KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Repozytoria polskie i zagraniczne

Prezentujemy wybranych repozytoriów polskojęzycznych i zagranicznych dostępnych w sieci Internet bez żadnych ograniczeń. Jedynym ograniczeniem może być dostęp do pełnego tekstu. Nie każda baza całkowicie odpowiada tematyce Uniwersytetu Rolniczego, dlatego wskazaliśmy jaki jest stopień tego dopasowania oraz ile rekordów w bazie odpowiada hasłom zebranym w kolumnie "Tematyka". Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł sam ocenić z której bazy skorzysta. Wśród wymienionych baz nie ma lepszych, ani gorszych - zarówno baza rejestrująca 1.500 rekordów może się okazać dla kogoś tak samo przydatna, jak baza zawierająca 200.000 rekordów.

W celu rozwinięcia listy źródeł, wystarczy kliknąć poniżej w wybrany typ źródła.

 

Tematyka  Liczba rekordów: Dostęp do pełnych tekstów  Zakres czasowy rekordów
Typy rejestrowanych dokumentów
wszystkich w bazie dopasowanych tematycznie
Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej
ekonomika, architektura, chemia, fizyka, geodezja i kartografia, inżynierii środowiska, inżynieria produkcji, transport i in.  142.000 ok. 40%  częściowy od 1947 r. publikacje pracowników oraz rozprawy doktorskie, prace magisterskie, projekty, patenty
CEON (Repozytorium Otwartej Nauki)
rolnictwo, konkurencyjność, Unia Europejska, zarządzanie, żywność, efektywność, globalizacja, przemysł spożywczy, innowacje, gospodarstwo, rozwój regionalny, agroturystyka, kapitał ludzki i in.  13.019 1.500
ok. 12%
 większość  od 1975 r. artykuły, doktoraty, książki, materiały konferencyjne, prace dyplomowe, raporty, inne;
RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych) - 17 instytutów Polskiej Akademii Nauk
chemia fizyczna, chemia organiczna, geografia, zagospodarowanie przestrzenne, matematyka, medycyna doświadczalna i kliniczna, technika, technologia materiałów elektronicznych, zoologia, chemia bioorganiczna, biologia ssaków  60.000  20.000
(30%)
częściowy  XIX-XXI w. artykuły, kartoteki, książki, czasopisma, fotografie, recenzje, mapy, dokumenty dźwiękowe, prace doktorskie i habilitacyjne, stare druki, itd.;
Repozytorium Cyfrowe UTP w Bydgoszczy
matematyka, fizyka, architektura, inżynieria środowiska, budownictwo, hodowla i biologia zwierząt, inżynieria mechaniczna, rolnictwo i biotechnologia, technologia i inżynieria chemiczna, informatyka, elektrotechnika, zarządzanie; 1.151 1.151
(100%)
 częściowy od 1977 r. artykuły z czasopism, doktoraty przed obroną, doktoraty, habilitacje, dokumenty z sympozjów, kongresów i konferencji, monografie;
Repozytorium Politechniki Krakowskiej
mechanika, inżynieria i technologia chemiczna, inżynieria środowiska, inżynieria lądowa, inżynieria elektryczna i komputerowa, fizyka, matematyka, informatyka, architektura; 10.000  ok. 40% ok 95%  od XVIII w. artykuły, książki, materiały konferencyjne, prace dyplomowe, nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne, materiały informacyjne PK, rozprawy doktorskie, recenzje.
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
nauki przyrodnicze; nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki ścisłe  47.000 470
(1%)
 częściowy  od 1986 r.
książki, rozdziały w książkach, artykuły, czasopisma, dok. audiowizualne, rozprawy doktorskie, prace dyplomowe, materiały oryginalnie cyfrowe;
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
biologia i ochrona środowiska, chemia, ekonomia i socjologia, matematyka, informatyka, informatyka stosowana, fizyka, chemia, nauki geograficzne, zarządzanie; 16.000   2.500
(15%)
 częściowy od 1933 r.
materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników UŁ, w tym: doktoraty, artykuły, czasopisma, serie;
Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
biologia, ochrona środowiska, chemia, fizyka, matematyka stosowana, zarządzanie ekonomia;  4.600 1.288
(28%)
częściowy od 1977 r. artykuły naukowe, sprawozdania, preprinty, raporty, materiały konferencyjne, dydaktyczne itd.;
Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego
biologia, chemia, fizyka, geografia, geologia, matematyka, mechanika  1.500  500
(30%)
 częściowy  od 2012 r.  doktoraty

[do góry tabeli]
[do góry strony]

 

 

Tematyka  Liczba rekordów: Dostęp do pełnych tekstów  Zakres czasowy rekordów
Typy rejestrowanych dokumentów
wszystkich w bazie dopasowanych tematycznie
Archiwum Publikacji Uniwersytetu w Oxford (University of Oxford, UK)
anatomia, biochemia, biologia, biznes, kartografia, chemia, nauki o ziemi, ekonomia, środowisko, inżynieria, leśnictwo, genetyka, geografia, matema- tyka, ornitologia, fizjologia, statystyki, zoologia;   205.000 70%  30.000
(15%)
 brak danych artykuły; konferencje; rozprawy; teksty niepublikowane; książki;
Repozytorium Cambridge (University of Cambridge, UK)
medycyna, technologie, biologia, fizyka 45.000 70% brak danych od XVI w. artykuły, rozdziały książek, materiały konferencyjne, rozprawy, raporty, manuskrypty;
University Academic Bibliography
technologia i inżynieria, biologia, nauki o ziemi i o środowisku, weterynaria, chemia, rolnictwo i ekologia, fizyka i astronomia, biznes i ekonomia.  245.000   90% 113.000
(45%)
  od 1954 r. artykuły; materiały konferencyjne; rozprawy; teksty niepublikowane; książki; multimedia; 

[do góry tabeli]
[do góry strony]

 

 

 

 

Informacje charakrteryzujące każdą z baz, jak np. liczba rekordów, zakres czasowy, typ rejestrowanych dokumentów, dostęp do pełnych tekstów mogą się zmieniać z upływem czasu. W miarę możliwości będziemy je aktualizować.

 

 

 

 

 

Wszelkie uwagi odnośnie zestawienia prosimy zgłaszać na adres: oin(a)urk.edu.pl.
(przed wysłaniem maila należy pamiętać o zamianie znaku "(a)" na "@")

Zestawienie źródeł wykonali:

  • mgr Angelika Ciszek
  • mgr Bartosz Jasiecki
  • mgr Adrian Krawczyk

(Oddział Informacji Naukowej BG-UR)

Powrót do strony głównej

Ostatnia aktualizacjia dnia: 28.03.2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies