Lipiec 2022
Udostępnij:

Komunikat z 30 czerwca 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego


Wirtualna Biblioteka Nauki opublikowała komunikat, w którym można przeczytać m.in.:

Uprzejmie informujemy, że 24 czerwca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki potwierdził zamiar finansowania w 2022 r. licencji WBN kontynuowanych na podstawie dotychczasowych umów wieloletnich oraz na podstawie nowych umów, które mają być zawarte zgodnie z wytycznymi MEiN (patrz komunikat z 7 kwietnia 2022 r.,) oraz ofertami wynegocjowanymi przez ICM i realizującymi te wytyczne (patrz komunikat z 2 czerwca 2022 r.). Potwierdzenie to obejmuje licencje krajowe Cell, Nature, Science, Springer z publikowaniem otwartym (OA), Wiley i program Scoap3; oraz licencje konsorcyjne ACS z OA, AIP, APS, CAS SciFinder, CUP z OA, Emerald z OA, EMIS, IEEE, IOP z OA, JSTOR, Knovel, LWW z OA, NPG, OECD/IEA, OUP z OA, Passport, ProQuest, Reaxys i Taylor-Francis. ICM spodziewa się, że podpisanie umowy pomiędzy MEiN i UW na finansowanie tych licencji nastąpi około połowy lipca 2022 r. Planowany zakres umowy nie obejmuje na razie czasopism Elsevier z Freedom Collection z OA, dla których MEiN zarekomendował dalsze negocjacje w celu obniżenia kosztu i sprecyzowania zakresu oferty. [...].

Pełna treść komunikatu dostępna jest w tym miejscu.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta