KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Czytelnie

   

W Bibliotece Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, znajdują się 4 czytelnie: jedna w Bibliotece Głównej, a trzy pozostałe w osobnych budynkach wydziałów: Leśnego; Biotechnologii i Ogrodnictwa; Technologii Żywności.

Czytelnie przy al. Mickiewicza 24/28:

Czytelnie zewnętrzne:

 


Czytelnie przy al. Mickiewicza 24/28:

 

Czytelnia Studencka

Lokalizacja

 • Budynek Jubileuszowy, al. Mickiewicza 24/28, I p. pok. 118.
 • wskazówki dojazdu znajdują się tutaj.

Godziny otwarcia

Profil zbiorów

 • Księgozbiór podręczny czytelni obejmuje wydawnictwa ze wszystkich dyscyplin wiedzy reprezentowanych w Uniwersytecie Rolniczym z uwzględnieniem encyklopedii, leksykonów, słowników, bibliografii, informatorów.
 • Księgozbiór Czytelni obejmuje także kilkadziesiąt tytułów czasopism polskich i zagranicznych z zakresu nauk rolniczych, technologii żywienia i in.
 • Książki i czasopisma opatrzone są dodatkowo sygnaturami topograficznymi, charakterystycznymi dla danej czytelni, które zawierają symbol literowy i numer miejsca na półce.

Usługi biblioteczne

 • udostępnianie na miejscu książek i czasopism z wolnym dostępem do półek
 • udostępnianie na miejscu książek i czasopism zamówionych z magazynu
 • dostęp do Internetu oraz elektronicznych baz danych

Stanowisko ds. Informacji Naukowej

 • udzielanie informacji naukowej,
 • pomoc w odnajdowaniu publikacji w wersji elektronicznej i papierowej,
 • wydawanie haseł zdalnego dostępu do baz danych.

Kontakt
Uniwersytet Rolniczy
Biblioteka Główna
Oddział Udostępniania Zbiorów
Czytelnia Studencka
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel: 12-662-40-92

do góry


 

Czytelnie zewnętrzne:

 

Czytelnia na Wydziale Leśnym

Lokalizacja

 • Gmach Wydziału Leśnego przy al.29 Listopada 46, I piętro.
 • wskazówki dojazdu znajdują się tutaj.

Godziny  otwarcia

Profil zbiorów

 • podręczniki akademickie, skrypty uczelniane, wydawnictwa naukowe ze wszystkich dyscyplin wiedzy reprezentowanych na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego z uwzględnieniem: encyklopedii, leksykonów, słowników, bibliografii, informatorów.
 • fachowe czasopisma polskie i zagraniczne związane z leśnictwem, zarówno  roczniki bieżące jak i archiwalne, w tym tak popularne jak  Las Polski, Przemysł Drzewny, Sylwan, Journal of Forestry, Annals of Forest Science itp.

Usługi biblioteczne

 • udostępnianie na miejscu książek i czasopism z wolnym dostępem do półek
 • dostęp do Internetu oraz elektronicznych baz danych
 • udostępnianie materiałów dostępnych w magazynie na WL (po wcześniejszym zamówieniu ich w Informatorium)

Kontakt
Uniwersytet Rolniczy
Biblioteka Główna
Oddział Udostępniania Zbiorów
Czytelnia-Wydział Leśny
Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
Bożena Binczycka
tel.(012) 662-51-71
e-mail: b.binczycka(at)ur.krakow.pl

do góry


 

Czytelnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa

Lokalizacja

 • Budynek Wydziału BiO przy al. 29-go Listopada 54, pok. 11
 • wskazówki dojazdu znajdują się tutaj.

Godziny otwarcia

Profil zbiorów

 • Podręczniki akademickie, skrypty uczelniane, wydawnictwa naukowe ze wszystkich dyscyplin wiedzy reprezentowanych na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego, dotyczących m.in. biologii, biochemii, genetyki, mikrobiologii, wirusologii, botaniki, fizjologii roślin, zoologii, inżynierii ogrodniczej, gleboznawstwa, chemii rolnej, z uwzględnieniem encyklopedii, leksykonów, słowników, bibliografii, informatorów.
 • Fachowe czasopisma polskie i zagraniczne, zarówno bieżące oraz roczniki archiwalne.

Usługi biblioteczne

 • Udostępnianie na miejscu książek i czasopism z wolnym dostępem do półek
 • Dostęp do Internetu oraz elektronicznych baz danych
Kontakt
Uniwersytet Rolniczy
Biblioteka Główna
Oddział Udostępniania Zbiorów
Czytelnia-Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii
Al. 29-go Listopada 54, pok. 11
31-425 Kraków
Krystyna Pobereżnik
e-mail: k.pobereznik(a)ur.krakow.pl
tel: 12-662-52-75

do góry

 

Czytelnia na Wydziale Technologii Żywności

Lokalizacja

 • Parter budynku Wydziału Technologii Żywności w Campusie Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Balickiej 122.
 • wskazówki dojazdu znajdują się tutaj.

Godziny otwarcia

Profil zbiorów

 • Podręczniki akademickie, skrypty uczelniane, wydawnictwa naukowe ze wszystkich dyscyplin wiedzy reprezentowanych na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego, Wydziale Inżynerii Produkcji i Energetyki oraz kierunku Geodezja i Kartografia Wydziału Inżynierii  Środowiska i Geodezji i na kierunku Rybactwo Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z uwzględnieniem encyklopedii, leksykonów, słowników, bibliografii, informatorów.
 • Fachowe czasopisma polskie i zagraniczne z zakresu technologii żywności, zarówno bieżących oraz roczniki archiwalne.

Usługi biblioteczne

 • udostępnianie na miejscu książek i czasopism z wolnym dostępem do półek
 • dostęp do Internetu oraz elektronicznych baz danych

Kontakt
Uniwersytet Rolniczy
Czytelnia – Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
31-149 Kraków
mgr inż. Marta Mazela
tel: 12-662-47-76


 

do góry

 

Powrót do strony głównej

Ostatnia aktualizacja dnia: 25.09.2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies