KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Biblioteki cyfrowe

Prezentujemy listę wybranych bibliotek cyfrowych, z których większość zawiera materiały ogólnotematyczne i humanistyczne, jednak nie brak w nich ciekawostek dotyczących nauk ścisłych, a szczególnie nauk przyrodniczych.

Nie każda baza całkowicie odpowiada tematyce Uniwersytetu Rolniczego. Staraliśmy się wskazać jaki jest stopień tego dopasowania oraz ile rekordów w bazie odpowiada hasłom zebranym w kolumnie "Tematyka" (choć nie dla wszystkich było to możliwe). Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł sam ocenić z której bazy skorzysta. Wśród wymienionych baz nie ma lepszych, ani gorszych - zarówno baza rejestrująca mniej rekordów może się okazać dla kogoś tak samo przydatna, jak baza zawierająca 2.000.000 rekordów.

Informacje charakrteryzujące każdą z baz, jak np. liczba rekordów, zakres czasowy, typ rejestrowanych dokumentów, dostęp do pełnych tekstów mogą się zmieniać z upływem czasu. W miarę możliwości będziemy je aktualizować.

 

Tematyka  Liczba rekordów: Dostęp do pełnych tekstów  Zakres czasowy rekordów
Typy rejestrowanych dokumentów
wszystkich w bazie dopasowanych tematycznie
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej
Tematyka została opisana w kolekcjach tematycznych.  41.000  60%  większość  od 1849 r. czasopisma naukowe, materiały okolicznościowe, materiały dydaktyczne, katalogi i schematy techniczne, mapy i dokumenty kartograficzne i in.
Europeana (agregator zasobów europejskich bibliotek cyfrowych)
szeroko ujmując kultura i historia, ale można wyróżnić dwa zbiory, które wpisują się w profil UR – Historia naturalna oraz Mapy i geografia  52.000.000  6%
(3.5 mln)
 91.000 (związanych tematycznie)  głównie XIX/XX w. obrazy, teksty (w tym rozprawy, artykuły, książki, itd.) oraz wideo.
Federacja Bibliotek Cyfrowych (agregator zasobów polskich bibliotek cyfrowych)
baza wielotematyczna, agreguje m.in. metadane z Rolniczej Biblioteki Cyfrowej.  4.700.000  brak danych  3.621.000 głównie XIX/XX w. książki, artykuły, fotografie, dok. życia społecznego, rękopisy, dok. archiwalne, starodruki, obrazy, grafiki, dok. urzędowe, rozprawy doktorskie, mapa i in.
Huthi Trust. Digital Library (międzynarodowa kooperatywa instytucji nauki i kultury; 120 partnerów z zarządem złożonym z 6 członków; obecnie na czele zarządu – University of Michigan)
m.in. rolnictwo, nauka, medycyna, edukacja, geologia, historia naturalna, kopalnie i zasoby mineralne, technologia, botanika, chemia  16.000.000   brak danych    brak danych    brak danych m.in. książki, serie, czasopisma, statystyki, mikrofilmy, materiały konferencyjne, słowniki, dysertacje, mapy i in.
POLONA (Biblioteka Narodowa)
 baza wielotematyczna ok.  2.000.000  brak danych  57%
(770.000)
 głównie XIX/XX w. czasopisma, książki, druki ulotne, pocztówki, fotografie, grafika, nuty, mapy i atlasy, rękopisy.

 

Wszelkie uwagi odnośnie zestawienia oraz propozycje nowych źródeł elektronicznych, prosimy zgłaszać na adres: oin(a)urk.edu.pl.
(przed wysłaniem maila należy pamiętać o zamianie znaku "(a)" na "@")

Zestawienie źródeł wykonali:

  • mgr Angelika Ciszek
  • mgr Bartosz Jasiecki
  • mgr Adrian Krawczyk

(Oddział Informacji Naukowej BG-UR)

 

do góry
strona główna

aktualizacja: 28.03.2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies