KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Testowane źródła elektroniczne

Obecnie nie są testowane żadne elektroniczne źrodła informacji

  

 

Nieaktywne dostępy testowe:

FSTA i Cab Abstracts - test do 7.07.2018 [nieaktualne]

FSTA i Cab Abstracts to abstraktowe bazy danych z zakresu żywienia oraz rolnictwa, mikrobiologii, leśnictwa, ogrodnictwa itd. Bazy dostepne są na platformie Ovid i można z nich korzystać jedynie za pośrednictwem urządzeń zlokalizowanych w sieci UR.
Academic Search Ultimate - test do 31 maja 2018 [nieaktualne]
Pełnotekstowa wielodziedzinowa, produkowana przez firmę Ebsco baza danych, umożliwia dostęp do ponad 5.000 naukowych czasopism pełnotekstowych ze wszystkich dziedzin reperezentowanych na Uniwersytecie Rolniczym oraz kilkanaście tysięcy czasopism z pozostałych dziedzin nauki.
Business Source Complete - test do 31 maja 2018 [nieaktualne]

Pełnotekstowa baza danych z zakresu szeroko pojętego biznesu i ekonomii, zawiera również publikacje dotyczące nauk przyrodniczych i ścisłych. Dopasowanie tematyczne do UR na poziomie ok. 25%.
JSTOR - test do 15.05.2018 [nieaktualne]
Platforma (baza) różnych kolekcji tematycznych, pozwalająca na dostęp do tekstów ponad 2.700 tytułów czasopism. Jej charakterystyczną cechą jest możliwość przeglądania artykułów starszych, często niedostępnych w bazach znajdujących się w sieci UR (np. Elsevier, Wiley) oraz w bazach niedostępnych w UR (np. Taylor & Francis). Dostęp możliwy tylko z urządzeń zlokalizowanych w sieci UR.
Ebsco - test baz do 8 marca 2018 [nieaktualne]

Testowy dostęp do 3 baz zlokalizowanych na platformie Ebsco: Environment Copmlete; Food Science Source; Nutrition Reference Center. Test potrwa do 8 marca 2018 r.

Taylor & Francis - test do 31 marca 2018 przedłużony do 7 kwietnia 2018 [nieaktualne]

Tematyczna baza danych wydawnictwa T&F, pozwalająca na dostęp do blisko 1.500 czasopism z archiwum sięgającym roku 1998. Połowa z udostępnionych tytułów czasopism dotyczy nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

Wykaz baz prenumerowanych, dostępnych regularnie w sieci UR znajduje się tutaj. 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do strony głównej
Ostatnia aktualizacja dnia: 9.07.2018

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies