KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Bazy danych 

Bazy danych, których ofertę można znaleźć na tej i innych stronach Biblioteki UR, to elektroniczne aplikacje, w których rejestrowane są informacje o publikowanych artykułach naukowych, książkach i innych dokumentach, jakie ukazały się na dany temat. Bazy umożliwiają wpisanie w odpowiednie okienko słów kluczowych, by po kliknięciu w przycisk 'search' otrzymać wykaz publikacji z danej dziedziny, które ukazały się w światowych czasopismach, książkach itd. Bazy dostępne na tej stronie są tzw. 'licencjonowanymi bazami', tj. nie da się z nich swobodnie korzystać z domu, a jedynie na Uczelni/w akademickach, lub zgłaszając się do Biblioteki po hasła zdalnego dostępu.

UWAGA

  • Informacja o narzędziach bibliometrycznych (m.in. SciVal oraz InCites) znajduje się na tej stronie.
  • Informacja o testowanych źródłach elektronicznych znajduje się tutaj.

 

1. Pełnotekstowe bazy książek, skryptów on-line:

2451 anglojęzycznych wydań książek wydawnictwa Wiley opublikowanych w latach 2009 i 2015. Szczegóły dotyczące dziedzin wiedzy jakie obejmuje baza, zasad korzystania oraz tytułów objętych subskrypcją dostępne są tutaj. Dostęp tylko z komputerów w sieci Uczelni.

Ponad 1000 polskojęzycznych książek, podręczników, słowników, materiałów do ćwiczeń i wielu innych. Swym zakresem obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy wykładane w UR. Wykaz tytułów i inne informacje dostępne są tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Studenckiej.

Baza ScienceDirect wydawnictwa Elsevier zawiera ponad 1700 monografii wydanych w latach 2013 i 2014 oraz 803 wolumenów serii książkowych i poradników (handbooks) z lat 2011-2015. Wykaz dziedzin, tytułów oraz instrukcja korzystania z bazy znajdują się tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Studenckiej.

Ponad 16700 woluminów książek wydanych w latach 2004, 2005, 2009-2011 i 2017 oraz niektórych serii książkowych z lat 1997-2008. W 2018 w ramach "dostępu testowego" udostępniono dodatkowo ok. 90.000 tytułów książek. Wykaz dziedzin, tytułów oraz instrukcja korzystania z bazy znajdują się tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Studenckiej.

2. Pełnotekstowe bazy czasopism

Dostęp do ok 1400 tytułów czasopism z nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych z archiwum sięgającym roku 1997. Wykaz dziedzin, tytułów oraz instrukcja korzystania z bazy znajdują się tutaj. Dostęp do pełnych tekstów tylko z komputerów w sieci Uczelni.

Bazę Wiley journals można przeszukiwać także za pośrednictwem polskiej platformy InFona. Dostęp do pełnych tekstów artykułów tylko z komputerów w sieci Uczelni.

W ramach platformy Ebsco udostępniane są bazy czasopism m.in. z dziedziny biologii, techniki, ekonomii i gospodarki, medycyny i ochrony zdrowia. Ebsco umożliwia dostęp do pełnych tekstów ok. 2000 czasopism on-line podzielonych na 15 baz tematycznych. Instrukcja przeszukiwania bazy znajduje się tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Studenckiej.

Baza ScienceDirect umożliwia dostęp do ponad 2000 recenzowanych czasopism wydawnictwa Elsevier i towarzystw naukowych z archiwum sięgającym roku 1995. Wykaz dziedzin, tytułów oraz instrukcja korzystania z bazy znajdują się tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Studenckiej
Bazę ScienceDirect można przeszukiwać także za pośrednictwem polskiej platformy InFona. Dostęp do pełnych tekstów artykułów tylko z komputerów w sieci Uczelni.

Ponad 2000 tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy, a m.in. techniki, inżynierii, medycyny, ekonomii, fizyki, astronomii, ogrodnictwa, leśnictwa, z archiwum sięgającym nawet pierwszych numerów. Wykaz tytułów oraz instrukcja korzystania z bazy znajdują się  tutaj. Dostęp zdalny wymaga wcześniejszego wypełnienia formularza w Czytelni Studenckiej.
Bazę Springer journal można przeszukiwać także za pośrednictwem polskiej platformy InFona. Dostęp do pełnych tekstów artykułów tylko z komputerów w sieci Uczelni.


Dostęp do ok. 140 tytułów czasopism wydawnictwa Cambridge University Press oraz 36 tytułów wydawnictwa Oxford z archiwum z lat 2012-2013. Spis dostępnych tytułów wraz z linkami odprowadzającymi do archiwum poszczególnych czasopism można znaleźć na dole tej strony [pliki PDF].

[do góry]

3. Bazy bibliograficzne i bibliometryczne

Bibliograficzna baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, opracowywana przez National Library of Medicine w USA. Jest uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej. Baza dostępna jest na trzech platformach dostępnych w sieci UR:

  • na platformie Ebsco host
  • na platformie Web of Science
  • na platformie PubMed

... więcej.

Interdyscyplinarna baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera abstrakty (streszczenia) artykułów z 16.000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Działa ona na bazie wirtualnej biblioteki o nazwie ScienceDirect. Umożliwia przeszukiwanie cytowań. Szczegóły tutaj.

Umożliwia przeszukiwanie ponad 10 baz danych, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, które zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List, która obejmuje około 16.500 czasopism. więcej

Journal Citation Reports to bibliometryczna baza danych, w której znajdują się informacje o wskaźnikach bibliometrycznych (m.in. Impact Factor; Eigenfactor) czasopism znajdujących się na ogłaszanej co roku liście czasopism posiadających Impact Factor. W bazie dostępne są edycje JCR począwszy od roku 1997. Aby połączyć się z bazą, należy kliknąć w logo po lewej stronie. 

UWAGA.
Więcej narzędzi bibliometrycznych
dostępnych w sieci Uniwersytetu Rolniczego (m.in. SciVal oraz InCites) można znaleźć na tej stronie.

4. Narzędzia wspomagające wyszukiwanie:

Wyszukiwarka wspomagająca odnajdywanie tytułu czasopisma w przypadku, gdy użytkownik dysponuje jedynie jego numerem ISSN oraz odwrotnie - wyszukuje numery ISSN dla poszczególnych tytułów czasopism.

 

16.12.2013

Zasady dostępu do baz danych od 2014 roku

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym dostępu do baz danych w sieci UR od 2014 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli.

 

Powrót do strony głównej

Ostatnia aktualizacjia dnia: 25.09.2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies