Oddział Udostępniania Zbiorów

mgr Urszula Kowalska
Kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów
kustosz biblioteczny

al. Mickiewicza 24/28, pok. 112
30-059  Kraków
12 662 40 92
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/telefon.png urszula.kowalska@urk.edu.pl

Czytelnia Główna/ Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Małgorzata Fyda
starszy bibliotekarz
al. Mickiewicza 24/28, pok. 118
30-059  Kraków
12 662 40 31
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/telefon.png malgorzata.fyda@urk.edu.pl
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/telefon.png bg.miedzybiblioteczna@urk.edu.pl
Wypożyczalnia
e-mail: wypozyczalnia@urk.edu.pl
mgr Bartosz Jasiecki
młodszy bibliotekarz
al. Mickiewicza 24/28, pok. -022, -023
30-059  Kraków
12 662 40 51
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/telefon.png bartosz.jasiecki@urk.edu.pl
mgr Kamila Kiszka
młodszy bibliotekarz
al. Mickiewicza 24/28, pok. -022, -023
30-059  Kraków
12 662 40 51
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/telefon.png kamila.kiszka@urk.edu.pl
Sekcja Przechowywania i Konserwacji Zbiorów
mgr Maciej Dutkiewicz
młodszy bibliotekarz
al. Mickiewicza 24/28, pok. -020
30-059  Kraków
12 662 40 35
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/telefon.png maciej.dutkiewicz@urk.edu.pl
Małgorzata Pardyjak
starszy bibliotekarz
al. Mickiewicza 24/28, pok. -020
30-059  Kraków
12 662 40 35
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/telefon.png malgorzata.pardyjak@urk.edu.pl
Czytelnia – Wydział Leśny 
Bożena Binczycka
bibliotekarz
al. 29 Listopada 46, I p.
31-425 Kraków
12 662 51 71
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/telefon.png bozena.binczycka@urk.edu.pl
Czytelnia – Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Krystyna Pobereżnik
starszy bibliotekarz
al. 29 Listopada 54, pok. 11 (parter)
31-425 Kraków
12 662 52 75
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/telefon.png krystyna.pobereznik@urk.edu.pl
Czytelnia – Wydział Technologii Żywności
mgr inż. Marta Mazela
młodszy bibliotekarz
ul. Balicka 122
30-149 Kraków
12 662 47 76
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/telefon.png marta.mazela@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta