KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Bibioteka Główna UR

 


25.06.2018 (aktualne)


Podbijanie kart obiegowych w wakacje

Osoby zainteresowane podbiciem karty obiegowej  proszone są o zgłaszanie się do Wypożyczalni (pok. -023 – niski parter, pon-pt w godz. 9-14) do 27 lipca 2018 r. Ze względu na blokadę systemu bibliotecznego Virtua/VTLS przez cały sierpień podbijanie kart obiegowych będzie niemożliwe. Ponowne odblokowanie systemu nastąpi 3 września.
Przypominamy, że w celu uzyskania wpisu na karcie obiegowej należy zgłosić się z dowodem osobistym i legitymacją studencką oraz mieć uregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.

 

Dostęp do katalogu elektronicznego w sierpniu

Informujemy, że ze względu na blokadę systemu bibliotecznego Virtua/VTLS w sierpniu będzie niemożliwe przeszukiwanie katalogu oraz zamawianie i prolongata książek. Ponowne odblokowanie systemu nastąpi 3 września br.


24.08.2015 (aktualne)


Informujemy, że licencja krajowa Web of Science została rozszerzona do pakietu Citation Connection, który obejmuje następujące dodatkowe bazy:

 - BIOSIS Citation Index: 2010-present
- Current Contents Connect
- Data Citation Index: 2010-present
- Derwent Innovations Index (DII): 2010-present
- Zoological Records (ZR): 2010-present
- Book Citation Index (BCI: Science, Social Science & Humanities): 2010-present
- Current Chemical Reactions (CCR)
- Index Chemicus (IC)

 W ramach licencji krajowej Web of Science dostępne są także dodatkowe bezpłatne bazy Medline, SciELO Citation Index i KCI-Korean Journal Database. Ponadto od początku września 2015 licencja zostanie rozszerzona o bazę Journal and Highly Cited Data - połączenie dotychczas dostępnej bazy Journal Citation Index oraz Essential Science Indicators. Zarówno Citation Connection jak i JHCD będą dostępne w ramach licencji krajowej Web of Science także w roku 2016 przy założeniu, że MNiSW sfinansuje kontynuację licencji krajowych w roku 2016 w ogóle. Bazy Biosis, DII, ZR, BCI, CCR i IC będą archiwizowane w przyszłości na krajowym serwerze Web of Science podobnie jak bazy SCI-Ex, SSCI, A&HCI i JCR.

 

Szczegółowe informacje znaleźc można na stronie poświęconej bazie Web of Science.

 

Źródło: ICM


16.12.2013 [modyfikacje tekstu: 16.04.2015; 7.07.2015; 7.12.2015; 31.05.2016]


Dostęp do baz danych książek i czasopism od roku 2014 w sieci Uniwersytetu Rolniczego

informujemy, że od roku 2014 nie będą dostępne niektóre prenumerowane do tej pory elektroniczne źródła informacji. Do dyspozycji Użytkowników nadal pozostają bazy dostępne w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej, a także roczniki 2012-2013, dotychczas prenumerowanych czasopism w ramach baz Cambridge Journals i Oxford Journals. Ponadto do końca lutego 2014 r. nadal będzie można dokonywać przeszukiwań przy pomocy Listy A-Z, a do końca marca pozostaje aktywny dostęp do bazy książek Ebrary.


Szczegółowe informacje o zaistniałych zmianach znajdują się w tabeli.

Tab. 1 - dostępność prenumerowanych źródeł elektronicznych w sieci Uniwersytetu Rolniczego i poza nią:

Lp. Nazwa źródła elektronicznego Dostępność od roku 2014 Dostępne zasoby
w sieci Uczelni W zdalnym dostępie Rodzaje zasobu Zakres czasowy
 1.  Cabi books
Nie Nie  -  -
 2.  Ibuk libra
Ponownie dostępna od 14.12.2015
Ponownie dostępna od 14.12.2015  -  -
 3.  Taylor & Francis
Nie Nie
 -  -
 4.  Cambridge Journals

tylko roczniki czasopism 2012-2013
(ok. 140 tytułów)

tylko roczniki czasopism 2012-2013
(ok. 140 tytułów)
 czasopisma  2012, 2013
 5.  Oxford Journals
tylko roczniki czasopism 2012-2013
(ok. 36 tytułów)
Nie  czasopisma  2012, 2013
 6.  Proquest Nie
Nie
 -  -
 7.  Bazy na platformie "Ovid"
Nie
Nie
 -  -
 8.  Lista A-Z
do 28.02.2014
Nie dotyczy
wyszukiwarka tytułów książek
i czasopism
 -
 9.  Ebrary do 31.03.2014
do 31.03.2014
książki
 różne lata

 

Tab. 2 - bazy dostępne w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej:

Lp. Nazwa źródła elektronicznego Dostępność od roku 2014 Dostępne zasoby
w sieci Uczelni W zdalnym dostępie Rodzaje zasobu Zakres czasowy
 1. Springer books
Tak
Tak książki
wybrane roczniki
 2. Springer link
Tak Tak czasopisma
wszystkie roczniki
 3. Wiley Online Library
Tak Nie
czasopisma od r. 1997
 4. Wiley books (od 16.05.2016) Tak Nie książki 2009 i 2015
 5. Ebsco
Tak Tak
czasopisma różne roczniki
 6. Elsevier journals
Tak Tak
czasopisma od r. 1995
 7. Elsevier books (od 30.06.2015)
Tak Tak książki różne roczniki
 8. Web of Knowledge
Tak Nie
opisy bibliograficzne
różne roczniki
 9. Scopus
Tak Tak
opisy bibliograficzne różne roczniki
 10. Nature
Tak Nie
czasopismo ostatnie 4 lata
 11. Science
Tak Nie
czasopismo od r. 1997

[powrót do strony głównej]

 


16.02.2012

[ostatnia aktualizacja tekstu: 18.02.2019]


Informacja o sposobie zamawiania księgozbioru zlokalizowanego w:

  • magazynie na Wydziale Leśnym

Zawartość magazynu na Wydziale Leśnym:
- pozycje, które w Katalogu elektronicznym, oznaczone są lokalizacją „Magazyn WL”,
- księgozbiór książek w zakresie sygnatur 1 – 104 999,
- księgozbioru czasopism od sygn. 50 001 – 57 000,
- kilkunastu tytułów w zakresie sygnatur 55 000 i 500 000

W jaki sposób zamówić pozycję?

Zamówienia można składać w jeden z następujących sposobów:

  • osobiście w jednej z dwóch agend:
    • W Czytelni Studenckiej stanowisko do spraw Informacji Naukowej (na rewersie)
    • W Czytelni na Wydziale Leśnym (na rewersie)
  • mailowo na adres b.binczycka@ur.krakow.pl.

Przy wysyłaniu zamówienia drogą mailową, prosimy umieść w nim następujące informacje:

  • tytuł czasopisma/książki
  • numer, tom, rocznik
  • sygnaturę

Zamówione pozycje realizowane są do czytelni na Wydziale Leśnym i oczekują na czytelnika 7 dni.

1) zamówienie złożone do poniedziałku do godz.14.00, realizowane jest na godz.10.00 we wtorek,
2) zamówienie złożone do czwartku do godz. 14.00, realizowane jest na godz. 10.00 w piątek.

Uwaga:

Prosimy Czytelników aby upewnili się telefonicznie czy zamówienie zostało zrealizowane. Kontakt do czytelni na Wydziale Leśnym:  (12) 662-51-71.
   
W okresie letnim realizacja z Magazynu przy al. 29-go Listopada nie jest prowadzona.


 

powrót do strony głównej

ostatnia aktualizacja dn. 18.02.2019

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies