KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Bibliografie publikacji pracowników polskich szkół wyższych

Poniżej prezentujemy wybrane bazy publikacji pracowników polskich szkół wyższych, które tematycznie odpowiadają dziedzinom badań prowadzonym w Uniwersytecie Rolniczym. Nie każda baza odpowiada dziedzinowo Uniwersytetowi Rolniczemu w 100%, ale stopień ten oceniliśmy na tyle wysoko, żeby umieścić bazę w niniejszym spisie. W niektórych bazach dostępne są także linki do pełnych tekstów, co z pewnością ułatwi dotarcie do potrzebnej literatury.

Dla ułatwienia wskazaliśmy jaki jest stopień dopasowania tematycznego do UR oraz ile rekordów w bazie odpowiada hasłom zebranym w kolumnie "Tematyka". Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł sam ocenić z której bazy skorzysta. Wśród wymienionych baz nie ma lepszych, ani gorszych - zarówno baza rejestrująca 1.500 rekordów może się okazać dla kogoś tak samo przydatna, jak baza zawierająca 200.000 rekordów.

Informacje charakrteryzujące każdą z baz (np. liczba rekordów, zakres czasowy, typ rejestrowanych dokumentów, dostęp do pełnych tekstów) mogą się zmieniać z upływem czasu. W miarę możliwości będziemy je aktualizować.

 

Tematyka  Liczba rekordów: Dostęp do pełnych tekstów  Zakres czasowy rekordów
Typy rejestrowanych dokumentów
wszystkich w bazie dopasowanych tematycznie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
hodowla zwierząt, technologia żywienia, inżynieria środowiska, weterynaria, inżynieria produkcji, ogrodnictwo, biotechnologia, leśnictwo, gleboznawstwo, agrobiznes, ekonomika rolnictwa i in. 8.200 8.200
(100%)
częściowy od 2012 r. (pełny) artykuły, książki, rozdziały, streszczenia, konferencje i in.
Bibliografia Politechniki Krakowskiej
mechanika, inżynieria i technologia chemiczna, inżynieria środowiska, inżynieria lądowa, inżynieria elektryczna i komputerowa, fizyka, matematyka, informatyka, architektura;  38.000 ok. 40%  częściowy od 1956 r. książki, art. z czasopism, mat. konferencyjne, rozprawy doktorskie, opublikowane recencje, inne publikacje internetowe.
Bibliografia Politechniki Warszawskiej
ekonomika, architektura, chemia, fizyka, geodezja, kartografia, inżynierii środowiska, inżynieria produkcji, transport i in.  70.000  ok. 40%  częściowy  od 1947 r. artykuły, książki, rozdziały, streszczenia, konferencje i in.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)
           
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
agrobioinżynieria, nauka o zwierzętach i biogodpodarce, inżynieria produkcji, medycyna weterynaryjna, żywność i biotechnologia, bio- gospodarka, ogrodnictwo i architektura krajobrazu i in.  43.994  100%  większość
(ok. 80%)
 od 1989 r. artykuły, książki, prace doktorskie, prace habilitacyjne, recenzje, materiały konferencyjne, patenty, streszczenia, referaty i inne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ekonomia, hodowla i biologia zwierząt, zootechnika, leśnictwo, melioracja i inzynierai środowiska, technologia żywienia, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, rolnictwo, bioinżynieria, technologia drewna i in.  ponad 21.000   100% tylko zewnętrzne linki  od 1975 r. czasopismo, artykuł, monografia, rozdział monografii, referat zjazdowy, komunikat naukowy, streszczenie zjazdowe,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ekonomia, hodowla i biologia zwierząt, zootechnika, leśnictwo, melioracja i inzynieria środowiska, melioracje wodne, nauka o żywieniu, technologia rolno-spożywcza, technologia żywności, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, bioinżynieria, rolnictwo, technologia drewna i in.    100%     artykuły, ksiażki, rozdziały, referaty, komunikaty naukowe, patenty, wzory użytkowe i in.

 

 

Wszelkie uwagi odnośnie zestawienia oraz propozycje nowych źródeł elektronicznych, prosimy zgłaszać na adres: oin(a)urk.edu.pl.
(przed wysłaniem maila należy pamiętać o zamianie znaku "(a)" na "@")

Zestawienie źródeł wykonali:

  • mgr Angelika Ciszek
  • mgr Bartosz Jasiecki
  • mgr Adrian Krawczyk

(Oddział Informacji Naukowej BG-UR)

 

do góry
strona główna

aktualizacja: 28.03.2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies