KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

Bazy polskie

Poniżej wymione zostały niektóre z polskich zasobów internetowych w postaci baz danych z zakresu nauk rolniczych, weterynarii, hodowli zwierząt, żywienia, dietetyki, leśnictwa, ogrodnictwa oraz nauk technicznych, polecane do przeszukiwania studentom i naukowcom w celu odnalezienia interesującej bibliografii do pracy dyplomowej i innych prac naukowych.

Bazy w większości nie są zaopatrzone w pełne teksty, ale wiele z rejestrowanych przez nie czasopism znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Rolniczego, gdzie można z nich skorzystać. Tak więc po odnalezieniu interesujących tytułów w bazach danych, warto sprawdzić w katalogu elektronicznym, czy Biblioteka UR posiada dany numer czasopisma/książkę, by móc z niej skorzystać na miejscu (w czytelni). Zawsze też można zgłosić się do Czytelni Studenckiej w Bibliotece UR, gdzie znajduje się Stanowisko ds. Informacji Naukowej, by uzyskać pomoc w przeszukiwaniu baz danych (nie tylko wymienionych poniżej) oraz w dotarciu do pełnego tekstu publikacji.

1. Otwarte zasoby (można korzystać w domu)
Nazwa bazy Charakterystyka zawartość tematyczna Podmiot odpowiedzialny
AGRO Obejmuje opisy bibliograficzne 1010 tytułów czasopism polskich, wydawanych w j. polskim i angielskim. nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne m.in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
SIGŻ Zawiera opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 260 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych. rolnictwo, przemysł spożywczy, leśna gospodarka niedrzewna, szkolnictwo i upowszechnianie wiedzy rolniczej Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
BazTech Rejestruje artykuły z czasopism polskich, publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych,  materiały z konferencji opublikowane w ww; zakres chronologiczny: od roku 1998. nauki techniczne oraz w wyborze nauki ścisłe i ochrona środowiska Koordynator przedsięwzięcia: Politechnika Krakowska
CEON(Centrum Otwartej Nauki) Jest rodzajem multiwyszukiwarki, która zespala w sobie zasoby bazy Agro, BazTech, BazEkon, CEJSH, DML-PL, PSJD nauki techniczne, przyrodnicze, matematyka Koordynator przedsięwzięcia: Uniwersytet Warszawski
IBL Udostępnia zasoby informacyjne instytutu Instytutu Badawczego Leśnictwa. leśnictwo Instytut Badawczy Leśnictwa
BazEkon Baza dziedzinowa indeksująca czasopisma (baza Gospodarka) oraz serie wydawnicze (baza Nauki Społeczne) z zakresu nauk ekonomicznych. nauki ekonomiczne i pokrewne Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia zawartości czasopism z zakresu ochrony roślin Zawiera opisy bibliograficzne publikacji wydanych w czasopismach z zakresu ochrony roślin, dostepnych w Instytucie Ochrony Roślin PIB nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne Biblioteka Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego
Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa Zakres chronologiczny: od roku 2000 rolnictwo, żywienie, ekonomia Ośrodek Informacji Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Bazy Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

Wymienione bazy dostepne są na stronie IB PAN:

  • Lista roślin naczyniowych Polski
  • Wydawnictwa zielnikowe Polski
  • Flora Polski - rośliny naczyniwe
  • Polskie zbiory zielnikowe
  • Polska Bibliografia Fykologiczna
  • Ostoje Roślinne w Polsce
botanika, rośliny naczyniowe, biologia, fizjologia, biochemia, ewolucja, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
Bibliografia Ornitologiczna Zawiera opisy bibliograficzne z czasopism z dziedziny ornitologii. Obecnie w bazie znajduje sie ok. 2700 rekordów. ornitologia, ptaki Polskie Towarzystwo Zoologiczne i Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
Bibliografia Geografii Polskiej Indeksuje artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych. Zakres chronologiczny: 1985-2008 Dotyczy geografii: ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

Bibliografia Geologiczna

Zakres chronologiczny: od 1989 roku geologia Biblioteka Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie
Polish Digital Mathematics Library W bazie znajdują się opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Dużą część kolekcji stanowią archiwalne numery czasopism matematycznych, wydawanych przed II Wojną Światową (najstarszy dostępny tom pochodzi z 1888 roku). Dostępne są też pełne teksty niektórych artykułów. matematyka i nauki związane z matematyką.  
2. Polskie bazy na CD/DVD
Biblioteka Uniwersytetu Rolniczego posiada dostęp do 27 tematycznych roczników Głównego Urzędu Statystycznego, dostępnych na płytach CD od 2001 do 2014 roku. Wykaz tytułów wraz z wyszczególnionymi rocznikami znajduje się tutaj.

 

Powrót do strony głównej

Ostatnia aktualizacja dnia: 28.03.2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies