od prostego liczydła, przez fotografie maszyn liczacych na przestrzeni wieków, aż po nowożytny komputer; historię informacji naukowej ogółem oraz dzieje Oddziału Informacji (na zamieszczonym kalendarium) od jego powstania w 1963 roku. Miłym akcentem jest ostatnia gablota, w której zaprezentowano eksponaty z poprzedniej wystawy zatytułowanej "Dzieje Nauczania Rolnictwa w Krakowie”. Pełni ona nie tylko funkcję edukacyjną, ale stanowi również przykład pracy wykonywanej w Oddziale. Całość dopełniają trzy prezentacje w formie wygaszaczy ekranów, wyświetlane na komputerach dostępnych w Informatorium. Na jednym z nich zaprezentowano budowę maszyny z Antykhitery.

 

Wystawa czynna jest od 5 grudnia 2016 r. od godziny 12:00 i można ją zwiedzać w Informatorium i Czytelni Czasopism.

Wystawa została zorganizowana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UR przy pomocy Muzeum UR
oraz p. inż. M. Rupikowskiego.

 • kurator wystawy: dr Bożena Pietrzyk, Dyrektor Biblioteki
 • scenariusz wystawy: mgr M. Marzec,
 • pomoc merytoryczna: mgr E. Czornak, inż. M. Rupikowski, mgr A. Krawczyk
 • eksponaty: mgr M. Marzec, inż. M. Rupikowski, mgr E. Czornak, J. Szewczyk (Muzeum), mgr A. Krawczyk, mgr inż. M. Rapacz,
 • plakat promujący: mgr M. Marzec
 • fotografie: inż. M. Rupikowski
 • pozostała pomoc przy wystawie: mgr K. Fijałka (Sekretariat), mgr inż. B. Tokarczuk, mgr D. Gajewska

>>GALERIA wystawy<<


09.05.2016  "Skarby" w Bibliotece
Wystawa towarzysząca XIII Ogólnopolskiemu Tygodniowi Bibliotek


Data obowiązywania: do 25.05.2016

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie włączyła się w obchody XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ( 9-14 maja br.) pod hasłem Biblioteka inspiruje. Jednym z punktów programu była wystawa zatytułowana „Skarby" w bibliotece.

Zaprezentowano na niej dokumenty dotyczące historii Uczelni, wśród których najciekawszymi  dla zwiedzających były m.in.: reprodukcja okładki pierwszego podręcznika rolnictwa z 1805 r. (ze zbiorów BJ)  pt. „Anleitung fur Allgemeinen Land und Landwirtschaft”,  autorstwa J. Kaila , kierownika I Katedry Rolnictwa na Akademii Krakowskiej (1806-1809)  oraz  kopia  fotografii  budynku Studium Rolniczego UJ (1910 ), obecna siedziba Uczelni, z widokiem na istniejące wówczas  tory kolejowe, biegnące wzdłuż dzisiejszej Alei Mickiewicza.

Interesujące zbiory zaprezentowały Archiwum oraz Muzeum. Wśród  archiwaliów zanalzły się dokumenty dotyczące początków nauczania rolnictwa na ziemiach polskich,  tj., szkół : w Snopkowie, Dublanach (np. pieczęć i odznaki Szkoły Rolniczej w Dublanach oraz  Dublański kalendarz Rolniczy na rok 1921.), a także w  Czernichowie , Lwowie ,Wilnie i  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaprezentowano również najstarsze (1911, 1922) indeksy studentów Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Zwiedzający z zainteresowaniem oglądali dokumenty i uczelniane medale jubileuszowe  pochodzace ze zbiorów muzealnych Biblioteki. Szczególną też uwagę przyciągał darowany naszej Uczelni łańcuch Rektora AE w Krakowie (1995), którego ogniwa przedstawiają stylizowaną, otwartą księgę i zawieszonego do ogniwa stylizowanego orła z herbem m. Krakowa . Ciekawostką był  także karnet na Bal Ogólnoakademicki Towarzystwa Wzajemnej Pomocy uczniów UJ z 1909 roku.

Dodatkową atrakcją były eksponaty zaprezentowane w ostatniej części wystawy, nazwanej „Hobby Pracowników Biblioteki UR”. Umieszczono tam przedmioty dotyczące różnorodnych pasji pracowników m.in.: muzycznych - płyty, zdjęcia, fotografie; sportowych - zdobyte trofea; kolekcjonerskich - numizmaty, zbiory filatelistyczne, kolekcje kart telefonicznych ze zdjęciami ptaków, nietypowe kolekcje - porcelanowych naparstków z różnych krajów oraz gumek do mazania.

 • Tekst: mgr Elżbieta Czornak, Joanna Szewczyk 
 • Scenariusz: mgr Elżbieta Czornak, Joanna Szewczyk
 • Eksponaty: wszyscy pracownicy Biblioteki i Archiwum UR
 • Grafika: mgr Adrian Krawczyk
 • Fotografie: inż. Marek Rupikowski

>>GALERIA wystawy<<


11.12.2015  Wystawa towarzysząca Seminarium Naukowemu Bibliotekarzy i Archiwistów Uczelni Wyższych o profilu rolniczo-przyrodniczym


Data obowiązywania: do 18.12.2015

W dniu 11 grudnia 2015 r. zorganizowano wystawę - towarzyszącą odbywającemu się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. H.Kołłątaja w Krakowie Ogólnopolskiemu Seminarium Naukowemu Bibliotekarzy i Archiwistów Uczelni Wyższych o profilu rolniczo-przyrodniczym.

 

Ekspozycja dotyczyła historii Biblioteki i zawierała dokumenty związane z jej powstaniem np.: kopia Zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 1.03.1954 r., Dziennik Urz. Min. Szkoln. Wyższ. i Centr. Komisji Kwalifik. dla Prac. Nauki, a także inne dokumenty związane z historią Biblioteki jak np.: fotografie wszystkich dyrektorów, dawnych pracowników, siedzib, pomieszczeń oraz publikacje pracowników Biblioteki z różnych okresów.

Sporą część wystawy przeznaczono na zaprezentowanie pamiątek dotyczących pierwszego i zasłużonego dla Biblioteki, Uczelni oraz dla historii rolnictwa dyrektora (1962-1990) – dr Zdzisława Kosieka. Wystawiono również interesujące eksponaty ze zbiorów muzealnych Biblioteki Głównej. Największe zainteresowanie wzbudziły, np. tableau „Absolwenci i Wykładowcy Studium Rolniczego UJ z 1907 r., autorstwa Tadeusza Tondosa oraz przyrządy z pracowni Uczelni, jak mikroskop, Ernst Leitz, Wetzlar, z ok. 1907 r., użytkowany przez Zakład Chemii Rolniczej UJ oraz Teodolit busolowy, Neuhöfer und Sohn, Wien [bez r.] z Katedry Geodezji UR. Na wystawie towarzyszącej Seminarium zaprezentowało się także Archiwum Uczelni, obchodzące w 2015 r. Jubileusz 45-lecia. Przedstawiono archiwalia dotyczące początków nauczania rolnictwa na ziemiach polskich: szkół w Snopkowie, Dublanach, Czernichowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lwowa i Wilna. Do najstarszych eksponowanych dokumentów należała nominacja Konrada Kuhla do nauczania w średniej szkole rolniczej w Czernichowie z roku 1882, wystawiona przez Wydz. Krajowy we Lwowie. Szczególną uwagę zwróciła Księga Pamiątkowa studenckiej wyprawy naukowej do Afryki Zachodniej (Ghana) z roku 1974. Ciekawostką były też zaprezentowane przez obecnych pracowników Biblioteki medale, dyplomy, fotografie i numizmaty związane z ich osiągnięciami zawodowymi, kulturalnymi , sportowymi oraz uprawianym hobby.

Wystawę można było oglądać w dniach od 11 do 18 grudnia 2015 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego.

Tekst: mgr Elżbieta Czornak (Biblioteka Główna)

grafika: mgr Adrian Krawczyk, inż. Marek Rupikowski (Biblioteka Główna)

>>GALERIA wystawy<<


22.10.2015  Dzieje studiów rolniczych w Krakowie


Data obowiązywania: do 23.10.2015

W dniu 23.10.2015 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „125 lat studiów rolniczych w Krakowie”. Biblioteka Główna jak zawsze włączyła się w Jubileusz poprzez przygotowanie wystawy „Dzieje studiów rolniczych w Krakowie”.

Scenariusz wystawy uwzględniał chronologię zdarzeń związanych z nauczaniem rolnictwa w Krakowie na poziomie wyższym, utworzeniem Studium Rolniczego przy Wydziale Filozoficznym UJ oraz powstaniem Wydziału Rolniczego UJ, powołaniem samodzielnej Wyższej Szkoły Rolniczej, aż do współcześnie istniejącego Uniwersytetu Rolniczego.

Najobszerniejszą część wystawy stanowiły dokumenty i eksponaty związane z utworzeniem i działalnością Studium Rolniczego (1890-1923) przy Wydziale Filozoficznym UJ. Pokazano tu kopie najważniejszych dokumentów z tego okresu:

 • Wniosek Franciszka Mycielskiego, wzywający c.k. Rząd do utworzenia Wydziału Rolniczego UJ (1888),
 • Decyzję cesarza Franciszka Józefa z 18 sierpnia 1889 r. „o aktywowaniu nauki rolnictwa” na Wydziale Filozoficznym UJ od roku szkolnego 1890/91,
 • Obwieszczenie Rektora [Edwarda Korczyńskiego] w przedmiocie otwarcia Studyum rolniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z dn. 4 września 1890 r.

Na wystawie zostały zaprezentowane również wizerunki założycieli i dyrektorów Studium Rolniczego oraz ich najważniejsze publikacje, pochodzące ze zbiorów Biblioteki Głównej. Ozdobą tej części ekspozycji była duża fotografia (autorstwa G. Wojcieszka) portretu Królowej Jadwigi – Patronki Studium Rolniczego UJ, pędzla Marii Roj Pabisiak z 1976 r., znajdującego się w gabinecie Rektora UR. Szczególną uwagę przyciągał, wykonany w ołówku przez córkę Janinę Szaferową, portret pofesora Stefana Jentysa.

Zaprezentowano także fotografie pierwszej siedziby Studium Rolniczego przy ul. Grodzkiej, dokumenty związane z budową i oddaniem do użytku Gmachu Godlewskiego, zdjęcia i opis gospodarstwa doświadczalnego w Mydlnikach.

Wystawę dopełniły przyrządy z pracowni Studium: waga, tzw. ”złota”, z wyposażenia laboratorium chemicznego prof. Emila Godlewskiego oraz, wciąż sprawny, mikroskop użytkowany w ówczesnej Katedrze Chemii Rolniczej UJ. Najciekawiej prezentowały się pamiątki przekazane do Muzeum przez studentów i absolwentów Studium.

Tekst: Joanna Szewczyk, mgr Elżbieta Czornak (Biblioteka Główna)

>>GALERIA wystawy<<


15-16.06.2015  Profesorowi WR (Twink ) Allenowi z okazji 50 – lecia pracy naukowej
Dedicated to Professor WR (Twink) Allen on 50 yeears of scientific activity


Data obowiązywania: do 16.06.2015

Biblioteka Główna UR im. H. Kołłątaja w Krakowie na prośbę władz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt zorganizowała w dniach: 15-16.06.2015 r. wystawę zatytułowaną "Profesorowi WR (Twink ) Allenowi z okazji 50 – lecia pracy naukowej".

Wystawa towarzyszyła Międzynarodowej Konferencji Naukowej WHiBZ  Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt połączonej z sesją  „Płodność i wspomagany rozród koni” i dedykowanej  profesorowi WR (Twink) Allenowi  z okazji  50-lecia pracy naukowej , a odbywającej  się w dniach : 15 – 16.06.2015 r. Ze względu na międzynarodowy charakter konferencji nazwa wystawy była 2-języczna: w języku polskim i angielskim; pod eksponatami umieszczono również 2-języczne napisy.

Ważniejsze eksponaty:

 • portret prof. W.R.(Twink) Allena , wykonany w 1990 r. podczas uroczystości otrzymaniu tytułu doktoratu honoris causa nadanego prof. Allenowi przez Senat UR jako wyraz uznania dla wielkiego wkładu w rozwój nauk biologicznych, wysokiej pozycji w nauce światowej oraz serdecznych więzi z Polską i UR w Krakowie (aktualnie umieszczony w galerii doktorów honoris causa naszej Uczelni znajdującej się w Czytelni  Studenckiej Biblioteki Głównej);
 • oryginał dyplomu doktora honoris causa prof. W.R. Allena,  udostępniony ze zbiorów Archiwum Biblioteki Głównej UR;
 • odbitki publikacji prof. W.R.Allena z prestiżowych , naukowych czasopism zagranicznych , zarówno indywidualne, jak również  współautorskie – głównie z naukowcami naszej Uczelni;
 • Książki ze zbiorów Biblioteki Głównej dot. najważniejszych zagadnień rozrodu koni: Bielański A., Tischner M.: Przeszczepianie zarodków u zwierząt gospodarskich. Kraków 1988; Tischner M.: Weterynaryjne i hodowlane aspekty rozrodu koni. Kraków 2010
 • skany fotografii dokumentujących ważne badania i eksperymenty naukowe dotyczące rozrodu koni oraz ich wyniki, przeprowadzane przez prof. Allena wraz z pracownikami Uniwersytetu Rolniczego na terenie Polski np. w Stacji Doświadczalnej UR w Przegorzałach oraz w Ośrodku Badań Rolniczych (ARC) w Cambridge , a obecnie w Newmarket.

Wśród wielu interesujących zdjęć znalazły się:

 • fotografia pierwszego na świecie źrebaka – Fried Egg, urodzonego po transplantacji zarodka , wraz ze swoją matką-biorczynią. Cambridge 1971.
 • fotografia klaczy-biorczyni ze źrebakiem rasy kuc walijski, urodzonego po transplantacji zarodka przetransportowanego w jajowodzie królicy z Cambridge do Krakowa. Kraków 1975.
 • fotografia, na której prof. Allen przeprowadza w  1983 r w Przegorzałach pokaz (dla weterynarzy ) wykrywania ciąży u klaczy przy pomocy przywiezionego z Cambridge ultrasonografu, drogiego i niedostępnego jeszcze  wówczas  w Polsce aparatu.

Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się fotografie naukowców z prywatnych spotkań prof. W.R. Allena w Krakowie – np. u rodziny prof. M. Tischnera w Łopusznej oraz  z gościny prof. Tischnera przez prof. Allena w Cambridge.

Kopie publikacji oraz fotografie zostały udostępnione przez dra  Marka Tischnera z Zakładu Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt Instytutu Nauk Weterynaryjnych Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.


Tekst: mgr Elżbieta Czornak (Biblioteka Główna)

 


27.05.2015  Inspiracja Naturą - Ogrody, Literatura, Sztuka


Data obowiązywania: do 14.06.2015

Honorowy Patronat:

Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

 

Jego Magnificencja
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Profesor Stanisław Tabisz

(z Katalogu Wystawy)

Wystawa prezentowała prace Koła Naukowego Architektów Krajobrazu Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz prace studentów zrealizowane pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej, prof. ASP w Pracowni Papieru Unikatowego - Wydział Malarstwa, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Wystawa została zorganizowana z inicjatywy dra hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. UR z okazji X Festiwalu "Święto Ogrodów" w dniach 29 maja - 14 czerwca 2015.

Wernisaż Wystawy odbył się 29 maja 2015 r. (piątek) o godz. 10:00, w budynku Uniwersytetu Rolniczego przy al. Mickiewicza 24/28 w Krakowie. Wydarzeniu towarzyszyły wykłady nawiązujące do tematyki Wystawy, które zostały przedstawione w tym samym dniu o godz.11:00 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego (Czytelnia Studencka), (al. Mickiewicza 24/28).

 

Organizatorzy Wystawy:

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 • Pracownia Papieru Unikatowego - Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;
 • Koło Naukowe Architektów Krajobrazu przy Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji;

Komisarze Wystawy:

dr Bożena Pietrzyk - Dyrektor Biblioteki Głównej UR
dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR
dr hab. Małgorzata Buczek-Śledzińska, prof. ASP

 

Artykuł nt. Wystawy w "Biuletynie Informacyjnym UR w Krakowie" nr 3 (95) 2015 - czerwiec 2015, s. 40, autor: mgr Katarzyna Fijałka (Biblioteka Główna)

Tekst zaproszenia:

Plakat z Wystawy:
Projekt plakatu: Małgorzata Buczek-Śledzińska (Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie)


 


24.11.2014  90 lat Gleboznawstwa w Krakowie


Data obowiązywania: do 5.12.2014

Wystawa biblioteczna „90 lat gleboznawstwa w Krakowie”, w dn. 19.11.2014 r.,  towarzysząca Konferencji Jubileuszowej „90 lat Katedry Gleboznawstwa, historia i kierunki rozwoju nauki o glebie w Krakowie” , która odbyła się pod patronatem Rektora UR prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady oraz Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Wojciecha Nowaka
.

 W gablotach i na plakatach znalazły się informacje i eksponaty związane z historią gleboznawstwa realizowanego przez Katedrę Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR z okresu przynależności do UJ (1924-1953)  oraz współcześnie do UR (1953-2014), Zakład Gleboznawstwa Leśnego Wydziału Leśnego UR (1967-2014) oraz Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb Uniwersytetu Jagiellońskiego (1987-2014).

Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UR zaprezentowała najstarsze publikacje pionierów gleboznawstwa krakowskiego: prof. Juliana Tokarskiego, prof. Tomasza Komornickiego i prof. Krystyny Oleksynowej, np. szczególnie cenną książkę będącą pierwszym podręcznikiem do nauki petrografii - Tokarski Julian: Petrografia ze szczególnym uwzględnieniem ziem Polski. Lwów 1928. Pokazano również ciekawe eksponaty
z początkowego okresu działalności badawczej Katedry Gleboznawstwa na Wydziale Rolniczym UJ, np.  mikroskop oraz hydrometr kolorymetryczny prof. Tokarskiego do badania wilgotności gleb, potocznie określany nazwą „szpurcik” i kilka dawniejszych (K. Oleksynowa, T. Komornicki) oraz współcześnie oprac. (A. Miechówka, R. Mazurek, T. Zaleski) map gleboznawczych. Oprócz starszych publikacji znalazły się też kopie najnowszych artykułów publikowanych w czasopismach zagranicznych.
 
Zakład Gleboznawstwa Leśnego UR zaprezentował kilka najnowszych artykułów z czasopism zagranicznych oraz publikacji książkowych dot. gleboznawstwa, a wśród nich „Atlas gleb leśnych Polski”, która uzyskała nagrodę zespołową MENiS w 2004 r. oraz „Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy”- również nagrodzona przez MNiSW w 2014 r.
Ciekawie zaprezentowano na specjalnej planszy – „Rynek Główny w Krakowie, historia zapisana w glebie” wyniki badań gleboznawczych uzyskanych w roku 2005-2006 podczas wykopów przed budową „Rynku podziemnego”.

Natomiast Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb UJ (1987 – 2014) udostępnił najnowsze książki o tematyce gleboznawczej (Marek Drewniak, Stefan Skiba, Kazimierz Krzemień, Wojciech Szymański) oraz bardzo ciekawie opracowane mapy gleboznawcze Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Magurskiego Parku Narodowego.

Wystawa obecnie prezentowana jest w Czytelni Czasopism i Informatorium (dawniej Czytelnia Pracowników Nauki) Biblioteki Głównej, al. Mickiewicza 24/28, I piętro, pok. 116. Wystawę można zwiedzać do 5 grudnia 2014 r., codziennie w godzinach otwarcia w Czytelni, tj. poniedziałki i soboty w godz. 8.30-15.00, a od wtorku do piątku, w godz. 8.30-19.00.

 

Tekst: mgr Elżbieta Czornak (Biblioteka Główna)

Relacja z Konferencji

Grafika:


22.09.2014  Historia Wydziału Leśnego


Data obowiązywania: do 23.09.2014

Wystawa biblioteczna „Historia Wydziału Leśnego”, w dn.  22–23.09.2014 r.,  towarzysząca II Międzynarodowej Konferencji Leśnictwo w Górach i Rejonach Przemysłowych  na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Na plakatach oraz w gablotach umieszczono informacje i eksponaty dotyczące historii Uczelni oraz historii Wydziału Leśnego takie jak: dokumenty archiwalne, fotografie budynków Uczelni, dawne legitymacje studenckie oraz indeksy, a także czapka studencka  z okresu międzywojennego.

W części dotyczącej historii Wydziału Leśnego wśród wystawionych eksponatów znalazło się tableau absolwentów pierwszego rocznika po wznowieniu Wydziału  z l. 1963-1968, a także poster, na którym umieszczono fotografie i krótkie informacje o twórcach Wydziału : Prof. Dezydery Szymkiewicz, Prof. Tadeusz Gieruszyński, Prof. Szymon Wierdak, Prof. Edward Chodzicki i Prof. Karol Ermich.

W gablotach znalazły się również publikacje profesorów – twórców Wydziału, zarówno z ich działalności naukowej jeszcze na Politechnice Lwowskiej, jak i późniejsze, po ich przybyciu do Krakowa i opublikowane po podjęciu pracy na studiach leśnych UJ i WSR.

Zaprezentowano najnowsze osiągnięcia pracowników Wydziału Leśnego UR, takie jak dokumenty patentowe związane z wynalazkami, książki oraz dyplomy i puchary związane z osiągnięciami sportowymi pracowników Wydziału Leśnego.

Autor tekstu: mgr Elżbieta Czornak (Biblioteka Główna)

Grafika: mgr Adrian Krawczyk (Biblioteka Główna)


18.09.2014  Historia Oddziału i Wydziału Technologii Żywności


Data obowiązywania: do 26.09.2014

Wystawa „Historia Oddziału i Wydziału Technologii Żywności” , w dniu 19.09.2014 r. jako impreza towarzysząca obchodom Jubileuszu 40-lecia Oddziału i Wydziału Technologii Żywności .

Na wystawie zaprezentowano dokumenty archiwalne (otrzymane od rodziny profesora), portret, medal, zdjęcia oraz książki związane z twórcą WTŻ – profesorem Franciszkiem Nowotnym. Unikatowym dokumentem jest dyplom przyznania Profesorowi F. Nowotnemu w 1938 roku godności  profesora nauk technicznych na Politechnice Lwowskiej. W grupie starszych publikacji umieszczono w gablocie książki prof. F. Nowotnego oraz jubilatów, którzy podczas obchodów Jubileuszu zostali odznaczeni za działalność naukową, a mianowicie: prof. dr hab. inż. dr h.c. Mieczysława Pałasińskiego; Prof. dr hab.inż. Zofii Lisiewskiej; Prof. dr hab. inż. Krystyny Palki; Prof. dr hab. inż. Bohdana Achrem – Achremowicza.

W części współczesnej ekspozycji oglądnąć można dyplomy gratulacyjne otrzymane od innych Uczelni polskich i zagranicznych, związane z wcześniejszymi jubileuszami Wydziału oraz ważne pisma dot. akredytacji i oceny Wydziału przez Ministerstwo np. szczególnie ceniony przez pracowników Wydziału dokument dotyczący przyznania WTŻ kategorii A przez ministerialną komisję oceniającą dorobek Wydziału za lata 2009-2012.

Ciekawym elementem wystawy są także fotografie najnowocześniejszej aparatury wykorzystywanej przez pracowników Wydziału.

Tekst: mgr Elżbieta Czornak (Biblioteka Główna)

Grafika: mgr Adrian Krawczyk (Biblioteka Główna)


21.05.2014 

Data obowiązywania: do 23.05.2014

 

28.11.2013  "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Kanclerz Wielki Koronny Jan Zamoyski (1542-1605)
w Akcie Fundacyjnymi Akademii Zamoyskiej w 1600 r.


Data obowiązywania: do 06.12.2013

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego zaprasza do obejrzenia wystawy zorganizowanej w 240 rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wystawę przygotował zespół osób uczestniczący w grancie kierowanym przez prof. dr hab. Kalinę Bartnicką. Badania naukowe będą toczyć się pod wspólnym tematem „Komisja Edukacji Narodowej model szkoły i obywatela – koncepcje, doświadczenia i inspiracje”
Główną myślą przygotowanej wystawy było zaprezentowanie KEN, jako instytucji o zreformowanej edukacji. Nowoczesne podejście do edukacji przejawiać się miało w budowie odpowiednich postaw patriotycznych, równorzędnym traktowaniu nauk humanistycznych i przyrodniczych oraz wykształceniu nauczycieli.

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło podczas konferencji naukowej zatytułowanej „240. rocznica utworzenia w dniu 14 października 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej”. Konferencja odbyła się 18 października 2013 r. w gmachu Senatu RP. Całości patronował marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

W Krakowie wystawa pojawiła się kilka dni wcześniej i była częścią dwudniowej konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Historii oraz Katedrę Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. „Komisja Edukacji Narodowej: ludzie i dzieło w dialogu pokoleń”.

Wystawa będzie popularyzowana w uniwersytetach, szkołach i instytucjach naukowych. Zaproszona została też do Uniwersytetu w Wilnie.
W Uniwersytecie Rolniczym wystawę można oglądać do 6 grudnia 2013 r., w Czytelni Czasopism Biblioteki Głównej (al. Mickiewicza 24/28, pok. 116).

Serdecznie zapraszamy.

Grafika:


 


25.10.2013  Tak tworzyła się historia


Data obowiązywania: do 22.11.2013

Tak tworzyła się historia - wystawa, która towarzyszyła obchodom Jubileuszu 60-lecia Uniwersytetu Rolniczego w dn. 18 października 2013 r., obecnie prezentowana jest w Bibliotece Głównej. Wystawę można zwiedzać do połowy listopada 2013 r., codziennie w godzinach otwarcia Biblioteki w Czytelni Czasopism (al. Mickiewicza 24/28, I p., pok. 116).  Zapraszamy.


20.09.2013  Wystawa z okazji 100-lecia urodzin prof. dra hab. Zygmunta Ewy (1913-2013)


Data obowiązywania: do 26.09.2013

Zapraszamy do zwiedzania wystawy z okazji 100-lecia urodzin Prof. dra hab. Zygmunta Ewy, zorganizowanej przez pracowników Biblioteki Głównej UR. Wystawa mieści się w Bibliotece Głównej UR, al. Mickiewicza 24/28, pok. 116 (Czytelnia Czasopism Bieżących) i można ją oglądać do 26 września.

Artykuł dotyczący Wydarzenia w "Biuletynie Informacyjnym UR w Krakowie" nr 6 (86) 2013 - grudzień 2013, s. 59-60,
autor: prof. dr hab. inż. Krystyna Pierzchała-Koziec

Grafika: mgr Adrian Krawczyk (Biblioteka Główna)


 


07.05.2012  Wystawa poświęcona J. J. Ignacemu Łukasiewiczowi


Data obowiązywania: do 12.05.2012

Informujemy, że w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie, w dniach 9-12 maja br. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zorganizowana została wystawa poświęcona J.J. Ignacemu Łukasiewiczowi. Na wystawie można zobaczyć eksponaty m.in. z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Wystawa jest czynna od środy 9 maja do soboty 12 maja w godzinach 9.00-15.00, w Bibliotece Głównej UR, al. Mickiewicza 24/28, pok. 116 (Czytelnia Pracowników Nauki).

Serdecznie zapraszamy.

Grafika: mgr Adrian Krawczyk (Biblioteka Główna)


 


16.01.2012  Panteon Narodowy - koncepcja architektoniczna


Data obowiązywania: do 30.01.2012

W dniach od 16 do 30 stycznia w Czytelni Pracowników Nauki Biblioteki Głównej można zwiedzać Wystawę poświęconą koncepcji architektonicznej Panteonu Narodowego, zorganizowanej przez Biuro Promocji UR oraz Fundację Panteon Narodowy. Otwarcie wystawy nastąpi 16.01.2012 o godz. 12.00 w Czytelni Pracowników Nauki (Biblioteka Główna UR, al. Mickiewicza 24/28, I p., pok. 116).

Artykuł dotyczący wydarzenia w "Biuletynie Informacyjnym UR w Krakowie" nr 1 (75) 2012 - luty 2012, s. 16-17, autor: Izabella Majewska (Biuro Promocji UR)

Strona internetowa poświęcona Panteonowi Narodowemu: www.panteonnarodowy.org

 


18.05.2011  „Prof. Emil Godlewski (senior) 1847-1930. Naukowiec, Współtwórca Studium Rolniczego UJ, Budowniczy Collegium Agronomicum”


Zapraszamy do zwiedzania wystawy poświęconej prof. Emilowi Godlewskiemu, która była eksponowana w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej w dniach 15 IV-17 V, a w Bibliotece Głównej będzie można ją oglądać do dnia 30 maja. Wystawa jest prezentowana w Katalogu Biblioteki Głównej UR (al. Mickiewicza 24/28, I p., pok. 117) i została wpisana w tematykę stałej ekspozycji "Dziejów nauczania rolnictwa w Krakowie".

Zapraszamy do zwiedzania.

 

Projekt plakatu: Katarzyna Bartusiak

Artykuł nt. Wystawy w "Biuletynie Informacyjnym UR w Krakowie" nr 3 (71) 2011 - czerwiec 2011, s. 20-22, autorki: mgr Elżbieta Czornak, mgr Anna Turek; zdj: inż. Marek Rupikowski, inż. Gabriel Wojcieszek

 


14.12.2010  Krajobraz muzyczny Chopina


Data obowiązywania: do 21.12.2010

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza na wystawę zatytułowaną: Krajobraz muzyczny Chopina przygotowaną na zakończenie obchodów roku Chopinowskiego, któremu był poświęcony rok 2010. Wystawę będzie można oglądać do 21.12.2010 r. w Katalogu - Biblioteka Główna przy al. Mickiewicza 24/28 (Budynek Jubileuszowy).

    Przewodnią ideą wystawy stało się przedstawienie motywów przyrodniczych pojawiających się w twórczości wielkiego kompozytora. Na wystawie zgromadzono książki-biografie życia i twórczości Chopina oraz inne przedmioty w tym portrety, fotografie związane z jego osobą i geniuszem, który jest rozpoznawalny na całym świecie. Przyroda, wieś towarzyszyły Chopinowi od najmłodszych lat, począwszy od Żelazowej Woli gdzie jako młode małżeństwo zamieszkali jego rodzice Justyna i Mikołaj, a chrzczony był mały Fryderyk, czy poprzez Trakt Królewski wiodący z Warszawy do Żelazowej Woli, który często przemierzał powozem Chopin. Dla kompozytora żyjącego dużo w mieście, wieś była nowością, krainą ze swoistą obyczajowością, rytmem i własną muzyką. Przez to intrygowała Chopina, swoim klimatem, tempem, barwnością, swojskością, prawdziwością, dostarczając wielu doznań estetycznych. Chopin wiele podróżował po świecie dzięki czemu poznawał ludzi, a także najpiękniejsze zabytki kultury, a także przyrody największych miast Europy i nie tylko. Wszędzie tam gdzie bywał zabierał w swej muzyce prawdziwą cząstkę polskości, która tak mocno brzmi  jego utworach. Władysław Broniewski słuchając chopinowskiego mazurka w Jerozolimie, napisał:

Gra dobrze nieznany pianista / melodię sercu znajomą,/ nuta srebrzysta i czysta, / nuta z Kraju i z domu,/ mazurska, kujawska nuta/ wraca do nas, serdeczna… [Przewodnik po przyrodzie krainy Chopina]

    Wystawa w naszym zamierzeniu podąża za kompozytorem w odkrywaniu przez niego bogactwa  i piękna przyrody, która rozbrzmiewa z całą mocą w jego utworach.
Zapraszamy do odwiedzania Wystawy!

Tekst: mgr Anna Turek (Biblioteka Główna)

 

Grafika: mgr Adrian Krawczyk (Biblioteka Główna)


Artykuł nt. Wystawy w "Biuletynie Informacyjnym UR w Krakowie" nr 1 (69) 2011 - luty 2011, s. 32-33, autor: mgr Anna Turek; fot.: inż. Marek Rupikowski (Biblioteka Główna)

 


29.10.2010  Dzieje nauczania rolnictwa w Krakowie


Data obowiązywania: zawieszona

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza na wystawę poświeconą Dziejom nauczania rolnictwa w Krakowie, której otwarcie nastąpi 3-go listopada 2010 r. w Katalogu przy al. Mickiewicza 24/28 (Budynek Jubileuszowy).

Wystawa prezentuje  pojawienie się nauk rolniczych w nauczaniu akademickim, z początku XIX wieku w Akademii Krakowskiej z inicjatywy Hugona Kołłątaja, które w roku 1890 zaowocowało powstaniem Studium  Rolniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim przy Wydziale Filozoficznym. W latach 20. ubiegłego wieku nastąpiło wyodrębnienie samodzielnego Wydziału Rolniczego, co w roku 1953 pozwoliło na powstanie Wyższej Szkoły Rolniczej. Od roku 1972 przemianowano nazwę uczelni na Akademię Rolniczą, której w 1978 roku patronem został Hugon Kołłątaj – zasłużony reformator szkolnictwa doby Oświecenia, członek Komisji Edukacji Narodowej oraz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Zwieńczeniem wystawy jest historia ostatnich kilku lat uczelni, która od 2008 roku zyskała status uniwersytetu i od tej pory funkcjonuje pod nazwą Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie .

Wystawę  urozmaicają ciekawe i oryginalne eksponaty pochodzące z różnych okresów historycznych, odzwierciedlające poszczególne etapy rozwoju nauk rolniczych w Krakowie. Doskonałym uzupełnieniem wystawy są portrety Doctorów Honoris Causa naszej Uczelni, które na stałe prezentowane są w Czytelni Studenckiej i Czytelni Pracowników Nauki (p. 116 i p. 118).

Jednym z elementów wystawy jest stała ekspozycja prezentująca początki nauk rolniczych i pokrewnych, umieszczona w gablotach na I. piętrze, przy wejściu do Biblioteki.

Bieżące informacje nt. Wystawy można śledzić na osobnej stronie internetowej:
h/Dzieje_Nauczania_Rolnictwa_w_Krakowie.html

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania.

Tekst: mgr Elżbieta Czornak, mgr Adrian Krawczyk (Biblioteka Główna)

Plakat: Katarzyna Bartusiak


 


23.09.2010  50-lecie Kierunku Geodezja i Kartografia


Data obowiązywania: do 01.10.2010

Od dnia 24 września br. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie można oglądać wystawę poświęconą historii kierunku Geodezja i Kartografia na Uniwersytecie Rolniczym z okazji jego 50-lecia istnienia.

Wystawa została zorganizowana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu i potrwa do 1 października 2010 roku.

Zapraszamy.

Artykuł nt. Wystawy w "Biuletynie Informacyjnym UR w Krakowie" nr 6 (68) 2010 - grudzień 2010, s. 48-49, autor: mgr. Elżbieta Czornak; zdj: inż. Marek Rupikowski

 


10.06.2010  Park Duchacki w fotografii, ikonografii i kartografii


Data obowiązywania: do 24.06.2010

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 czerwca br. nastąpi uroczyste otwarcie Wystawy zatytułowanej "Park Duchacki w fotografii, ikonografii i kartografii". Wystawa została przygotowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej, Architekturę Krajobrazu – Studia Międzywydziałowe Uniwersytetu Rolniczego i Bibliotekę Główną.

Zapraszamy do zwiedzania Wystawy.

Artykuł nt. Wystawy w "Biuletynie Informacyjnym UR w Krakowie" nr 4 (66) 2010 - czerwiec 2010, s. 40-41, autor: mgr Anna Turek; zdj: mgr Adrian Krawczyk (Biblioteka Główna)

Projekt plakatu: mgr Adrian Krawczyk (Biblioteka Główna)


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta