Styczeń 2024
Udostępnij:

Dostęp testowy do kolekcji czasopism naukowych Cambridge University Press od 1 lutego do 31 marca 2024 roku


Obecnie w Cambridge University Press wydawanych jest ponad 420 recenzowanych czasopism akademickich obejmujących tematy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, technologii i medycyny. Wśród nich 47 tytułów to uznane czasopisma z dziedziny nauk przyrodniczych. W ramach dostępu testowego możliwe jest korzystanie nie tylko z bieżących numerów czasopism, ale także z całego zasobu archiwalnego poszczególnych tytułów. Dostęp testowy trwać będzie 2 miesiące (od 1 lutego do 31 marca 2024 roku) i realizowany będzie wyłącznie z adresów IP w ramach sieci komputerowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod adresem: https://www.cambridge.org/core/publications/journals, a także na stronie Biblioteki Głównej URK poświęconej e-zasobom: https://biblioteka.urk.edu.pl/index/site/6377.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta