Maj 2023
Udostępnij:

Nadchodzące webinaria Web of Science i InCItesNadchodzace zmiany w nowym wydaniu Journal Citation Reports Edycja 2023 
 
Piątek, 26 maja 2023, godz. 11:00-10:00 CET

Nowe wydanie JCR 2023 ukaże się pod koniec czerwca i po raz pierwszy wszystkie czasopisma w bazie Web of Science Core Collection będą miały wskaźnik Journal Impact Factor. Oznacza to, że w tym roku czasopisma z indeksu Arts and Humanities Citation Index i multidyscyplinarnego indeksu Emerging Sources Citation Index w Journal Citation Reports po raz pierwszy otrzymają wskaźnik JIF. Dołącz do naszego webinarium, aby dowiedzieć się więcej o tej i o innych nadchodzących zmianach.

Prowadzi: dr Klementyna Karlińska-Batres
 
Zarejestruj się


W gąszczu wskaźników. JIF, h-index, CNCI...jak zrozumieć i wykorzystać właściwie wskaźniki bibliometryczne

Czwartek, 1 czerwca 2023, godz: 10:00-11:00 CET

Czym są i co naprawdę mówią wskaźniki bibliometryczne, które z nich są najbardziej istotne, jak właściwie je stosować? Podczas tej sesji zajmiemy się objaśnienia poszczególnych wskaźników, sposób ich obliczania, ich wartość oraz przykłady właściwego wykorzystania.

Prowadzi: Marcin Kapczyński

Zarejestruj się


InCites Forum – analiza dziedzin i dyskusja o potrzebach  

Piątek, 2 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 CET

Jak dana instytucja wygląda w spectrum dziedzinowym, jak wybrać odpowiedni priorytetowy obszar badawczy, jak wyglądają różne typologie dziedzinowe, czym są kategorię tematyczne -Citation Topics ? Znaczenie ewaluacji i analizy w kontekście dyscypliny oraz inne tematy związane z wykorzystanie InCites na potrzeby ewaluacji.

Prowadzi: dr Klementyna Karlińska Batres

Zarejestruj się


Tworzenie i zarządzanie raportami w InCites

Poniedziałek, 5 czerwca 2023, godz. 11:00-12:00 CET

InCites Benchmarking & Analytics to narzędzie o nieograniczonych możliwościach analitycznych wspierające każdego, kto publikuje, szuka funduszy na badania, zajmuje się ewaluacja dorobku naukowego lub w inny sposób pracuje z literaturą naukową. Dołącz do sesji, by dowiedzieć się jak tworzyć analizy, zapisywać i dzielić się raportami, by w pełni wykorzystać potencjał InCites.

Prowadzi: dr Klementyna Karlińska-Batres

Zarejestruj się
 

Serwisy Web of Science API. Integracja danych Web of Science z lokalnymi systemami

Środa, 7 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 CET

Interfejsy API obsługują wyszukiwania w Web of Science/Journal Citation Reports i pobieranie metadanych w celu wykorzystania w aplikacjach dostępnych publicznie, w tym w repozytoriach instytucjonalnych i systemach sieci badawczych. Dzięki interfejsom API i surowymi danym możesz rozszerzyć swoje analizy

Prowadzi: Marcin Kapczyński

Zarejestruj się

 
Web of Science i InCites eksport, analiza i zarządzanie swoimi danymi

Środa, 14 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 CET

Baza Web of Science Core Collection zawiera prawie 90 milionów rekordów, a dane od 1980 roku można również analizować w bazie InCites Benchmarking & Analytics. Dołącz do naszej praktycznej sesji by zobaczyć jak zapisywać, eksportować i zarządzać danymi z obu baz na potrzeby własnych analiz. Pokażemy również, jak tworzyć niestandardowe zestawy danych, by przeprowadzić nietypowe analizy.  

Prowadzi: dr Klementyna Karlińska Batres

Zarejestruj się

 
Dane badawcze w Web of Science

Piątek, 23 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 CET

Dane badawcze są obecne w Web of Science wraz z uruchomieniem indeksu Data Citation Index już od 2012 roku. W Data Citation Index tworzone są opisowe rekordy dla obiektów danych, łączone z artykułami literaturowymi w innych indeksach Web of Science. Wraz ze wzrostem znaczenia danych badawczych, zasób ma na celu zapewnienie jaśniejszego obraz pełnego wpływu wyników badań, a także działać jako istotne narzędzie do atrybucji danych i odkryć.

Prowadzi: Marcin Kapczyński

Zarejestruj się
 

Journal Citation Reports – nowa edycja 2023

Wtorek, 4 lipca 2023, godz. 11:00-12:30 CET

Raporty Journal Citation Reports 2023 ukażą się w ostatnich dniach czerwca! Dowiedz się:
• jakie wskaźniki Journal Impact Factor uzyskały czasopisma z indeksu Arts and Humanities Citation Index i multidyscyplinarnego indeksu Emerging Sources Citation Index,
• jak analizować kwartyle,
• jakie jeszcze zmiany zostały wprowadzone w nowym wydaniu.

Prowadzi: dr Klementyna Karlińska Batres

Zarejestruj sięUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta