Springer Open Choice/Open Access

Program Springer Open Choice dla Polski został przedłużony na lata 2019-2021 w tzw. wersji Compact

Program daje polskim naukowcom możliwość publikowania swoich artykułów w czasopismach hybrydowych wydawnictwa Springer na zasadach swobodnego dostępu – z zachowaniem praw autorskich na zasadach licencji „Creative Commons Attribution” (CC BY – Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy).

Proces publikowania jest podobny jak w przypadku standardowej procedury z możliwością wyboru zasady udostępniania – tradycyjnej (płatnej) lub Open Access (finansowanej w 100% z funduszy MNiSW).

Materiały wydane  w Open Access są udostępniane przez firmę Springer bezpłatnie w Internecie, mogą być archiwizowane i udostępniane w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor lub tej, która finansuje wolny dostęp. Dodatkowo materiały z zakresu nauk biomedycznych będą dostępne w repozytorium PubMed Central jako pełne teksty artykułów.

Z programu mogą skorzystać autorzy korespondencyjni (kontaktujący się z wydawnictwem) posiadający afiliację w dowolnej polskiej instytucji naukowej, akademickiej lub edukacyjnej zgłoszonej do licencji krajowej Springer, publikujący swoje artykuły w tzw. hybrydowych czasopismach Springer, tzn. czasopismach, które pozwalają autorowi na wybór zasady publikacji (z wyłączeniem czasopism otwartych BioMed Central oraz SprignerOpen). Wykaz czasopism objętych programem, liczący 1938 tytułów w 2019 roku, znajduje się tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi na następujących stronach:

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa.verification@springer.com. W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl


Instrukcja korzystania   

 


Infografika:

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta