KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Springer Open Choice/Open Access.

Program Springer Open Choice/Open Access (Otwarty wybór/otwarty dostęp) został przedłużony na rok 2018.

Program daje polskim naukowcom możliwość publikowania swoich artykułów w czasopismach naukowych wydawnictwa Springer na zasadach swobodnego dostępu – z zachowaniem praw autorskich na zasadach licencji „Creative Commons Attribution” (CC BY – Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy).

Proces publikowania jest podobny jak w przypadku standardowej procedury z możliwością wyboru zasady udostępniania – tradycyjnej (płatnej) lub Open Access (finansowanej w 100% z funduszy MNiSW).

Materiały wydane  w Open Access są udostępniane przez firmę Springer bezpłatnie w Internecie, mogą być archiwizowane i udostępniane w repozytoriach instytucji w której afiliowany jest autor lub tej która finansuje wolny dostęp. Dodatkowo materiały z zakresu nauk biomedycznych będą dostępne w repozytorium PubMed Central jako pełne teksty artykułów.

Z programu mogą skorzystać autorzy korespondencyjni (kontaktujący się z wydawnictwem) posiadający afiliację w dowolnej polskiej instytucji naukowej, akademickiej lub edukacyjnej, publikujący swoje artykuły w tzw. hybrydowych czasopismach Springer, tzn. czasopismach, które pozwalają autorowi na wybór zasady publikacji (z wyłączeniem czasopism BioMed Central). Wykaz czasopism objętych programem, Springer zamieścił na tej stronie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi na następujących stronach:

 

Instrukcja korzystania:


 

Infografika:

 

 


Powrót do strony głównej

Ostatnia aktualizacja dnia: 7.02.2018

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies