Journal Citation Reports (Thomson Reuters)

Edycja 2016
[informacja opublikowana na stronie Biblioteki: 26.08.2016]

Informujemy, że firma Thomson Reuters opublikowała nową edycję bazy JCR za rok 2015 (dotyczy danych zebranych na podstawie lat 2013 i 2014, których efekty były widoczne w roku 2015) do którego zakwalifikowało się 11.990 czasopism (8.778 czasopisma z nauk scisłych i 3.212 z nauk społecznych) w tym ok. 240 nowych tytułów.

Na postawie tej edycji zostanie zbudowana część A Wykazu czasopism punktowanych w 2016 r.

JCR, łącząc wartość Impact Factor z innymi wskaźnikami wpływu, umożliwia zrozumienie, jakie miejsce zajmują poszczególne czasopisma w literaturze światowej.
Nowe wizualizacje pozwalają w prosty sposób określić zależności między artykułami cytowanymi i cytującymi. Można także określić wpływ wiodących czasopism w skali światowej wykorzystując analizy kwartalne lub kierunkowe. Raporty takich analiz mogą być eksportowane oraz zachowane.

Przypominamy, że Uniwersytet Rolniczy posiada dostęp online do edycji JCR począwszy od wykazu za rok 1997. Dostęp do bazy jest możliwy za pośrednictwem platformy Web of Science.

 

Edycja 2015
[informacja opublikowana na stronie Biblioteki: 23.06.2015]

Informujemy, że w dniu 18.06.2015 r. opublikowano nową edycję bazy JCR za rok 2014, do którego zakwalifikowało się 11 149 czasopism, wśród których znajduje się 272 nowe tytuły.

Na postawie tej edycji zostanie zbudowana część A Wykazu czasopism punktowanych w 2015 r. W porównaniu do roku ubiegłego 53% czasopism zanotowało wzrost wartości Impact Factor, natomiast 43% czasopism IF zmalał.
W 2015 r. indeksowanych jest 136 polskich czasopism: 128 w edycji Science oraz 8 w edycji Social Science.

JCR, łącząc wartość Impact Factor z innymi wskaźnikami wpływu, umożliwia zrozumienie, jakie miejsce zajmują poszczególne czasopisma w literaturze światowej.
Nowe wizualizacje pozwalają w prosty sposób określić zależności między artykułami cytowanymi i cytującymi. Można także określić wpływ wiodących czasopism w skali światowej wykorzystując analizy kwartalne lub kierunkowe. Raporty takich analiz mogą być eksportowane oraz zachowane.

 

Edycja 2014
[informacja opublikowana na stronie Biblioteki: 09.09.2014]

Informujemy, że w dniu 30.07.2014 roku opublikowano nową edycję bazy JCR za rok 2013, do którego zakwalifikowało się 10 927 czasopism z 82 krajów, wśród których znajduje się 246 nowych tytułów.

JCR, łącząc wartość Impact Factor z innymi wskaźnikami wpływu, umożliwia zrozumienie, jakie miejsce zajmują poszczególne czasopisma w literaturze światowej.
Nowe wizualizacje pozwalają w prosty sposób określić zależności między artykułami cytowanymi i cytującymi. Można także określić wpływ wiodących czasopism w skali światowej wykorzystując analizy kwartalne lub kierunkowe. Raporty takich analiz mogą być eksportowane oraz zachowane. 

 

Edycja 2013
[informacja opublikowana na stronie Biblioteki: 21.06.2013]

Informujemy, że w dniu 19.06.2013 ukazała się nowa edycja Journal Citation Reports firmy Thomson Reuters. JCR jest dostępny na platformie Web of Knowledge, w zakładce 'Additional Resources'. Dostęp do bazy w Uniwersytecie Rolniczym możliwy jest tylko w obrębie uczelnianej sieci internetowej.  Poniżej zamieszczamy tłumaczenie tekstu, który w oryginalnym brzmieniu można znaleźć na stronie producenta.

Proces selekcji czasopism do Journal Citation Reports polega na identyfikowaniu, ocenie i doborze najważniejszych i najbardziej wpływowych czasopism o zasięgu międzynarodowym i lokalnym, które w rezultacie umieszczane są w materiałach Thomson Reuters Web of Science®. Cytowania czasopism z ostatnich dwóch lat są poddawane analizie i w przypadku pozytywnej oceny, publikowane w Journal Citation Reports® (JCR).

Raporty te zapewniają ocenę pozycji czasopisma w literaturze naukowej poprzez proces obiektywnej oceny przy pomocy policzalnych informacji statystycznych. Analiza obejmuje dane dotyczące cytowań, weryfikację wpływu oraz miliony danych cytowanych oraz cytujących czasopism z Thomson Reuters Web of Science®.

Journal Citation Reports z 2013 r. zawiera:

  • 10,853 zestawień czasopism w 232 dyscyplinach
  • Reprezentację 83 krajów
  • 379 czasopism otrzymujących swój pierwszy Journal Impact Factor

"Od rozpoczęcia działalności w 1975 r., Journal Citation Reports utrzymuje swoją solidną markę firmy oceniającej działanie i wpływ czasopism naukowych o światowym zasięgu” powiedziała Marie McVeigh, dyrektor selekcji treści dla Web of Science. "Thomson Reuters rozumie wagę tych informacji w społeczności akademickiej i jest dedykowany zachowaniu ich ścisłego charakteru oraz wiarygodności w trwającej na skalę światową selekcji czasopism międzynarodowych i lokalnych z tzw. “górnej półki” - czasopism, które stanowią przykład jakości wymaganej przez badaczy i autorów na całym świecie.”

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta