e-zasoby - Czasopisma on-line - zagraniczne

W tabeli wymieniono tytuły czasopism zagranicznych zaprenumerowanych przez Bibliotekę na bieżący rok kalendarzowy, do których istnieje dostęp elektroniczny. Większość z tych czasopism dostępnych jest w Bibliotece także w wersji drukowanej (patrz katalog komputerowy).

W kolumnie "Dostępne archiwum" zaznaczono roczniki, do których Uniwersytet Rolniczy posiada dostęp w bieżącym roku. Przedstawiona informacja o dostępie do wcześniejszych roczników może różnić się od rzeczywistości. Na przykład Wydawca czasopisma "Nature" umożliwia dostęp także do numerów sprzed 2010 roku, udostępniając je w modelu Open Access. Dostępność tych roczników może być płynna, dlatego w tabeli zaznaczono tylko te roczniki, co do których otrzymaliśmy potwierdzenie.

UWAGA:
Na początku roku kalendarzowego może występować problem z dostępem do niektórych tytułów.

Lp. Tytuł czasopisma  Wydawca Dostępne archiwum
1. Agronomy Journal  American Society of Agronomy od 2018 r.
2. American Journal of Clinical Nutrition  Oxford Journals  od 1996 r.
3. Biology of Reproduction  Oxford Journals od 1996 r.
4. Crop Science  American Society of Agronomy od 2018 r.
5. Fertility and Sterility  Elsevier Science od 2018 r.
6. Food Technology (Chicago) *)  Institute of Food Technologists  od VII 1999 r.
7. Journal of Agriculture and Food Chemistry  American Chemical Society od 1996 r.
8. Journal of Animal Science  Oxford Journals  od 2018 r.
9. Journal of Apicultural Research  IBRA/Taylor & Francis od 1962 r.
10. Journal of Nutrition  Oxford Journals od 1996 r.
11. Nature **)  Springer Nature od 2010 r.
12. Science **)  AAAS od 1997 r.

*) W przypadku czasopism do których dostęp jest ograniczony hasłem, należy zgłosić się do Biblioteki Głównej, Al. Mickiewicza 24/28, Czytelni Głównej, pok. 118. Ze względu na połączenie konta użytkownika z kontem administracyjnym, nie możemy przekazać haseł do niektórych czasopism.

**) Czasopisma "Nature" i "Science" dostępne są w sieci UR dzięki tzw. ogólnokrajowej licencji akademickiej, w której nasza Uczelnia bierze udział. Więcej na temat dostępu do czasopism "Nature" i "Science" można przeczytać tutaj.

Prosimy pamiętać, że oprócz wymienionych wyżej tytułów, w bazach dostępnych w sieci Uczelni znajduje się kilka tysięcy innych tytułów czasopism. Archiwum niektórych z nich sięga nawet pierwszego numeru (Springer), a pozostałych lat 90 (Elsevier, Wiley). Listy czasopism online dostępnych w bazach danych na licencji krajowej, można znaleźć po kliknięciu wyrazów: "więcej", albo "tutaj", znajdujących się w opisach poszczególnych baz na stronie z wykazem zagranicznych baz danych.

 

Czasopisma wydawnictw Cambridge i Oxford.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie nabył prawo wieczystego dostępu do niektórych czasopism wydawnictw Oxford i Cambridge. Dotyczy numerów wydawanych w latach 2012-2013. Szczegółowy wykaz czasopism znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach PDF.

 

 Oxford  [36 tytułów]
 Cambridge  [153 tytuły]

 

Dostęp:

  • należy kliknąć w tytuł czasopisma na liście
  • dostęp do większości czasopism jest możliwy tylko z sieci Uczelni
  • dostęp do czasopism "Food Technology", "Journal of Dairy Science" i "Fertility and Sterility” jest możliwy także z domu dla osób posiadających hasła zdalnego dostępu, które można uzyskać po uzupełnieniu formularza w Czytelni Głównej.

W przypadku problemów z dostępem do któregokolwiek czasopisma w wersji on-line, prosimy o kontakt mailowy na adres: oin@urk.edu.pl

 

Aktualizacja: 11.02.2022

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta