KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Inne zasoby specjalistyczne

Prezentujemy listę narzędzi specjalistycznych dostępnych dla każdego za darmo.

 

Słowniki

Agrovoc [FAO] - tezaurus, słownik zawierający 32 000 haseł w 27 językach, także j. polskim; połączony z bazą AGRIS, działający w ramach tej samej organizacji; użyteczne źródło informacji np. dla studentów tłumaczących obcojęzyczne artykuły, w których pojawia się trudne słownictwo specjalistyczne z zakresu szeroko pojętej tematyki rolniczej, żywieniowej, środowiskowej, botanicznej, bądź dla osób piszących abstrakt w języku angielskim swoich prac.

  • wersja anglojęzyczna bazy: tutaj
  • wersja polskojęzyczna: tutaj
Dane statystyczne

GUS - strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, na której udostępnianych jest za darmo wiele danych statystycznych nt. Polski, rownież informacje dotyczące rolnictwa, leśnictwa i innych dziedzin reprezentowanych w Uniwersytecie Rolniczym.

Eurostat - strona internetowa europejskiego urzędu statystycznego, udostępniającego za darmo dane statystyczne dotyczące poszczególnych krajów stowarzyszonych w Unii Europejskiej.

Patenty i normy

UPRP - wyszukiwarka Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Lista międzynarodowych baz znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków.

PKN - wyszukiwarka norm na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Serwisy mapowe
Mapa Geodezyjna m. Krakowa - zawiera m.in. mapy: "Geodezyjną i ortofotomapy" (informacje  nt. jednostek i obrębów ewidencyjnych, działek ewidencyjnych, opisy budynków i budowli, zagospodarowanie terenu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego informacje hydrologiczne oraz o uzbrojeniu terenu) "Rolnictwo", "Społeczeństwo", "Środowisko" i "Turystyka" oraz mapy Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (m.in. mapy topograficzne, ortofotomapy, sozologia, mapa glebowo-rolnicza, skorowidze WODGiK).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies