Kwiecień 2022
Udostępnij:

Komunikat z 7 kwietnia 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego


Wirtualna Biblioteka Nauki opublikowała komunikat, w którym można przeczytać m.in.:

W dniu 30 marca 2022 r. odbyło się spotkanie ICM z władzami Ministerstwa Edukacji i Nauki, na którym został omówiony plan finansowania programu WBN w 2022 r. Ministerstwo poinformowało, że nie jest w stanie zapewnić środków w wysokości wnioskowanej przez ICM na kontynuację wszystkich dotychczasowych licencji. [...] Ministerstwo zdecydowało, że wszystkie licencje krajowe i konsorcyjne będą kontynuowane w 2022 r., ale ich koszt musi zostać ograniczony. W szczególności Ministerstwo oczekuje, że ceny licencji konsorcyjnych, które mają być kupowane w 2022 r. na podstawie nowych umów, zostaną zamrożone na poziomie z 2021 r., natomiast koszty trzech największych licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley zostaną znacząco zmniejszone, tak aby dopasować całkowity koszt licencji WBN w 2022 r. do całkowitej kwoty dofinansowania zaplanowanej przez MEiN. Niestety ograniczenie kosztów tych licencji może się wiązać z ograniczeniem zakresu dostępnych tytułów i ograniczeniem liczby artykułów w programach publikowania otwartego [...].

Pełna treść komunikatu dostępna jest w tym miejscu.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta