Marzec 2024
Udostępnij:

Minister Nauki przyznał dotację na zakup licencji krajowych w 2024 roku


W dniu 19.03.2024 r. Uniwersytet Warszawski otrzymał pismo Ministra Nauki w odpowiedzi na wniosek o finansowanie WBN w 2024 r. W piśmie tym Minister poinformował o przyznaniu dotacji i zlecił UW realizację zadań obejmujących zakup na 2024 r. licencji krajowych: Elsevier (w tym Cell i wybrane kolekcje tematyczne w zakresie z 2023 r.) z publikowaniem otwartym (OA), Springer (zakres czasopism bez zmian) z OA, Wiley (wybrane czasopisma w zakresie z 2023 r.), Nature, Science z OA Science Advances, Web of Science, InCites, Scopus i SciVal; opłatę członkowską Polski w programie Scoap3 oraz dofinansowanie licencji konsorcyjnych: ACS z OA, IEEE, IOP z OA, JSTOR, LWW z OA, OUP z OA, Reaxys i T&F z OA. Warunkiem przekazania dotacji jest udostępnienie przez MNiSW i podpisanie umowy pomiędzy UW i MEiN na finansowanie WBN i mamy nadzieję, że nastąpi to do końca marca 2024 r.

Przypominamy, że programy publikowania otwartego Elsevier, ACS i IOP działają od początku roku. Program Springer będziemy mogli uruchomić po otrzymaniu umowy na finansowanie z MNiSW, czyli prawdopodobnie jeszcze w marcu 2024 r. Programy publikowania LWW, OUP i T&F zostaną uruchomione po podpisaniu nowych umów z wydawcami. Podpisanie umów LWW, Reaxys oraz umowy dla nowych uczestników ACS w 2024 r. jest planowane na kwiecień. Niestety podpisanie umów OUP, T&F, IEEE i JSTOR jest planowane dopiero na maj 2024 r. ze względu na konieczność przeprowadzenia przetargów na te licencje w związku z podwyższonymi w tym roku wymaganiami Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącymi postępowań z wolnej ręki. Ze względu na duże opóźnienie decyzji MNiSW, ICM nie przewiduje ubiegania się o zwiększenie dofinansowania i rozpoczynanie postępowań na zamówienia publiczne innych (niż wymienione powyżej) licencji konsorcyjnych w 2024 r. ICM będzie natomiast starał się uzyskać najpóźniej w 3. kwartale 2024 r. plan ministerstwa dotyczący ewentualnego zwiększenia zakresu licencji konsorcyjnych w 2025 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta