Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

mgr Grażyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
starszy bibliotekarz

al. Mickiewicza 24/28, pok. 023
30-059  Kraków
12 662 41 58
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/telefon.png grazyna.jablonska@urk.edu.pl
Sekcja Gromadzenia Zbiorów
mgr Monika Rząsa
Kierownik Sekcji
kustosz dyplomowany
al. Mickiewicza 24/28, pok. 026
30-059  Kraków
12 662 40 34
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/telefon.png monika.rzasa@urk.edu.pl
mgr Katarzyna Jaskulska-Dwuraźna
specjalista
al. Mickiewicza 24/28, pok. 026
30-059  Kraków
12 662 40 34
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/telefon.png katarzyna.jaskulska-dwurazna@urk.edu.pl
Sekcja Opracowania Zbiorów
mgr Karolina Kupiec
młodszy bibliotekarz
al. Mickiewicza 24/28, pok. 026
30-059  Kraków
12 662 40 34
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/telefon.png karolina.kupiec@urk.edu.pl
mgr Jolanta Mróz
bibliotekarz
al. Mickiewicza 24/28, pok. 026
30-059  Kraków
12 662 40 34
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/telefon.png jolanta.mroz@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta