KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Bibliografia w pracy dyplomowej

Z uwagi na fakt, że każdy z wydziałów Uniwersytetu Rolniczego kieruje się własnymi zasadami związanymi z ostatecznym wyglądem przypisów bibliograficznych oraz bibliografii załącznikowej w pracach dyplomowych, a zasady te może modyfikować również promotor pracy dyplomowej, Biblioteka nie jest w stanie wskazać jednego źródła, z którego mógłby skorzystać każdy student naszej Uczelni.

Na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych poszczególnych wydziałów, zebraliśmy informacje na temat wymogów dotyczących tworzenia bibliografii w pracy dyplomowej. Dane zawarte w tabeli poniżej będziemy starali sie aktualizować, jednak warto sprawdzić je informacje również na stronie Wydziału, gdyż Biblioteka nie otrzymuje od wydziałów informacji o zmianach wymogów tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej, w związku z czym dane zawarte poniżej mogą się z czasem zdeaktualizować.

 

 

Lp. Nazwa wydziału Informacja zawarta na stronie Wydziału link bezpośredni Ostatnia aktualizacja informacji na tej stronie
 1. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

W zakładce:
Studenci –> Dziekanat –> Procedura dyplomowania, punkt Zalecenia Wydziałowej Komisji Dydaktycznej.

Szczegółowo opracowane wytyczne dotyczące tworzenia bibliografii w punkcie Literatura.

Link 2018.03.14
 2.  Wydział Leśny

W zakładce:
Studenci –> Dziekanat –> Prace dyplomowe, punkt Procedura dyplomowania.

„Pozycje literatury należy cytować zgodnie z zaleceniami przyjętymi przez redakcję
miesięcznika Sylwan” (Pkt 3.2.7)

 Link 2018.03.14
3. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Na stronie Wydziału znajdują się odesłania do wybranych poradników i przewodników, które maja pomóc w zredagowaniu pracy.

Wszystkie wskazane publikacje znajdują się w Bibliotece UR

 Link 2018.03.14
 4. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Zakładka: Studenci.
Na stronach poszczególnych kierunków można znaleźć stosowne zasady w części Techniczne aspekty pisania pracy dyplomowej.
Brak jednego dokumentu 2018.03.14
 5. Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa W zakładce:
Studenci -> Prace dyplomowe, punkt: Wymogi redakcyjne przygotowania pracy dyplomowej
Link 2018.03.14
 6. Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki W zakładce:
Dokumenty do pobrania:

„Formatowanie pracy dyplomowej (jest tożsame z zasadami formatowania tekstu czasopisma naukowego "Inżynieria Rolnicza" (od punktu 3.2 Instrukcji Wydawniczej)”

Link 2018.03.14
 7. Wydział Technologii Żywności  W zakładce:
Studenci –> Dziekanat –> Dokumenty do pobrania –> Procedura przygotowania prac dyplomowych,
zał. 2.
 Link 2018.03.14

 

 

Strona główna
ostatnia aktualizacja: 14.03.2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies