Tworzenie bibliografii

Z uwagi na fakt, że każdy z wydziałów Uniwersytetu Rolniczego kieruje się własnymi zasadami związanymi z ostatecznym wyglądem przypisów bibliograficznych oraz bibliografii załącznikowej w pracach dyplomowych, a zasady te może modyfikować również promotor pracy dyplomowej, Biblioteka nie jest w stanie wskazać jednego źródła, z którego mógłby skorzystać każdy student naszej Uczelni.

Na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych poszczególnych wydziałów, zebraliśmy informacje na temat wymogów dotyczących tworzenia bibliografii w pracy dyplomowej. Dane zawarte w tabeli poniżej będziemy starali sie aktualizować, jednak warto sprawdzić je informacje również na stronie Wydziału, gdyż Biblioteka nie otrzymuje od wydziałów informacji o zmianach wymogów tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej, w związku z czym dane zawarte poniżej mogą się z czasem zdeaktualizować.

Informacja zawarta na stronie Wydziału Link bezpośredni Ostatnia aktualizacja informacji na tej stronie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
W zakładce:
Student → Prace dyplomowe → Zalecenia Wydziałowej Komisji Dydaktycznej → Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Szczegółowo opracowane wytyczne dotyczące tworzenia bibliografii w punkcie Literatura.
 Link  13.04.2019

Wydział Leśny

W zakładce:
Student → Prace dyplomowe, punkt: Procedura dyplomowania.

„Pozycje literatury należy cytować zgodnie z zaleceniami przyjętymi przez redakcję miesięcznika Sylwan” (Pkt 3.2.7)

 Link  13.04.2019
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

W zakładce:
Student → Prace dyplomowe → Do pobrania → Wykaz przewodników i poradników pomocnych w redagowaniu prac dyplomowych różnego rodzaju

Wszystkie wskazane publikacje znajdują się w Bibliotece UR

Link  13.04.2019
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

W zakładce:
Student → Prace dyplomowe → Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej, punkty:

  • Poradnik technicznych aspektów pisania pracy inżynierskiej - zob. Link 1
  • Poradnik technicznych aspektów pisania pracy magisterskiej - zob. Link 2

Link 1

Link 2

 13.04.2019
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
W zakładce:
Student → Prace dyplomowe, punkt: Wymogi redakcyjne przygotowania pracy dyplomowej
Link  13.04.2019
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
W zakładce:
Student → Prace dyplomowe → Druki do pobrania związane z pracą dyplomową → „Formatowanie pracy dyplomowej (jest tożsame z zasadami formatowania tekstu czasopisma naukowego "Inżynieria Rolnicza" [od punktu 3.2 Instrukcji Wydawniczej])”
Link  13.04.2019
Wydział Technologii Żywności
W zakładce:
Student → Dziekanat → Dokumenty do pobrania → Procedura przygotowania prac dyplomowych, zał. 2.
Link  13.04.2019
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta